Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Speciální a interdisciplinární obory

Kód předmětu Název předmětu
Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
DFT/D103 Počítačové modelování technických systém
DFT/D103 Počítačové modelování technických systém Zimní Čeština 0  
DFT/D104 Hodnocení a metriky kvality ve firmách
DFT/D104 Hodnocení a metriky kvality ve firmách Zimní Čeština 0  
FZS/AFI Anatomie a fyziologie ve 3D zobrazení
FZS/AFI Anatomie a fyziologie ve 3D zobrazení Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/ANTT Anatomie
FZS/ANTT Anatomie Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/BCP Bakalářská práce
FZS/BCP Bakalářská práce Zimní a letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/BFI Biofyzika
FZS/BFI Biofyzika Zimní Čeština 2  
FZS/BFRT Biofyzika, radiologie a tech. nukl. m.
FZS/BFRT Biofyzika, radiologie a tech. nukl. m. Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/BIS Biostatistika
FZS/BIS Biostatistika Letní Čeština 2  
FZS/BKEM Biosignály v klinické a exp. med.
FZS/BKEM Biosignály v klinické a exp. med. Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/DME Diagnostické metody v medicíně
FZS/DME Diagnostické metody v medicíně Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/DPI Diplomová práce
FZS/DPI Diplomová práce Letní Čeština 3  
FZS/DSI Diplomový seminář
FZS/DSI Diplomový seminář Letní Čeština 1  
FZS/EIK1 Elektrofyziologie a impulzoterapie v k1
FZS/EIK1 Elektrofyziologie a impulzoterapie v k1 Zimní Čeština 5  
FZS/EIK2 Elektrofyziologie a impulzoterapie v k2
FZS/EIK2 Elektrofyziologie a impulzoterapie v k2 Letní Čeština 5  
FZS/EKOT Ekonomika zdrav. a soc služeb
FZS/EKOT Ekonomika zdrav. a soc služeb Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/EMPO Elektrické a magnetické pole živ. org.
FZS/EMPO Elektrické a magnetické pole živ. org. Zimní Čeština 5  
FZS/FMT Fyzikální metody v terapii
FZS/FMT Fyzikální metody v terapii Letní Čeština 2  
FZS/FYTT Fyziologie
FZS/FYTT Fyziologie Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/INI Ioniz. a neioniz. záření v diag. a ter.
FZS/INI Ioniz. a neioniz. záření v diag. a ter. Letní Čeština 2  
FZS/KLI Kapitoly z klinické propedeutiky
FZS/KLI Kapitoly z klinické propedeutiky Zimní Čeština 2  
FZS/KOI Komunikativní dovednosti ve zdrav.
FZS/KOI Komunikativní dovednosti ve zdrav. Zimní a letní Čeština 2  
FZS/LATT Medicínská terminologie
FZS/LATT Medicínská terminologie Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/LPZ Lékařské přístroje a zařízení
FZS/LPZ Lékařské přístroje a zařízení Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/MAI Management zdr. služeb
FZS/MAI Management zdr. služeb Letní Čeština 2  
FZS/MANT Management zdravotnické techniky
FZS/MANT Management zdravotnické techniky Letní Čeština 1  
FZS/MATT Management zdravotnické techniky
FZS/MATT Management zdravotnické techniky Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/MATTZ Management zdravotnické techniky
FZS/MATTZ Management zdravotnické techniky Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/OPI Odborná praxe individuální
FZS/OPI Odborná praxe individuální Letní Čeština 2  
FZS/OPIV Odborná praxe k pov. volit. př.
FZS/OPIV Odborná praxe k pov. volit. př. Zimní Čeština, Angličtina 2  
FZS/PAME Právní aspekty v medicíně
FZS/PAME Právní aspekty v medicíně Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/PAMT Právní aspekty v medicíně
FZS/PAMT Právní aspekty v medicíně Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/PATO Patologie
FZS/PATO Patologie Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/PBIK Praktika z biomed. a klinické techniky
FZS/PBIK Praktika z biomed. a klinické techniky Letní Čeština 2  
FZS/PBKT Praktika z biomedicínské a klin. tech.
