Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Biologické obory

Kód předmětu Název předmětu
Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
FZS/PBS Principy studia biologických systémů
FZS/PBS Principy studia biologických systémů Zimní Čeština 2  
KBE/ANA1 Anatomie člověka 1
KBE/ANA1 Anatomie člověka 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBE/ANA2 Anatomie člověka 2
KBE/ANA2 Anatomie člověka 2 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBE/BIT Biologická technika
KBE/BIT Biologická technika Letní Čeština 5  
KBE/BZG Botanické, zoologické a geolog. cvičení
KBE/BZG Botanické, zoologické a geolog. cvičení Letní Čeština 5  
KBE/BZM Botanika a základy mykologie
KBE/BZM Botanika a základy mykologie Letní Čeština 5  
KBE/DPT Didaktika přírodopisu v terénu
KBE/DPT Didaktika přírodopisu v terénu Letní Čeština 4  
KBE/DPZ Didaktika přírodopisu na ZŠ
KBE/DPZ Didaktika přírodopisu na ZŠ Zimní Čeština 3  
KBE/EVVO Environmentální výuka na ZŠ a SŠ
KBE/EVVO Environmentální výuka na ZŠ a SŠ Letní Čeština 4  
KBE/FYR Fyziologie rostlin
KBE/FYR Fyziologie rostlin Zimní Čeština 5  
KBE/HIB Historie biologie
KBE/HIB Historie biologie Zimní Čeština 2  
KBE/HIO Základy histologie a organologie
KBE/HIO Základy histologie a organologie Letní Čeština 2  
KBE/HYB Hydrobiologie
KBE/HYB Hydrobiologie Letní Čeština 2  
KBE/HZS Zakládáme herbář a zoologickou sbírku
KBE/HZS Zakládáme herbář a zoologickou sbírku Letní Čeština 2  
KBE/MBP Motivační biologické pokusy
KBE/MBP Motivační biologické pokusy Zimní Čeština 4  
KBE/MIV Mikrobiologie a virologie
KBE/MIV Mikrobiologie a virologie Zimní Čeština 5  
KBE/MOP Managementy v ochraně přírody
KBE/MOP Managementy v ochraně přírody Zimní Čeština 5  
KBE/MZP Metody zhotovení biologických preparátů
KBE/MZP Metody zhotovení biologických preparátů Letní Čeština 2  
KBE/OBIP Obecná biologie
KBE/OBIP Obecná biologie Zimní Čeština 5  
KBE/RBIT Biologická technika 1
KBE/RBIT Biologická technika 1 Zimní Čeština 5  
KBE/RBIT2 Biologická technika 2
KBE/RBIT2 Biologická technika 2 Letní Čeština 5  
KBE/RBIT3 Biologická technika 3
KBE/RBIT3 Biologická technika 3 Zimní Čeština 5  
KBE/RBIT4 Biologická technika 4
KBE/RBIT4 Biologická technika 4 Letní Čeština 5  
KBE/RBZM Botanika a základy mykologie
KBE/RBZM Botanika a základy mykologie Zimní Čeština 5  
KBE/RDPR1 Didaktika přírodopisu 1
KBE/RDPR1 Didaktika přírodopisu 1 Zimní Čeština 3  
KBE/RDPR2 Didaktika přírodopisu 2
KBE/RDPR2 Didaktika přírodopisu 2 Zimní Čeština 3  
KBE/RDPT1 Didaktika přírodopisu v terénu 1
KBE/RDPT1 Didaktika přírodopisu v terénu 1 Letní Čeština 4  
KBE/RDPT2 Didaktika přírodopisu v terénu 2
KBE/RDPT2 Didaktika přírodopisu v terénu 2 Letní Čeština 4  
KBE/RMBP Motivační biologické pokusy
KBE/RMBP Motivační biologické pokusy Letní Čeština 4  
KBE/RMIV Mikrobiologie a virologie
KBE/RMIV Mikrobiologie a virologie Zimní Čeština 5  
KBE/ROBI Obecná biologie a genetika
KBE/ROBI Obecná biologie a genetika Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBE/RZOO Obecná zoologie a fyziologie živočichů
KBE/RZOO Obecná zoologie a fyziologie živočichů Zimní Čeština 5  
KBE/RZSR Základy systematiky rostlin
KBE/RZSR Základy systematiky rostlin Letní Čeština 3  
KBE/RZSZ Základy systematiky živočichů
KBE/RZSZ Základy systematiky živočichů Zimní Čeština 3  
KBE/TC1 Terénní cvičení 1: botanika
KBE/TC1 Terénní cvičení 1: botanika Zimní Čeština 4  
KBE/TC2 Terénní cvičení 2: botanika, zoologie
KBE/TC2 Terénní cvičení 2: botanika, zoologie Letní Čeština 4  
KBE/TVP Terénní výuka přírodopisu
KBE/TVP Terénní výuka přírodopisu Letní Čeština 5  
KBE/VDD Výživa dětí a dospělých
KBE/VDD Výživa dětí a dospělých Letní Čeština 3  
KBE/VKG Vybrané kapitoly z genetiky
KBE/VKG Vybrané kapitoly z genetiky Zimní Čeština, Angličtina 4  
KBE/VKP Vybrané kapitoly z parazitologie
KBE/VKP Vybrané kapitoly z parazitologie Letní Čeština 3  
KBE/ZHB Základy hydrobiologie
KBE/ZHB Základy hydrobiologie Letní Čeština 5  
