Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Zdravotnictví

Kód předmětu Název předmětu
Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
FZS/AFI Anatomie a fyziologie ve 3D zobrazení
FZS/AFI Anatomie a fyziologie ve 3D zobrazení Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/ANEO Anatomie
FZS/ANEO Anatomie Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/ANEV Anatomie
FZS/ANEV Anatomie Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/ANEZ Anatomie
FZS/ANEZ Anatomie Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/ANTT Anatomie
FZS/ANTT Anatomie Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/AP1 Ošetř. péče u akut. a krit. stavů 1
FZS/AP1 Ošetř. péče u akut. a krit. stavů 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/AP2 Ošetř. péče u akut. a krit. stavů 2
FZS/AP2 Ošetř. péče u akut. a krit. stavů 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/AP3 Ošetř. péče u akut. a krit. stavů 3
FZS/AP3 Ošetř. péče u akut. a krit. stavů 3 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/BAZ1 Bakalářská práce 1
FZS/BAZ1 Bakalářská práce 1 Zimní a letní Čeština 1  
FZS/BAZ2 Bakalářská práce 2
FZS/BAZ2 Bakalářská práce 2 Zimní a letní Čeština 4  
FZS/BCP Bakalářská práce
FZS/BCP Bakalářská práce Zimní a letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/BFI Biofyzika
FZS/BFI Biofyzika Zimní Čeština 2  
FZS/BFR Lékařská biofyzika a radiologie
FZS/BFR Lékařská biofyzika a radiologie Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/BFRT Biofyzika, radiologie a tech. nukl. m.
FZS/BFRT Biofyzika, radiologie a tech. nukl. m. Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/BFZ Lékařská biofyzika, rad. a tech. nukl. m
FZS/BFZ Lékařská biofyzika, rad. a tech. nukl. m Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/BIS Biostatistika
FZS/BIS Biostatistika Letní Čeština 2  
FZS/BKEM Biosignály v klinické a exp. med.
FZS/BKEM Biosignály v klinické a exp. med. Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/BPZ1 Bakalářská práce 1
FZS/BPZ1 Bakalářská práce 1 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/BPZ2 Bakalářská práce 2
FZS/BPZ2 Bakalářská práce 2 Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/BP1 Bakalářská práce 1
FZS/BP1 Bakalářská práce 1 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/BP2 Bakalářská práce 2
FZS/BP2 Bakalářská práce 2 Zimní a letní Čeština 8 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/DITO Dietetika
FZS/DITO Dietetika Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/DME Diagnostické metody v medicíně
FZS/DME Diagnostické metody v medicíně Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/DOS Dějiny ošetřovatelství
FZS/DOS Dějiny ošetřovatelství Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/DPI Diplomová práce
FZS/DPI Diplomová práce Letní Čeština 3  
FZS/DSI Diplomový seminář
FZS/DSI Diplomový seminář Letní Čeština 1  
FZS/EIK1 Elektrofyziologie a impulzoterapie v k1
FZS/EIK1 Elektrofyziologie a impulzoterapie v k1 Zimní Čeština 5  
FZS/EIK2 Elektrofyziologie a impulzoterapie v k2
FZS/EIK2 Elektrofyziologie a impulzoterapie v k2 Letní Čeština 5  
FZS/EKOT Ekonomika zdrav. a soc služeb
FZS/EKOT Ekonomika zdrav. a soc služeb Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/EMPO Elektrické a magnetické pole živ. org.
FZS/EMPO Elektrické a magnetické pole živ. org. Zimní Čeština 5  
FZS/ETIZ Etika
FZS/ETIZ Etika Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/EZS Ekonomika zdrav. a soc. služeb
FZS/EZS Ekonomika zdrav. a soc. služeb Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/FKM Filozofie a konc. modely v ošetř.
FZS/FKM Filozofie a konc. modely v ošetř. Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/FMT Fyzikální metody v terapii
FZS/FMT Fyzikální metody v terapii Letní Čeština 2  
FZS/FYTT Fyziologie
FZS/FYTT Fyziologie Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/FYV Fyziologie
FZS/FYV Fyziologie Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/FYZO Fyziologie
FZS/FYZO Fyziologie Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/GE Ošetřovatelská péče v geriatrii
FZS/GE Ošetřovatelská péče v geriatrii Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/GEV Ošetřovatelská péče v geriatrii
FZS/GEV Ošetřovatelská péče v geriatrii Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/HEP Hygiena a epidemiologie
FZS/HEP Hygiena a epidemiologie Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/HIV Ošetř. péče u inf. onem. a HIV
FZS/HIV Ošetř. péče u inf. onem. a HIV Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/INI Ioniz. a neioniz. záření v diag. a ter.