FZS/PBKT Praktika z biomedicínské a klin. tech. Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/PFTT Patologická fyziologie
FZS/PFTT Patologická fyziologie Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/PMTR Právní aspekty v medicíně
FZS/PMTR Právní aspekty v medicíně Zimní Čeština 2  
FZS/PMTT Preventivní medicína
FZS/PMTT Preventivní medicína Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/PMZ Preventivní medicína
FZS/PMZ Preventivní medicína Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/PPB Vybr. psych. prob. v biom.
FZS/PPB Vybr. psych. prob. v biom. Letní Čeština 2  
FZS/PPK Vyb. kap. z pr. pom. a kr. říz.
FZS/PPK Vyb. kap. z pr. pom. a kr. říz. Zimní Čeština 2  
FZS/PRI Právo ve zdravotnictví
FZS/PRI Právo ve zdravotnictví Letní Čeština 2  
FZS/PV1 Přístrojová technika 1
FZS/PV1 Přístrojová technika 1 Zimní Čeština 3  
FZS/PV2 Přístrojová technika 2
FZS/PV2 Přístrojová technika 2 Letní Čeština 3  
FZS/TKAR Technika v kar., kardioch., anest., res.
FZS/TKAR Technika v kar., kardioch., anest., res. Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/TKAT Technika v kar., kardioch., anest., res.
FZS/TKAT Technika v kar., kardioch., anest., res. Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/TKKA Technika v kardiologii, kardiochirurgii
FZS/TKKA Technika v kardiologii, kardiochirurgii Letní Čeština 2  
FZS/UM1 Ultrazvukové zobr. met. v k1
FZS/UM1 Ultrazvukové zobr. met. v k1 Zimní Čeština 3  
FZS/UM2 Ultrazvukové zobr. met. v k2
FZS/UM2 Ultrazvukové zobr. met. v k2 Letní Čeština 3  
FZS/VFI Vybrané kapitoly z farmakologie
FZS/VFI Vybrané kapitoly z farmakologie Letní Čeština 2  
FZS/VKM1 Vybrané kapitoly z medicíny 1
FZS/VKM1 Vybrané kapitoly z medicíny 1 Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/VKM2 Vybrané kapitoly z medicíny 2
FZS/VKM2 Vybrané kapitoly z medicíny 2 Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/VMT Vybrané kap. z medicínské terminologie
FZS/VMT Vybrané kap. z medicínské terminologie Zimní Čeština 1  
FZS/VZI Vyb. prob. veř. zdrav., podp. a ochr. zd
FZS/VZI Vyb. prob. veř. zdrav., podp. a ochr. zd Letní Čeština 2  
FZS/VZTR Veřejné zdravotnictví
FZS/VZTR Veřejné zdravotnictví Letní Čeština 1  
FZS/VZTT Veřejné zdravotnictví
FZS/VZTT Veřejné zdravotnictví Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/ZAKF Základy elektrofyziologie
FZS/ZAKF Základy elektrofyziologie Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/ZBI Základy biostatistiky
FZS/ZBI Základy biostatistiky Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/ZPPT Základy první pomoci v biomedicí oborech
FZS/ZPPT Základy první pomoci v biomedicí oborech Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/ZS1 Zobrazovací metody a systémy 1
FZS/ZS1 Zobrazovací metody a systémy 1 Zimní Čeština 3  
FZS/ZS2 Zobrazovací metody a systémy 2
FZS/ZS2 Zobrazovací metody a systémy 2 Letní Čeština 3  
ITE/BPN Bakalářská práce
ITE/BPN Bakalářská práce Letní Čeština 12  
ITE/BP-1 Bakalářská práce
ITE/BP-1 Bakalářská práce Zimní Čeština 3  
ITE/BP1 Bakalářská práce
ITE/BP1 Bakalářská práce Zimní Čeština 5  
ITE/BP-2 Bakalářská práce
ITE/BP-2 Bakalářská práce Letní Čeština 10  
ITE/BP2 Bakalářská práce
ITE/BP2 Bakalářská práce Letní Čeština 7  
ITE/DPN Diplomová práce
ITE/DPN Diplomová práce Letní Čeština 15  
ITE/DP1 Diplomová práce
ITE/DP1 Diplomová práce Zimní Čeština 5  