KBE/ZOO Zoologie
KBE/ZOO Zoologie Zimní Čeština 5  
KBE/ZPC Základy pěstitelství a chovatelství
KBE/ZPC Základy pěstitelství a chovatelství Letní Čeština 2  
KBE/ZSR Základy systematiky rostlin
KBE/ZSR Základy systematiky rostlin Zimní Čeština 3  
KBE/ZSZ Základy systematiky živočichů
KBE/ZSZ Základy systematiky živočichů Zimní Čeština 3  
KGE/EBI Evoluční biologie
KGE/EBI Evoluční biologie Letní Čeština, Angličtina 4  
KCH/BB1 Biologie buňky a tkání 1
KCH/BB1 Biologie buňky a tkání 1 Letní Čeština 6  
KCH/BB2 Biologie buňky a tkání 2
KCH/BB2 Biologie buňky a tkání 2 Zimní Čeština 5  
KCH/BFY Biofyzika
KCH/BFY Biofyzika Zimní Čeština, Angličtina 6  
KCH/BIC Biochemie
KCH/BIC Biochemie Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/BIL Praktikum z biochemie
KCH/BIL Praktikum z biochemie Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/BMA Biomateriály pro medicínské aplikace
KCH/BMA Biomateriály pro medicínské aplikace Letní Čeština 6  
KCH/BP1 Bakalářská práce 1
KCH/BP1 Bakalářská práce 1 Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/BP2 Bakalářská práce 2
KCH/BP2 Bakalářská práce 2 Letní Čeština 12 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/BTE Tkáňové inženýrství
KCH/BTE Tkáňové inženýrství Zimní Čeština, Angličtina 5  
KCH/HMT Hodnocení materiálů pro inženýrství
KCH/HMT Hodnocení materiálů pro inženýrství Zimní Čeština, Angličtina 5  
KCH/OBI Obecná biologie
KCH/OBI Obecná biologie Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/OBIP Obecná biologie
KCH/OBIP Obecná biologie Zimní Čeština 5  
KCH/PBI Projekt z bioinženýrství
KCH/PBI Projekt z bioinženýrství Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/PD2B Projekt k diplomové práci 2
KCH/PD2B Projekt k diplomové práci 2 Zimní Čeština, Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/RBIT2 Biologická technika 2
KCH/RBIT2 Biologická technika 2 Zimní a letní Čeština 5  
KCH/RBIT3 Biologická technika 3
KCH/RBIT3 Biologická technika 3 Zimní a letní Čeština 5  
KCH/RBIT4 Biologická technika 4
KCH/RBIT4 Biologická technika 4 Zimní a letní Čeština 6  
KCH/RBZM Botanika a základy mykologie
KCH/RBZM Botanika a základy mykologie Zimní a letní Čeština 5  
KCH/RDPT1 Didaktika přírodopisu v terénu 1
KCH/RDPT1 Didaktika přírodopisu v terénu 1 Zimní a letní Čeština 5  
KCH/RDPT2 Didaktika přírodopisu v terénu 2
KCH/RDPT2 Didaktika přírodopisu v terénu 2 Zimní a letní Čeština 6  
KCH/RDP1 Didaktika přírodopisu 1
KCH/RDP1 Didaktika přírodopisu 1 Zimní a letní Čeština 3  
KCH/RDP2 Didaktika přírodopisu 2
KCH/RDP2 Didaktika přírodopisu 2 Zimní a letní Čeština 3  
KCH/RMBP Motivační biologické pokusy
KCH/RMBP Motivační biologické pokusy Zimní a letní Čeština 7  
KCH/RMIV Mikrobiologie a virologie
KCH/RMIV Mikrobiologie a virologie Zimní a letní Čeština 5  
KCH/ROBI Obecná biologie a genetika
KCH/ROBI Obecná biologie a genetika Zimní a letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/RZOO Obecná zoologie a fyziologie živočichů
KCH/RZOO Obecná zoologie a fyziologie živočichů Zimní a letní Čeština 5  
KCH/RZSR Základy systematiky rostlin
KCH/RZSR Základy systematiky rostlin Zimní a letní Čeština 6  
KCH/RZSZ Základy systematiky živočichů
KCH/RZSZ Základy systematiky živočichů Zimní a letní Čeština 5  
KCH/SBI Seminář z bioinženýrství
KCH/SBI Seminář z bioinženýrství Zimní Čeština 3  
KCH/SBI2 Seminář z bioinženýrství 2
KCH/SBI2 Seminář z bioinženýrství 2 Zimní Čeština, Angličtina 2  
KCH/TIN Tkáňové inženýrství
KCH/TIN Tkáňové inženýrství Zimní Čeština, Angličtina 5  
KCH/UBIO Úvod do bioinženýrství
KCH/UBIO Úvod do bioinženýrství Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/BIOK Biologie dítěte
KPV/BIOK Biologie dítěte Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/BAN Biomedicínské aplikace nanomateriálů
NTI/BAN Biomedicínské aplikace nanomateriálů Letní Čeština 5  
NTI/BLM Bezpečnost a legislativa materiálů
NTI/BLM Bezpečnost a legislativa materiálů Letní Čeština 3