Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Strojírenství a strojírenská výroba

Kód předmětu Název předmětu
Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KDA/DUA*S Dějiny umění a architektury pro FS
KDA/DUA*S Dějiny umění a architektury pro FS Zimní Čeština 3  
KEZ/EUSZ Energeticky úsporné stavby a zařízení
KEZ/EUSZ Energeticky úsporné stavby a zařízení Zimní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEZ/OZE Obnovitelné zdroje energie
KEZ/OZE Obnovitelné zdroje energie Zimní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEZ/PTH Přenos tepla a hmoty
KEZ/PTH Přenos tepla a hmoty Zimní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEZ/TOŽP1 Technika ochrany životního prostředí
KEZ/TOŽP1 Technika ochrany životního prostředí Letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEZ/TZAB Technická zařízení budov
KEZ/TZAB Technická zařízení budov Zimní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEZ/VST Vybrané statě z termodynamiky
KEZ/VST Vybrané statě z termodynamiky Zimní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/FYZ2 Fyzika II
KFY/FYZ2 Fyzika II Zimní Čeština 5  
KFY/TOP Technická optika
KFY/TOP Technická optika Zimní a letní Čeština 4  
KCH/HMT Hodnocení materiálů pro inženýrství
KCH/HMT Hodnocení materiálů pro inženýrství Zimní Čeština, Angličtina 5  
KMG/MRB Marketing
KMG/MRB Marketing Zimní Čeština 3  
KMI/POM Pokročilé materiály
KMI/POM Pokročilé materiály Zimní Čeština 6  
KMT/SVKM Struktura a vlastnosti konstrukčních mat
KMT/SVKM Struktura a vlastnosti konstrukčních mat Zimní Čeština 5  
KMT/VUK Vlastnosti a užití kovových materiálů
KMT/VUK Vlastnosti a užití kovových materiálů Zimní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNT/TTD Technologie a techniky pro design
KNT/TTD Technologie a techniky pro design Letní Čeština 6  
KPE/MUP Management údržby v podniku
KPE/MUP Management údržby v podniku Zimní Čeština 5  
KPE/PEP Nauka o podniku II
KPE/PEP Nauka o podniku II Letní Čeština 4  
KPE/PP Podnikové procesy
KPE/PP Podnikové procesy Letní Čeština, Angličtina 6  
KSA/ADIT Aditivní technologie
KSA/ADIT Aditivní technologie Zimní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSA/CNC*M Programování a obsluha CNC strojů
KSA/CNC*M Programování a obsluha CNC strojů Letní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSA/DIP*M Digitální podnik
KSA/DIP*M Digitální podnik Zimní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSA/LOG-M Logistika
KSA/LOG-M Logistika Letní Čeština, Angličtina 5  
KSA/PSS*M Pohony strojů a servomechanismy
KSA/PSS*M Pohony strojů a servomechanismy Letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSA/VLOG Výrobní logistika
KSA/VLOG Výrobní logistika Zimní a letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSA/VS1 Výrobní stroje I
KSA/VS1 Výrobní stroje I Zimní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSA/VS2*M Výrobní stroje II
KSA/VS2*M Výrobní stroje II Letní Čeština, Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSA/3DR*M 3D digitalizace a reverzní inženýrství
KSA/3DR*M 3D digitalizace a reverzní inženýrství Zimní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSR/EP Elektropneumatické pohony
KSR/EP Elektropneumatické pohony Zimní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSR/ROBM Roboty a manipulátory
KSR/ROBM Roboty a manipulátory Zimní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSR/ROV Robot vision
KSR/ROV Robot vision Zimní a letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSR/TVS Technologie automatické výroby skla
KSR/TVS Technologie automatické výroby skla Zimní a letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KST/BP1 Bakalářský seminář
KST/BP1 Bakalářský seminář Zimní Čeština 2  
KST/BP2 Bakalářská práce
KST/BP2 Bakalářská práce Letní Čeština 6  
KST/BP3 Bakalářská práce
KST/BP3 Bakalářská práce Letní Čeština 10  
KST/CATI CA technologie I
KST/CATI CA technologie I Zimní Čeština 4  
KST/CAT*M CA technologie
KST/CAT*M CA technologie Zimní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KST/CAT1 CA technologie I
KST/CAT1 CA technologie I Zimní Čeština 5  
KST/ČS1-K Části a mechanismy strojů I
KST/ČS1-K Části a mechanismy strojů I Zimní a letní Čeština 5  
KST/ČS1-P Části a mechanismy strojů I
KST/ČS1-P Části a mechanismy strojů I Letní Čeština, Angličtina 5  
KST/ČS2-K Části a mechanismy strojů II
KST/ČS2-K Části a mechanismy strojů II Zimní Čeština 5  
KST/ČS2-P Části a mechanismy strojů II
KST/ČS2-P Části a mechanismy strojů II Zimní Čeština 5  
KST/DPR1 Diplomová práce I
KST/DPR1 Diplomová práce I Zimní Čeština 2  
KST/DPR2 Diplomová práce II