ITE/DP2 Diplomová práce
ITE/DP2 Diplomová práce Letní Čeština, Angličtina 12  
ITE/DZD*Z Snímání, digitalizace a zpracování dat
ITE/DZD*Z Snímání, digitalizace a zpracování dat Letní Čeština 2  
ITE/ELM*Z Lékařská elektronika
ITE/ELM*Z Lékařská elektronika Zimní Čeština 5  
ITE/EM Elektronika a měření
ITE/EM Elektronika a měření Letní Čeština 4  
ITE/HSC Hardware software codesign
ITE/HSC Hardware software codesign Zimní a letní Čeština, Angličtina 5  
ITE/ICP Interakce člověka s počítačem
ITE/ICP Interakce člověka s počítačem Zimní a letní Čeština, Angličtina 5  
ITE/ICP*Z Interakce člověk počítač
ITE/ICP*Z Interakce člověk počítač Letní Čeština 2  
ITE/IMA Image Processing
ITE/IMA Image Processing Zimní a letní Angličtina 5  
ITE/PCZ Praktikum číslicového zpracování signálu
ITE/PCZ Praktikum číslicového zpracování signálu Zimní Čeština 5  
ITE/PD1 Projekt k diplomové práci 1
ITE/PD1 Projekt k diplomové práci 1 Letní Čeština 4  
ITE/PD2 Projekt k diplomové práci 2
ITE/PD2 Projekt k diplomové práci 2 Zimní Čeština 6  
ITE/PRJ Projekt
ITE/PRJ Projekt Letní Čeština 4  
ITE/PRJ1 Projekt
ITE/PRJ1 Projekt Zimní Čeština 5  
ITE/PRJ2 Projekt
ITE/PRJ2 Projekt Letní Čeština 5  
ITE/PRN Projekt
ITE/PRN Projekt Zimní Čeština 4  
ITE/PRO Semestrální projekt
ITE/PRO Semestrální projekt Letní Čeština, Angličtina 5  
ITE/PR1 Projekt
ITE/PR1 Projekt Zimní Čeština 2  
ITE/PVI Počítačové vidění
ITE/PVI Počítačové vidění Zimní Čeština, Angličtina 5  
ITE/PZS Počítačové zpracování signálů
ITE/PZS Počítačové zpracování signálů Zimní a letní Čeština, Angličtina 5  
ITE/USS*Z Úvod do systémů a signálů
ITE/USS*Z Úvod do systémů a signálů Zimní Čeština 5  
ITE/ZKO Základy konstruování
ITE/ZKO Základy konstruování Letní Čeština 2  
KAP/POG Počítačová grafika
KAP/POG Počítačová grafika Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/DUA*S Dějiny umění a architektury pro FS
KDA/DUA*S Dějiny umění a architektury pro FS Zimní Čeština 3  
KEZ/EUSZ Energeticky úsporné stavby a zařízení
KEZ/EUSZ Energeticky úsporné stavby a zařízení Zimní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEZ/OZE Obnovitelné zdroje energie
KEZ/OZE Obnovitelné zdroje energie Zimní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEZ/PTH Přenos tepla a hmoty
KEZ/PTH Přenos tepla a hmoty Zimní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEZ/TOŽP1 Technika ochrany životního prostředí
KEZ/TOŽP1 Technika ochrany životního prostředí Letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEZ/TZAB Technická zařízení budov
KEZ/TZAB Technická zařízení budov Zimní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEZ/VST Vybrané statě z termodynamiky
KEZ/VST Vybrané statě z termodynamiky Zimní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/BPN Bakalářská práce
KFY/BPN Bakalářská práce Letní Čeština 12 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/DPN Diplomová práce
KFY/DPN Diplomová práce Letní Čeština 15 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/FPV Fyzika pro přírodní vědy
KFY/FPV Fyzika pro přírodní vědy Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/FYV Fyzika v přírodovědě
KFY/FYV Fyzika v přírodovědě Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/FYZK Fyzika v přírodovědě
KFY/FYZK Fyzika v přírodovědě Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/PDP Projekt k diplomové práci