FZS/INI Ioniz. a neioniz. záření v diag. a ter. Letní Čeština 2  
FZS/KBO Klinická biochemie
FZS/KBO Klinická biochemie Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/KBZ Klinická biochemie
FZS/KBZ Klinická biochemie Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/KFA Klinická farmakologie
FZS/KFA Klinická farmakologie Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/KFAT Klinická farmakologie
FZS/KFAT Klinická farmakologie Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/KFZ Farmakologie a toxikologie
FZS/KFZ Farmakologie a toxikologie Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/KHO Klinická hematologie
FZS/KHO Klinická hematologie Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/KLI Kapitoly z klinické propedeutiky
FZS/KLI Kapitoly z klinické propedeutiky Zimní Čeština 2  
FZS/KLPO Klinická propedeutika
FZS/KLPO Klinická propedeutika Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/KLPT Úvod do klinické propedeutiky
FZS/KLPT Úvod do klinické propedeutiky Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/KLV Klinická propedeutika
FZS/KLV Klinická propedeutika Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/KLZ Klinická propedeutika
FZS/KLZ Klinická propedeutika Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/KOI Komunikativní dovednosti ve zdrav.
FZS/KOI Komunikativní dovednosti ve zdrav. Zimní a letní Čeština 2  
FZS/KOMT Komunikace ve zdravotnictví
FZS/KOMT Komunikace ve zdravotnictví Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/KOP Ošetř. péče v kom. a dom. péči
FZS/KOP Ošetř. péče v kom. a dom. péči Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/KOZ1 Komunikace 1
FZS/KOZ1 Komunikace 1 Zimní Čeština 2  
FZS/KOZ2 Komunikace 2
FZS/KOZ2 Komunikace 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/KPS1 Klinická psychologie 1
FZS/KPS1 Klinická psychologie 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/KPS2 Klinická psychologie 2
FZS/KPS2 Klinická psychologie 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/KPT Klinická psychologie
FZS/KPT Klinická psychologie Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/KPZ1 Klinická psychologie 1
FZS/KPZ1 Klinická psychologie 1 Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/KPZ2 Klinická psychologie 2
FZS/KPZ2 Klinická psychologie 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/LATT Medicínská terminologie
FZS/LATT Medicínská terminologie Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/LPZ Lékařské přístroje a zařízení
FZS/LPZ Lékařské přístroje a zařízení Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/MAI Management zdr. služeb
FZS/MAI Management zdr. služeb Letní Čeština 2  
FZS/MANT Management zdravotnické techniky
FZS/MANT Management zdravotnické techniky Letní Čeština 1  
FZS/MAO Základy managementu
FZS/MAO Základy managementu Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/MATT Management zdravotnické techniky
FZS/MATT Management zdravotnické techniky Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/MATTZ Management zdravotnické techniky
FZS/MATTZ Management zdravotnické techniky Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/MIK Mikrobiologie a imunologie
FZS/MIK Mikrobiologie a imunologie Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/MIZ Mikrobiologie a imunologie
FZS/MIZ Mikrobiologie a imunologie Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/MKS Medicína kriz. st. a int. zách. sy.
FZS/MKS Medicína kriz. st. a int. zách. sy. Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/MO Multikulturní ošetřovatelství
FZS/MO Multikulturní ošetřovatelství Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/MO1 Multikulturní ošetřovatelství 1
FZS/MO1 Multikulturní ošetřovatelství 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/MO2 Multikulturní ošetřovatelství 2
FZS/MO2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/MTO Medicínská terminologie
FZS/MTO Medicínská terminologie Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/NEU Ošetřovatelská péče v neurologii
FZS/NEU Ošetřovatelská péče v neurologii Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/NEV Ošetřovatelská péče v neurologii
FZS/NEV Ošetřovatelská péče v neurologii Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/NPA1 Neodk. péče a oš. post. v an., res.1
FZS/NPA1 Neodk. péče a oš. post. v an., res.1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/NPA2 Neodk. péče a oš. post. v an., res.2
FZS/NPA2 Neodk. péče a oš. post. v an., res.2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/NPA3 Neodk. péče a oš. post. v an., res.3
FZS/NPA3 Neodk. péče a oš. post. v an., res.3 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/NPG Neodkladná péče v gyn. a por.