KST/DPR2 Diplomová práce II Letní Čeština 8  
KST/DPR3 Diplomová práce III
KST/DPR3 Diplomová práce III Letní Čeština 15  
KST/DSK Dynamika strojních konstrukcí
KST/DSK Dynamika strojních konstrukcí Zimní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KST/EX-M1 Exkurze
KST/EX-M1 Exkurze Letní Čeština 2  
KST/EXPM Experimentální metody
KST/EXPM Experimentální metody Letní Čeština, Angličtina 5  
KST/INI Inovační inženýrství
KST/INI Inovační inženýrství Zimní Čeština 5  
KST/INI*M Inovační inženýrství
KST/INI*M Inovační inženýrství Zimní Čeština, Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KST/KC-K Konstrukční cvičení
KST/KC-K Konstrukční cvičení Zimní Čeština 2  
KST/KC-P Konstrukční cvičení
KST/KC-P Konstrukční cvičení Zimní Čeština 2  
KST/KOI-K Konstruování I
KST/KOI-K Konstruování I Zimní Čeština 4  
KST/KO2-K Konstruování II
KST/KO2-K Konstruování II Letní Čeština 3  
KST/NPC Návrhové prostředky CAD
KST/NPC Návrhové prostředky CAD Zimní Čeština 5  
KST/OP-B Odborná praxe
KST/OP-B Odborná praxe Letní Čeština 1  
KST/OP-M1 Odborná praxe
KST/OP-M1 Odborná praxe Letní Čeština 3  
KST/OR Odborná rozprava
KST/OR Odborná rozprava Zimní a letní Čeština, Angličtina 0  
KST/PGC-K Počítačová grafika a CAD
KST/PGC-K Počítačová grafika a CAD Zimní Čeština 3  
KST/PGC-P Počítačová grafika a CAD
KST/PGC-P Počítačová grafika a CAD Zimní Čeština 3  
KST/PNV*M Principy návrhu výrobků
KST/PNV*M Principy návrhu výrobků Zimní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KST/PNV-1 Princip návrhu výrobku
KST/PNV-1 Princip návrhu výrobku Letní Čeština 5  
KST/PNV1 Princip návrhu výrobku
KST/PNV1 Princip návrhu výrobku Letní Čeština 4  
KST/PRP1 Projektování procesů
KST/PRP1 Projektování procesů Zimní Čeština 4  
KST/PR2 Projekt II
KST/PR2 Projekt II Zimní a letní Čeština 4  
KST/TDK Technická dokumentace
KST/TDK Technická dokumentace Letní Čeština 5  
KST/TEK*M Technická komunikace
KST/TEK*M Technická komunikace Zimní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KST/TEK1 Technická komunikace
KST/TEK1 Technická komunikace Zimní Čeština 4  
KST/TPR1 Týmová práce
KST/TPR1 Týmová práce Letní Čeština 5  
KTS/EXPM Experimentální metody
KTS/EXPM Experimentální metody Zimní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTS/MKO Metodika konstruování
KTS/MKO Metodika konstruování Letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTS/MMSV Modelování mechanických soustav
KTS/MMSV Modelování mechanických soustav Zimní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTS/MOD Modelování a simulace
KTS/MOD Modelování a simulace Zimní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTS/NSM Numerical Simulation in Machine Design
KTS/NSM Numerical Simulation in Machine Design Zimní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTS/PR1*M Projekt I
KTS/PR1*M Projekt I Letní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTS/PR2*M Projekt II
KTS/PR2*M Projekt II Zimní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTS/SM Stavba mechanismů
KTS/SM Stavba mechanismů Zimní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTS/SVN Stroje na výrobu vl. a nanovl. struktur
KTS/SVN Stroje na výrobu vl. a nanovl. struktur Zimní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTT/AME Aplikovaná mechanika
KTT/AME Aplikovaná mechanika Zimní Čeština, Angličtina 6  
KTV/KZP Kurz zimní
KTV/KZP Kurz zimní Zimní Čeština 2  
KTV/LKU Letní kurz
KTV/LKU Letní kurz Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/TV1 Tělesná výchova I
KTV/TV1 Tělesná výchova I Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/ZKU Zimní kurz
KTV/ZKU Zimní kurz Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KVM/DPR1 Diplomová práce I
KVM/DPR1 Diplomová práce I Zimní Čeština, Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KVM/DPR2 Diplomová práce II
KVM/DPR2 Diplomová práce II Letní Čeština, Angličtina 8 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KVM/IS Inženýrská statistika a spolehlivost
KVM/IS Inženýrská statistika a spolehlivost Zimní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KVM/KPII Projekt II.
KVM/KPII Projekt II. Zimní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KVM/TD Technická diagnostika
KVM/TD Technická diagnostika Zimní a letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/ELE-K Elektrotechnika
MTI/ELE-K Elektrotechnika Zimní Čeština 4  
MTI/ELE-P Elektrotechnika
MTI/ELE-P Elektrotechnika Zimní Čeština 4  
NTI/MKT Mechanika kontinua a termodynamika
NTI/MKT Mechanika kontinua a termodynamika Zimní Čeština 4  
NTI/TME Technická mechanika
NTI/TME Technická mechanika Zimní Čeština 5