KFY/PDP Projekt k diplomové práci Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/PD1 Projekt k diplomové práci 1
KFY/PD1 Projekt k diplomové práci 1 Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/PD2 Projekt k diplomové práci 2
KFY/PD2 Projekt k diplomové práci 2 Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/PRN Projekt
KFY/PRN Projekt Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGE/UZP Územní plánování
KGE/UZP Územní plánování Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/AMP Analytické metody polymerních materiálů
KCH/AMP Analytické metody polymerních materiálů Zimní Čeština, Angličtina 5  
KCH/BFY Biofyzika
KCH/BFY Biofyzika Zimní Čeština, Angličtina 6  
KCH/BPN Bakalářská práce
KCH/BPN Bakalářská práce Letní Čeština 12 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/BP1 Bakalářská práce 1
KCH/BP1 Bakalářská práce 1 Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/BP2 Bakalářská práce 2
KCH/BP2 Bakalářská práce 2 Letní Čeština 12 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/DPB Diplomová práce
KCH/DPB Diplomová práce Letní Čeština 15 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/DPN Diplomová práce
KCH/DPN Diplomová práce Letní Čeština 15 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/MTN Materiály pro tkáňové nosiče
KCH/MTN Materiály pro tkáňové nosiče Zimní Čeština, Angličtina 4  
KCH/OPB Odborná praxe
KCH/OPB Odborná praxe Letní Čeština 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/OPN Odborná praxe
KCH/OPN Odborná praxe Zimní a letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/PBI Projekt z bioinženýrství
KCH/PBI Projekt z bioinženýrství Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/PD1 Projekt k diplomové práci 1
KCH/PD1 Projekt k diplomové práci 1 Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/PD1B Projekt k diplomové práci 1
KCH/PD1B Projekt k diplomové práci 1 Letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/PD2 Projekt k diplomové práci 2
KCH/PD2 Projekt k diplomové práci 2 Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/PD2B Projekt k diplomové práci 2
KCH/PD2B Projekt k diplomové práci 2 Zimní Čeština, Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/PNL Polymerní nosiče léčiv
KCH/PNL Polymerní nosiče léčiv Zimní Čeština, Angličtina 6  
KCH/PRN Projekt
KCH/PRN Projekt Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/SUL Systémy pro uvolňování léčiv
KCH/SUL Systémy pro uvolňování léčiv Letní Čeština, Angličtina 6  
KCH/TIN Tkáňové inženýrství
KCH/TIN Tkáňové inženýrství Zimní Čeština, Angličtina 5  
KIN/PRM Projektové řízení
KIN/PRM Projektové řízení Zimní Čeština 4  
KMG/MRB Marketing
KMG/MRB Marketing Zimní Čeština 3  
KMI/D118 Optika pevných látek - Kolorimetrie
KMI/D118 Optika pevných látek - Kolorimetrie Zimní Čeština 0  
KMT/USTN Úvod do studia nanomateriálů
KMT/USTN Úvod do studia nanomateriálů Zimní a letní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNT/BPN Bakalářská práce
KNT/BPN Bakalářská práce Letní Čeština 12  
KNT/DPN Diplomová práce
KNT/DPN Diplomová práce Letní Čeština 15  
KNT/PD1 Projekt k diplomové práci 1
KNT/PD1 Projekt k diplomové práci 1 Letní Čeština 4  
KNT/PD2 Projekt k diplomové práci 2
KNT/PD2 Projekt k diplomové práci 2 Zimní Čeština 6  
KNT/PRN Projekt
KNT/PRN Projekt Zimní Čeština 4  