FZS/NPG Neodkladná péče v gyn. a por. Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/NPGE Neodkladná péče v geriatrii
FZS/NPGE Neodkladná péče v geriatrii Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/NPCH1 Neodkladná péče v chir. oborech 1
FZS/NPCH1 Neodkladná péče v chir. oborech 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/NPCH2 Neodkladná péče v chir. oborech 2
FZS/NPCH2 Neodkladná péče v chir. oborech 2 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/NPIN Neodkladná péče u infek. on. a HIV
FZS/NPIN Neodkladná péče u infek. on. a HIV Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/NPI1 Neodkladná péče v int. obor. 1
FZS/NPI1 Neodkladná péče v int. obor. 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/NPI2 Neodkladná péče v int. obor. 2
FZS/NPI2 Neodkladná péče v int. obor. 2 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/NPKD Neodkladná péče v kom. a dom. péči
FZS/NPKD Neodkladná péče v kom. a dom. péči Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/NPNE Neodkladná péče v neurologii
FZS/NPNE Neodkladná péče v neurologii Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/NPOR Neodkladná péče v ortopedii
FZS/NPOR Neodkladná péče v ortopedii Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/NPPS Neodkladná péče v psychiatrii
FZS/NPPS Neodkladná péče v psychiatrii Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/NPP1 Neodkladná péče v pediatrii 1
FZS/NPP1 Neodkladná péče v pediatrii 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/NPP2 Neodkladná péče v pediatrii 2
FZS/NPP2 Neodkladná péče v pediatrii 2 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/NPVO1 Neodklaná péče ve vybr. obor. 1
FZS/NPVO1 Neodklaná péče ve vybr. obor. 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/NPVO2 Neodklaná péče ve vybr. obor. 2
FZS/NPVO2 Neodklaná péče ve vybr. obor. 2 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/ODPI Odborná praxe individuální
FZS/ODPI Odborná praxe individuální Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/ODPT Odborná praxe
FZS/ODPT Odborná praxe Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OGV Ošetř. péče v gyn. a por.
FZS/OGV Ošetř. péče v gyn. a por. Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OGY Ošetř. péče v gyn. a por.
FZS/OGY Ošetř. péče v gyn. a por. Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OCHI Ošetř. péče v chir. oborech 1
FZS/OCHI Ošetř. péče v chir. oborech 1 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OCHI1 Ošetř. péče v chir. oborech 1
FZS/OCHI1 Ošetř. péče v chir. oborech 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OCHI2 Ošetř. péče v chir. oborech 2
FZS/OCHI2 Ošetř. péče v chir. oborech 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OCH1 Ošetř. péče v chir. oborech 1
FZS/OCH1 Ošetř. péče v chir. oborech 1 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OCH2 Ošetř. péče v chir. oborech 2
FZS/OCH2 Ošetř. péče v chir. oborech 2 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OCH3 Ošetř. péče v chir. oborech 3
FZS/OCH3 Ošetř. péče v chir. oborech 3 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OIN1 Ošetř. péče v interních oborech 1
FZS/OIN1 Ošetř. péče v interních oborech 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OIN2 Ošetř. péče v interních oborech 2
FZS/OIN2 Ošetř. péče v interních oborech 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OI1 Ošetř. péče v interních oborech 1
FZS/OI1 Ošetř. péče v interních oborech 1 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OI2 Ošetř. péče v interních oborech 2
FZS/OI2 Ošetř. péče v interních oborech 2 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OI3 Ošetř. péče v interních oborech 3
FZS/OI3 Ošetř. péče v interních oborech 3 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OJA5 Odborný jazyk anglický 5
FZS/OJA5 Odborný jazyk anglický 5 Zimní Čeština 2  
FZS/OJA6 Odborný jazyk anglický 6
FZS/OJA6 Odborný jazyk anglický 6 Letní Čeština 2  
FZS/OJA7 Odborný jazyk anglický 7
FZS/OJA7 Odborný jazyk anglický 7 Zimní Čeština 2  
FZS/OJZ1 Odborný anglický jazyk 1
FZS/OJZ1 Odborný anglický jazyk 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OJZ2 Odborný anglický jazyk 2
FZS/OJZ2 Odborný anglický jazyk 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OJZ3 Odborný anglický jazyk 3
FZS/OJZ3 Odborný anglický jazyk 3 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OJZ4 Odborný anglický jazyk 4
FZS/OJZ4 Odborný anglický jazyk 4 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OPE1 Ošetřovatelská péče v pediatrii 1
FZS/OPE1 Ošetřovatelská péče v pediatrii 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OPE2 Ošetřovatelská péče v pediatrii 2
FZS/OPE2 Ošetřovatelská péče v pediatrii 2 Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OPH Ošetř. péče v onkol., pal. a hosp. péči
FZS/OPH Ošetř. péče v onkol., pal. a hosp. péči Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OPI Odborná praxe individuální
FZS/OPI Odborná praxe individuální Letní Čeština 2  
FZS/OPIV Odborná praxe k pov. volit. př.
