Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Biologické obory

Kód předmětu Název předmětu
Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
FZS/PBS Principy studia biologických systémů
FZS/PBS Principy studia biologických systémů Zimní Čeština 2  
KGE/EBI Evoluční biologie
KGE/EBI Evoluční biologie Letní Čeština, Angličtina 4  
KCH/ANA1 Anatomie člověka 1
KCH/ANA1 Anatomie člověka 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/ANA2 Anatomie člověka 2
KCH/ANA2 Anatomie člověka 2 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/BB1 Biologie buňky a tkání 1
KCH/BB1 Biologie buňky a tkání 1 Letní Čeština 6  
KCH/BB2 Biologie buňky a tkání 2
KCH/BB2 Biologie buňky a tkání 2 Zimní Čeština 5  
KCH/BFY Biofyzika
KCH/BFY Biofyzika Zimní Čeština, Angličtina 6  
KCH/BIC Biochemie
KCH/BIC Biochemie Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/BIL Praktikum z biochemie
KCH/BIL Praktikum z biochemie Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/BIT Biologická technika
KCH/BIT Biologická technika Letní Čeština 5  
KCH/BMA Biomateriály pro medicínské aplikace
KCH/BMA Biomateriály pro medicínské aplikace Letní Čeština 6  
KCH/BP1 Bakalářská práce 1
KCH/BP1 Bakalářská práce 1 Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/BP2 Bakalářská práce 2
KCH/BP2 Bakalářská práce 2 Letní Čeština 12 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/BTE Tkáňové inženýrství
KCH/BTE Tkáňové inženýrství Zimní Čeština, Angličtina 5  
KCH/BZG Botanické, zoologické a geolog. cvičení
KCH/BZG Botanické, zoologické a geolog. cvičení Letní Čeština 5  
KCH/BZM Botanika a základy mykologie
KCH/BZM Botanika a základy mykologie Letní Čeština 5  
KCH/DPT Didaktika přírodopisu v terénu
KCH/DPT Didaktika přírodopisu v terénu Letní Čeština 4  
KCH/DPZ Didaktika přírodopisu na ZŠ
KCH/DPZ Didaktika přírodopisu na ZŠ Zimní Čeština 3  
KCH/FYR Fyziologie rostlin
KCH/FYR Fyziologie rostlin Zimní Čeština 5  
KCH/HIB Historie biologie
KCH/HIB Historie biologie Zimní Čeština 2  
KCH/HIO Základy histologie a organologie
KCH/HIO Základy histologie a organologie Letní Čeština 2  
KCH/HMT Hodnocení materiálů pro inženýrství
KCH/HMT Hodnocení materiálů pro inženýrství Zimní Čeština, Angličtina 5  
KCH/HYB Hydrobiologie
KCH/HYB Hydrobiologie Letní Čeština 2  
KCH/HZS Zakládáme herbář a zoologickou sbírku
KCH/HZS Zakládáme herbář a zoologickou sbírku Letní Čeština 2  
KCH/MBP Motivační biologické pokusy
KCH/MBP Motivační biologické pokusy Zimní Čeština 4  
KCH/MIV Mikrobiologie a virologie
KCH/MIV Mikrobiologie a virologie Zimní Čeština 5  
KCH/MZP Metody zhotovení biologických preparátů
KCH/MZP Metody zhotovení biologických preparátů Letní Čeština 2  
KCH/OBI Obecná biologie
KCH/OBI Obecná biologie Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/OBIP Obecná biologie
KCH/OBIP Obecná biologie Zimní Čeština 5  
KCH/PBI Projekt z bioinženýrství
KCH/PBI Projekt z bioinženýrství Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/PD2B Projekt k diplomové práci 2
KCH/PD2B Projekt k diplomové práci 2 Zimní Čeština, Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/SBI Seminář z bioinženýrství
KCH/SBI Seminář z bioinženýrství Zimní Čeština 3  
KCH/SBI2 Seminář z bioinženýrství 2
KCH/SBI2 Seminář z bioinženýrství 2 Zimní Čeština, Angličtina 2  
KCH/TIN Tkáňové inženýrství
KCH/TIN Tkáňové inženýrství Zimní Čeština, Angličtina 5  
KCH/TVP Terénní výuka přírodopisu
KCH/TVP Terénní výuka přírodopisu Letní Čeština 5  
KCH/UBIO Úvod do bioinženýrství
KCH/UBIO Úvod do bioinženýrství Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/VDD Výživa dětí a dospělých
KCH/VDD Výživa dětí a dospělých Letní Čeština 3  
KCH/VKG Vybrané kapitoly z genetiky
KCH/VKG Vybrané kapitoly z genetiky Zimní Čeština, Angličtina 4  
KCH/VKP Vybrané kapitoly z parazitologie
KCH/VKP Vybrané kapitoly z parazitologie Letní Čeština 3  
KCH/ZOO Zoologie
KCH/ZOO Zoologie Zimní Čeština 5  
KCH/ZPC Základy pěstitelství a chovatelství
KCH/ZPC Základy pěstitelství a chovatelství Letní Čeština 2  
KCH/ZSR Základy systematiky rostlin
KCH/ZSR Základy systematiky rostlin Zimní Čeština 3  
KCH/ZSZ Základy systematiky živočichů
KCH/ZSZ Základy systematiky živočichů Zimní Čeština 3  
KPV/BIOK Biologie dítěte
KPV/BIOK Biologie dítěte Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/BAN Biomedicínské aplikace nanomateriálů
NTI/BAN Biomedicínské aplikace nanomateriálů Letní Čeština 5  
NTI/BLM Bezpečnost a legislativa materiálů
NTI/BLM Bezpečnost a legislativa materiálů Letní Čeština 3