KNT/TNM Textilní nanomateriály
KNT/TNM Textilní nanomateriály Zimní a letní Čeština 6  
KOD/IZI Internet a zdravotnická informatika
KOD/IZI Internet a zdravotnická informatika Zimní Čeština 2  
KSA/ADIT Aditivní technologie
KSA/ADIT Aditivní technologie Zimní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSA/AK-B Aplikovaná kybernetika
KSA/AK-B Aplikovaná kybernetika Zimní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSA/DIP*M Digitální podnik
KSA/DIP*M Digitální podnik Zimní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSA/LOG-M Logistika
KSA/LOG-M Logistika Letní Čeština, Angličtina 5  
KSA/PRO-B Programování
KSA/PRO-B Programování Zimní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSA/VLOG Výrobní logistika
KSA/VLOG Výrobní logistika Zimní a letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KST/PR1 Projekt I
KST/PR1 Projekt I Zimní a letní Čeština 4  
KTS/MOD Modelování a simulace
KTS/MOD Modelování a simulace Zimní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTT/BIO Biomateriály a biostruktury
KTT/BIO Biomateriály a biostruktury Letní Čeština, Angličtina 6  
KTT/PPM Počítačem podporované modelování
KTT/PPM Počítačem podporované modelování Letní Čeština, Angličtina 6  
KVM/TD Technická diagnostika
KVM/TD Technická diagnostika Zimní a letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/AINN Artificial Intelligence - Neural network
MTI/AINN Artificial Intelligence - Neural network Zimní Angličtina 5  
MTI/AKR Asistivní a kolaborativní robotika
MTI/AKR Asistivní a kolaborativní robotika Letní Čeština 4  
MTI/ARI Automatické řízení
MTI/ARI Automatické řízení Zimní Čeština 5  
MTI/ASR Algebraická syntéza regulačního obvodu
MTI/ASR Algebraická syntéza regulačního obvodu Letní Čeština 5  
MTI/ATC Automatic Control
MTI/ATC Automatic Control Zimní Angličtina 5  
MTI/BIK Biokybernetika
MTI/BIK Biokybernetika Letní Čeština 2  
MTI/BPN Bakalářská práce
MTI/BPN Bakalářská práce Letní Čeština 12  
MTI/BP-1 Bakalářská práce
MTI/BP-1 Bakalářská práce Zimní Čeština 3  
MTI/BP1 Bakalářská práce
MTI/BP1 Bakalářská práce Zimní Čeština 5  
MTI/BP-2 Bakalářská práce
MTI/BP-2 Bakalářská práce Letní Čeština 10  
MTI/BP2 Bakalářská práce
MTI/BP2 Bakalářská práce Letní Čeština 7  
MTI/CIP Číslicové počítače
MTI/CIP Číslicové počítače Zimní Čeština 5  
MTI/CRI Číslicové řízení
MTI/CRI Číslicové řízení Zimní Čeština, Angličtina 5  
MTI/DAKM Data analysis and knowledge mining
MTI/DAKM Data analysis and knowledge mining Letní Angličtina 5  
MTI/DAS*Z Databázové systémy
MTI/DAS*Z Databázové systémy Letní Čeština 2  
MTI/DBS Databázové systémy
MTI/DBS Databázové systémy Zimní Čeština 4  
MTI/DBSP Databázové systémy
MTI/DBSP Databázové systémy Zimní Čeština 5  
MTI/DCT Digital communication technology
MTI/DCT Digital communication technology Zimní Angličtina 5  
MTI/DPN Diplomová práce
MTI/DPN Diplomová práce Letní Čeština 15  
MTI/DPR Diplomová práce
MTI/DPR Diplomová práce Letní Angličtina 30  
MTI/DP-1 Diplomová práce
MTI/DP-1 Diplomová práce Zimní Čeština 5  
MTI/DP1 Diplomová práce
MTI/DP1 Diplomová práce Zimní Čeština 5  
MTI/DP2 Diplomová práce
MTI/DP2 Diplomová práce Letní Čeština 12  
MTI/DSP Digital Signal Processing
MTI/DSP Digital Signal Processing Zimní Angličtina 5  
MTI/EMO E-mobilita
MTI/EMO E-mobilita Zimní Čeština 4  
MTI/EMPO Elektrické a magnetické pole živ. org.