FZS/OPIV Odborná praxe k pov. volit. př. Zimní Čeština, Angličtina 2  
FZS/OPXI1 Odborná ošetř. praxe individuální 1
FZS/OPXI1 Odborná ošetř. praxe individuální 1 Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OPXI2 Odborná ošetř. praxe individuální 2
FZS/OPXI2 Odborná ošetř. praxe individuální 2 Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OPXR3 Odborná ošetřovatelská praxe 3
FZS/OPXR3 Odborná ošetřovatelská praxe 3 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OPXR4 Odborná ošetřovatelská praxe 4
FZS/OPXR4 Odborná ošetřovatelská praxe 4 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OPX1 Odborná ošetřovatelská praxe 1
FZS/OPX1 Odborná ošetřovatelská praxe 1 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OPX2 Odborná ošetřovatelská praxe 2
FZS/OPX2 Odborná ošetřovatelská praxe 2 Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OPX3 Odborná ošetřovatelská praxe 3
FZS/OPX3 Odborná ošetřovatelská praxe 3 Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OPX4 Odborná ošetřovatelská praxe 4
FZS/OPX4 Odborná ošetřovatelská praxe 4 Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OPX5 Odborná ošetřovatelská praxe 5
FZS/OPX5 Odborná ošetřovatelská praxe 5 Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OPX6 Odborná ošetřovatelská praxe 6
FZS/OPX6 Odborná ošetřovatelská praxe 6 Letní Čeština 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OPZ1 Ošetřovatelské postupy 1
FZS/OPZ1 Ošetřovatelské postupy 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OPZ2 Ošetřovatelské postupy 2
FZS/OPZ2 Ošetřovatelské postupy 2 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OP1 Ošetřovatelská péče v pediatrii 1
FZS/OP1 Ošetřovatelská péče v pediatrii 1 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OP2 Ošetřovatelská péče v pediatrii 2
FZS/OP2 Ošetřovatelská péče v pediatrii 2 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/ORO Ošetřovatelská péče v ortopedii
FZS/ORO Ošetřovatelská péče v ortopedii Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/ORP Operační řízení v přednem. neodkl. péči
FZS/ORP Operační řízení v přednem. neodkl. péči Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OSP1 Ošetřovatelské postupy 1
FZS/OSP1 Ošetřovatelské postupy 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OSP2 Ošetřovatelské postupy 2
FZS/OSP2 Ošetřovatelské postupy 2 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OSZ1 Ošetřovatelské postupy 1
FZS/OSZ1 Ošetřovatelské postupy 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OSZ2 Ošetřovatelské postupy 2
FZS/OSZ2 Ošetřovatelské postupy 2 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OVP Obecná a vývojová psychologie
FZS/OVP Obecná a vývojová psychologie Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OXI1 Odborná praxe individuální 1
FZS/OXI1 Odborná praxe individuální 1 Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OXI2 Odborná praxe individuální 2
FZS/OXI2 Odborná praxe individuální 2 Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OXZ1 Odborná praxe 1
FZS/OXZ1 Odborná praxe 1 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OXZ2 Odborná praxe 2
FZS/OXZ2 Odborná praxe 2 Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OXZ3 Odborná praxe 3
FZS/OXZ3 Odborná praxe 3 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OXZ4 Odborná praxe 4
FZS/OXZ4 Odborná praxe 4 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OXZ5 Odborná praxe 5
FZS/OXZ5 Odborná praxe 5 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OXZ6 Odborná praxe 6
FZS/OXZ6 Odborná praxe 6 Letní Čeština 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/PAME Právní aspekty v medicíně
FZS/PAME Právní aspekty v medicíně Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/PAMT Právní aspekty v medicíně
FZS/PAMT Právní aspekty v medicíně Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/PAT Patologie
FZS/PAT Patologie Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/PATO Patologie
FZS/PATO Patologie Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/PATZ Patologie
FZS/PATZ Patologie Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/PBIK Praktika z biomed. a klinické techniky
FZS/PBIK Praktika z biomed. a klinické techniky Letní Čeština 2  
FZS/PBKT Praktika z biomedicínské a klin. tech.