MTI/EMPO Elektrické a magnetické pole živ. org. Zimní Čeština 5  
MTI/EPS Elektrické pohony a servomechanismy
MTI/EPS Elektrické pohony a servomechanismy Zimní Čeština, Angličtina 6  
MTI/ERT Ekonomika rizik v technice
MTI/ERT Ekonomika rizik v technice Letní Čeština 4  
MTI/ESV Elektrické systémy vozidel
MTI/ESV Elektrické systémy vozidel Letní Čeština 5  
MTI/ESY Projektování elektrotechnických systémů
MTI/ESY Projektování elektrotechnických systémů Letní Čeština 5  
MTI/ETG Electrotechnology
MTI/ETG Electrotechnology Letní Angličtina 5  
MTI/FBS Funkční bezpečnost v technické praxi
MTI/FBS Funkční bezpečnost v technické praxi Letní Čeština 4  
MTI/GRA Gramatiky a automaty
MTI/GRA Gramatiky a automaty Zimní Čeština 5  
MTI/IAK*Z Informatika a kybernetika
MTI/IAK*Z Informatika a kybernetika Letní Čeština 4  
MTI/IB Inteligent Buildings
MTI/IB Inteligent Buildings Letní Angličtina 5  
MTI/IDS Identifikace dynamických systémů
MTI/IDS Identifikace dynamických systémů Letní Čeština 5  
MTI/INF Informatika
MTI/INF Informatika Zimní Čeština 5  
MTI/IRO Inteligentní roboty
MTI/IRO Inteligentní roboty Letní Čeština, Angličtina 5  
MTI/KM1 Kvantová mechanika 1
MTI/KM1 Kvantová mechanika 1 Zimní Čeština, Angličtina 5  
MTI/LSY Lékařské systémy
MTI/LSY Lékařské systémy Zimní Čeština 2  
MTI/MEC Mechatronika
MTI/MEC Mechatronika Zimní Čeština 5  
MTI/MECH Mechatronika
MTI/MECH Mechatronika Letní Čeština 4  
MTI/MFV-Z Měření fyzikálních veličin
MTI/MFV-Z Měření fyzikálních veličin Zimní Čeština 4  
MTI/MIT*Z Mikroprocesorová technika v biomedicíně
MTI/MIT*Z Mikroprocesorová technika v biomedicíně Letní Čeština 2  
MTI/MIT-Z Mikroprocesorová technika v biomedicíně
MTI/MIT-Z Mikroprocesorová technika v biomedicíně Letní Čeština 3  
MTI/MRA Metody řízení v aplikacích
MTI/MRA Metody řízení v aplikacích Letní Čeština, Angličtina 5  
MTI/NHK Návrh hardwarových komponent
MTI/NHK Návrh hardwarových komponent Letní Čeština 5  
MTI/PAS Projektování automatizovaných systémů
MTI/PAS Projektování automatizovaných systémů Zimní Čeština 5  
MTI/PD1 Projekt k diplomové práci 1
MTI/PD1 Projekt k diplomové práci 1 Letní Čeština 4  
MTI/PD2 Projekt k diplomové práci 2
MTI/PD2 Projekt k diplomové práci 2 Zimní Čeština 6  
MTI/PJC Programování v jazyce C/C++
MTI/PJC Programování v jazyce C/C++ Zimní Čeština 5  
MTI/PMT-D Přístrojová měřící technika
MTI/PMT-D Přístrojová měřící technika Zimní a letní Čeština, Angličtina 0  
MTI/PRJ Projekt
MTI/PRJ Projekt Letní Čeština 4  
MTI/PRJ1 Projekt
MTI/PRJ1 Projekt Zimní Čeština 5  
MTI/PRJ2 Projekt
MTI/PRJ2 Projekt Letní Čeština 5  
MTI/PRN Projekt
MTI/PRN Projekt Zimní Čeština 4  
MTI/PRO Semestrální projekt
MTI/PRO Semestrální projekt Zimní a letní Čeština, Angličtina 5  
MTI/PR1 Projekt
MTI/PR1 Projekt Zimní Čeština 2  
MTI/PTE Přístrojová technika
MTI/PTE Přístrojová technika Zimní Čeština 4  
MTI/PZSE Progresivní zdroje a skladování energie
MTI/PZSE Progresivní zdroje a skladování energie Letní Čeština 5  
MTI/RBT Robotika
MTI/RBT Robotika Letní Čeština, Angličtina 5  
MTI/RES Renewable Electricity Sources
MTI/RES Renewable Electricity Sources Zimní Angličtina 5  
MTI/RKI Řízení kvality a integrace systémů
MTI/RKI Řízení kvality a integrace systémů Zimní a letní Čeština 4  
MTI/RMI Rozvinuté metody systému managementu
MTI/RMI Rozvinuté metody systému managementu Zimní Čeština 4  
MTI/RPS Řídicí počítačové systémy
MTI/RPS Řídicí počítačové systémy Zimní Čeština 5  
MTI/RSM Řídicí systémy v mechatronice
MTI/RSM Řídicí systémy v mechatronice Letní Čeština, Angličtina 5  
MTI/RTC Systémy pro řízení v reálném čase
MTI/RTC Systémy pro řízení v reálném čase Zimní a letní Čeština, Angličtina 5  
MTI/RVS Řízení vícerozměrových systémů
MTI/RVS Řízení vícerozměrových systémů Letní Čeština 5  
MTI/SAU Spolehlivost a údržba
MTI/SAU Spolehlivost a údržba Zimní a letní Čeština 4  
MTI/SDS Simulace dynamických systémů
MTI/SDS Simulace dynamických systémů Zimní Čeština 5  
MTI/SSA Smart Sensors and Actuators
MTI/SSA Smart Sensors and Actuators Letní Angličtina 5  
MTI/STR Stavová regulace
MTI/STR Stavová regulace Zimní a letní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/SVL-Z Senzory v lékařství
MTI/SVL-Z Senzory v lékařství Letní Čeština 3  
MTI/TEE-Z Teoretická elektrotechnika
MTI/TEE-Z Teoretická elektrotechnika Letní Čeština 4  
MTI/TES Teorie systémů pro techniky
MTI/TES Teorie systémů pro techniky Letní Čeština 4  
MTI/TS2 Teorie systémů pro techniky II.
MTI/TS2 Teorie systémů pro techniky II. Letní Čeština 4  
MTI/UDI Úvod do inženýrství
MTI/UDI Úvod do inženýrství Zimní Čeština 3  
MTI/UIN-D Umělá inteligence a neuronové sítě
MTI/UIN-D Umělá inteligence a neuronové sítě Zimní a letní Čeština, Angličtina 0  
MTI/USH Údržba a skladové hospodářství
MTI/USH Údržba a skladové hospodářství Zimní a letní Čeština 4  
MTI/VAPW Vývoj aplikací pro Windows
MTI/VAPW Vývoj aplikací pro Windows Letní Čeština 4  
MTI/VAW Vývoj aplikací pro Windows
MTI/VAW Vývoj aplikací pro Windows Letní Čeština 5  
MTI/VI Virtual Instrumentation
MTI/VI Virtual Instrumentation Zimní Angličtina 3  
MTI/VKE Výkonová elektronika
MTI/VKE Výkonová elektronika Zimní Čeština, Angličtina 5  
MTI/ZAK Základy kybernetiky
MTI/ZAK Základy kybernetiky Zimní Čeština 3  
MTI/ZALR Základy logického řízení
MTI/ZALR Základy logického řízení Zimní Čeština 2  
MTI/ZKM Základy měření
MTI/ZKM Základy měření Zimní Čeština 4  
MTI/ZKY Základy kybernetiky
MTI/ZKY Základy kybernetiky Zimní Čeština 4  
MTI/ZS Zdravotnická senzorika
MTI/ZS Zdravotnická senzorika Letní Čeština 4  