FZS/PBKT Praktika z biomedicínské a klin. tech. Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/PFTT Patologická fyziologie
FZS/PFTT Patologická fyziologie Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/PFYZ Patologická fyziologie
FZS/PFYZ Patologická fyziologie Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/PFZZ Patologická fyziologie
FZS/PFZZ Patologická fyziologie Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/PLZS Problematika letecké záchranné služby
FZS/PLZS Problematika letecké záchranné služby Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/PME Preventivní medicína
FZS/PME Preventivní medicína Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/PMTR Právní aspekty v medicíně
FZS/PMTR Právní aspekty v medicíně Zimní Čeština 2  
FZS/PMTT Preventivní medicína
FZS/PMTT Preventivní medicína Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/PMZ Preventivní medicína
FZS/PMZ Preventivní medicína Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/POP1 Potřeby člověka a ošetř. proces 1
FZS/POP1 Potřeby člověka a ošetř. proces 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/POP2 Potřeby člověka a ošetř. proces 2
FZS/POP2 Potřeby člověka a ošetř. proces 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/PPB Vybr. psych. prob. v biom.
FZS/PPB Vybr. psych. prob. v biom. Letní Čeština 2  
FZS/PPK Vyb. kap. z pr. pom. a kr. říz.
FZS/PPK Vyb. kap. z pr. pom. a kr. říz. Zimní Čeština 2  
FZS/PPO První pomoc
FZS/PPO První pomoc Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/PRI Právo ve zdravotnictví
FZS/PRI Právo ve zdravotnictví Letní Čeština 2  
FZS/PRV Právní aspekty v ošetřovatelství
FZS/PRV Právní aspekty v ošetřovatelství Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/PRZ Právní aspekty v urgentní medicíně
FZS/PRZ Právní aspekty v urgentní medicíně Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/PSI Ošetřovatelská péče v psychiatrii
FZS/PSI Ošetřovatelská péče v psychiatrii Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/PSP Problematika spinálních poranění
FZS/PSP Problematika spinálních poranění Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/PSV Ošetřovatelská péče v psychiatrii
FZS/PSV Ošetřovatelská péče v psychiatrii Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/PV1 Přístrojová technika 1
FZS/PV1 Přístrojová technika 1 Zimní Čeština 3  
FZS/PV2 Přístrojová technika 2
FZS/PV2 Přístrojová technika 2 Letní Čeština 3  
FZS/RHOH Úvod do rehab. ošetřovatelství
FZS/RHOH Úvod do rehab. ošetřovatelství Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/RCHO Radiační a chemická ochrana
FZS/RCHO Radiační a chemická ochrana Letní Čeština 2  
FZS/SAD Statistická analýza dat
FZS/SAD Statistická analýza dat Letní Čeština 3  
FZS/SBC Metodologický seminář k bakalářské práci
FZS/SBC Metodologický seminář k bakalářské práci Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/SBCT Metodologický seminář k bakalářské práci
FZS/SBCT Metodologický seminář k bakalářské práci Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/SLUM Soc. a zdrav. leg. v urg. med.
FZS/SLUM Soc. a zdrav. leg. v urg. med. Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/SOZ Sociologie
FZS/SOZ Sociologie Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/SPZ Sociální psychologie
FZS/SPZ Sociální psychologie Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/SZI1 Základy medicíny
FZS/SZI1 Základy medicíny Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/SZI5 Robotické systémy v biomed.a biokyber.
FZS/SZI5 Robotické systémy v biomed.a biokyber. Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/SZL Sociální a zdravotnická legislativa
FZS/SZL Sociální a zdravotnická legislativa Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/SZZ2 Ošetřovatelská péče v klinických oborech
FZS/SZZ2 Ošetřovatelská péče v klinických oborech Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/SZZ4 Základy elektroniky, informatiky a IS
FZS/SZZ4 Základy elektroniky, informatiky a IS Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/SZZ5 Zdravotnická technika
FZS/SZZ5 Zdravotnická technika Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/SZZ6 Zdravotnický management a legislativa
FZS/SZZ6 Zdravotnický management a legislativa Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/SZZ7 Základy medicíny
FZS/SZZ7 Základy medicíny Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/SZZ8 Humanitní vědy
FZS/SZZ8 Humanitní vědy Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/SZZ9 Ošetřovatelství
FZS/SZZ9 Ošetřovatelství Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/TKAR Technika v kar., kardioch., anest., res.
FZS/TKAR Technika v kar., kardioch., anest., res. Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/TKAT Technika v kar., kardioch., anest., res.
FZS/TKAT Technika v kar., kardioch., anest., res. Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/TKKA Technika v kardiologii, kardiochirurgii
FZS/TKKA Technika v kardiologii, kardiochirurgii Letní Čeština 2  
FZS/TOS1 Teorie ošetřovatelství 1
FZS/TOS1 Teorie ošetřovatelství 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/TOS2O Teorie ošetřovatelství 2
FZS/TOS2O Teorie ošetřovatelství 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/UMK1 Urgentní medicína a medicína katastrof 1
FZS/UMK1 Urgentní medicína a medicína katastrof 1 Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/UMK2 Urgentní medicína a medicína katastrof 2
FZS/UMK2 Urgentní medicína a medicína katastrof 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/UM1 Ultrazvukové zobr. met. v k1
FZS/UM1 Ultrazvukové zobr. met. v k1 Zimní Čeština 3  
FZS/UM2 Ultrazvukové zobr. met. v k2
FZS/UM2 Ultrazvukové zobr. met. v k2 Letní Čeština 3  
FZS/VFI Vybrané kapitoly z farmakologie
FZS/VFI Vybrané kapitoly z farmakologie Letní Čeština 2  
FZS/VKM1 Vybrané kapitoly z medicíny 1
FZS/VKM1 Vybrané kapitoly z medicíny 1 Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/VKM2 Vybrané kapitoly z medicíny 2
FZS/VKM2 Vybrané kapitoly z medicíny 2 Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/VKV Vybr. kap. z vál. med. a soud. lék.
FZS/VKV Vybr. kap. z vál. med. a soud. lék. Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/VMT Vybrané kap. z medicínské terminologie
FZS/VMT Vybrané kap. z medicínské terminologie Zimní Čeština 1  
FZS/VOB1 Ošetř. péče ve vybr. oborech 1
FZS/VOB1 Ošetř. péče ve vybr. oborech 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/VOB2 Ošetř. péče ve vybr. oborech 2
FZS/VOB2 Ošetř. péče ve vybr. oborech 2 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/VO1 Výzkum v ošetřovatelství 1
FZS/VO1 Výzkum v ošetřovatelství 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/VO2 Výzkum v ošetřovatelství 2
FZS/VO2 Výzkum v ošetřovatelství 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/VPNP Vysokohorská problematika neodk. péče
FZS/VPNP Vysokohorská problematika neodk. péče Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/VYZ1 Výzkum 1
FZS/VYZ1 Výzkum 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/VYZ2 Výzkum 2
FZS/VYZ2 Výzkum 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/VZD Veřejné zdravotnictví
FZS/VZD Veřejné zdravotnictví Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/VZI Vyb. prob. veř. zdrav., podp. a ochr. zd
FZS/VZI Vyb. prob. veř. zdrav., podp. a ochr. zd Letní Čeština 2  
FZS/VZTR Veřejné zdravotnictví
FZS/VZTR Veřejné zdravotnictví Letní Čeština 1  
FZS/VZTT Veřejné zdravotnictví
FZS/VZTT Veřejné zdravotnictví Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/ZAKF Základy elektrofyziologie
FZS/ZAKF Základy elektrofyziologie Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/ZBI Základy biostatistiky
FZS/ZBI Základy biostatistiky Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/ZEDO Základy edukační činnosti
FZS/ZEDO Základy edukační činnosti Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/ZKT Základy kartografie a topografie
FZS/ZKT Základy kartografie a topografie Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/ZMK Základy managementu a krizový management
FZS/ZMK Základy managementu a krizový management Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/ZPPT Základy první pomoci v biomedicí oborech
FZS/ZPPT Základy první pomoci v biomedicí oborech Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/ZS1 Zobrazovací metody a systémy 1
FZS/ZS1 Zobrazovací metody a systémy 1 Zimní Čeština 3  
FZS/ZS2 Zobrazovací metody a systémy 2
FZS/ZS2 Zobrazovací metody a systémy 2 Letní Čeština 3  
ITE/ICP*Z Interakce člověk počítač
ITE/ICP*Z Interakce člověk počítač Letní Čeština 2  
KCJ/AJZ1 Odborný jazyk anglický 1
KCJ/AJZ1 Odborný jazyk anglický 1 Zimní Čeština 2  
KCJ/AJZ2 Odborný jazyk anglický 2
KCJ/AJZ2 Odborný jazyk anglický 2 Letní Čeština, Angličtina 2  
KCJ/AJZ3 Odborný jazyk anglický 3
KCJ/AJZ3 Odborný jazyk anglický 3 Zimní Čeština, Angličtina 2  
KCJ/AJZ4 Odborný jazyk anglický 4
KCJ/AJZ4 Odborný jazyk anglický 4 Letní Čeština, Angličtina 2  
KCJ/AZ1 Odborný jazyk anglický 1
KCJ/AZ1 Odborný jazyk anglický 1 Zimní Čeština 1  
KCJ/AZ2 Odborný jazyk anglický 2
KCJ/AZ2 Odborný jazyk anglický 2 Letní Čeština, Angličtina 1  
KCJ/AZ3 Odborný jazyk anglický 3
KCJ/AZ3 Odborný jazyk anglický 3 Zimní Čeština, Angličtina 1  
KCJ/AZ4 Odborný jazyk anglický 4
KCJ/AZ4 Odborný jazyk anglický 4 Letní Čeština, Angličtina 1  
KFL/VO1 Výzkum v ošetřovatelství 1
KFL/VO1 Výzkum v ošetřovatelství 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNT/ZDT Zdravotnické textilie
KNT/ZDT Zdravotnické textilie Letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOD/IVT1 Informatika a výpočetní technika 1
KOD/IVT1 Informatika a výpočetní technika 1 Zimní Čeština 1  
KOD/IVT2 Informatika a výpočetní technika 2
KOD/IVT2 Informatika a výpočetní technika 2 Letní Čeština 1  
KOD/IZI Internet a zdravotnická informatika
KOD/IZI Internet a zdravotnická informatika Zimní Čeština 2  
KTV/KPR1 Kondiční příprava 1
KTV/KPR1 Kondiční příprava 1 Zimní Čeština 2  
KTV/KPR2 Kondiční příprava 2
KTV/KPR2 Kondiční příprava 2 Letní Čeština 2  
KTV/KPR3 Kondiční příprava 3
KTV/KPR3 Kondiční příprava 3 Zimní Čeština 2  
KTV/KPR4 Kondiční příprava 4
KTV/KPR4 Kondiční příprava 4 Letní Čeština 2  
KTV/MAS Sportovní masáž
KTV/MAS Sportovní masáž Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/SPZ5 Sport 5
KTV/SPZ5 Sport 5 Zimní Čeština 2  
MTI/BIK Biokybernetika
MTI/BIK Biokybernetika Letní Čeština 2  
MTI/EMPO Elektrické a magnetické pole živ. org.
MTI/EMPO Elektrické a magnetické pole živ. org. Zimní Čeština 5  
MTI/LSY Lékařské systémy
MTI/LSY Lékařské systémy Zimní Čeština 2  
MTI/MFV-Z Měření fyzikálních veličin
MTI/MFV-Z Měření fyzikálních veličin Zimní Čeština 4  
MTI/PDI Programovací techniky a zpracování dat
MTI/PDI Programovací techniky a zpracování dat Zimní Čeština 3  
MTI/SVL-Z Senzory v lékařství
MTI/SVL-Z Senzory v lékařství Letní Čeština 3  
NTI/LTE*Z Laserová technika a vláknová optika
NTI/LTE*Z Laserová technika a vláknová optika Letní Čeština 4  
NTI/MID Metody měření a interpretace 3D obrazů
NTI/MID Metody měření a interpretace 3D obrazů Zimní a letní Čeština 3  
NTI/TZS*Z Tomografické zobrazovací systémy
NTI/TZS*Z Tomografické zobrazovací systémy Letní Čeština 4  
NTI/ZOS*Z Zobrazovací systémy
NTI/ZOS*Z Zobrazovací systémy Zimní Čeština 5