NTI/ANM Aplikace nanotechnologií v medicíně
NTI/ANM Aplikace nanotechnologií v medicíně Zimní Čeština 5  
NTI/ANO Aplikace nanomateriálů
NTI/ANO Aplikace nanomateriálů Zimní a letní Čeština 5  
NTI/APM Aplikace počítačových modelů
NTI/APM Aplikace počítačových modelů Letní Čeština 5  
NTI/APMO Aplikace počítačových modelů
NTI/APMO Aplikace počítačových modelů Letní Čeština 4  
NTI/BMM Bezdotykové metody měření
NTI/BMM Bezdotykové metody měření Zimní Čeština 5  
NTI/BPA1 Bakalářská práce 1
NTI/BPA1 Bakalářská práce 1 Zimní Čeština 7  
NTI/BPA2 Bakalářská práce 2
NTI/BPA2 Bakalářská práce 2 Letní Čeština 7  
NTI/BPN Bakalářská práce
NTI/BPN Bakalářská práce Letní Čeština 12  
NTI/BP-1 Bakalářská práce
NTI/BP-1 Bakalářská práce Zimní Čeština 3  
NTI/BP1 Bakalářská práce
NTI/BP1 Bakalářská práce Zimní Čeština 5  
NTI/BP-2 Bakalářská práce
NTI/BP-2 Bakalářská práce Letní Čeština 10  
NTI/BP2 Bakalářská práce
NTI/BP2 Bakalářská práce Letní Čeština 7  
NTI/DPA1 Diplomová práce 1
NTI/DPA1 Diplomová práce 1 Zimní Čeština 6  
NTI/DPA2 Diplomová práce 2
NTI/DPA2 Diplomová práce 2 Letní Čeština 12  
NTI/DPN Diplomová práce
NTI/DPN Diplomová práce Letní Čeština 15  
NTI/DP1 Diplomová práce
NTI/DP1 Diplomová práce Zimní Čeština 5  
NTI/DP2 Diplomová práce
NTI/DP2 Diplomová práce Letní Čeština, Angličtina 12  
NTI/DSA Diplomový seminář
NTI/DSA Diplomový seminář Letní Čeština 3  
NTI/EMM Experimentální metody v mechanice
NTI/EMM Experimentální metody v mechanice Zimní Čeština, Angličtina 5  
NTI/EMT Experimentální mechanika tekutin
NTI/EMT Experimentální mechanika tekutin Zimní Čeština 5  
NTI/FOT Fotonika
NTI/FOT Fotonika Zimní a letní Čeština 5  
NTI/GIM Global Imaging Methods
NTI/GIM Global Imaging Methods Zimní Čeština, Angličtina 5  
NTI/KAS Kybernetická bezpečnost a šifrování
NTI/KAS Kybernetická bezpečnost a šifrování Zimní Čeština 5  
NTI/LTE*Z Laserová technika a vláknová optika
NTI/LTE*Z Laserová technika a vláknová optika Letní Čeština 4  
NTI/MBR Management bezpečnosti a rizik
NTI/MBR Management bezpečnosti a rizik Zimní Čeština 4  
NTI/MEC Mechanika
NTI/MEC Mechanika Zimní Čeština 4  
NTI/MFD*Z Modelování a simulace fyziolog. dějů
NTI/MFD*Z Modelování a simulace fyziolog. dějů Letní Čeština 4  
NTI/MCH*Z Mechanika a biomechanika
NTI/MCH*Z Mechanika a biomechanika Letní Čeština 2  
NTI/PD1 Projekt k diplomové práci 1
NTI/PD1 Projekt k diplomové práci 1 Letní Čeština 4  
NTI/PD2 Projekt k diplomové práci 2
NTI/PD2 Projekt k diplomové práci 2 Zimní Čeština 6  
NTI/PG Počítačová grafika
NTI/PG Počítačová grafika Zimní Čeština 5  
NTI/PG1 Počítačová grafika 1
NTI/PG1 Počítačová grafika 1 Zimní Čeština 5  
NTI/PRJ Projekt
NTI/PRJ Projekt Letní Čeština 4  
NTI/PRJ1 Projekt
NTI/PRJ1 Projekt Zimní Čeština 5  
NTI/PRJ2 Projekt
NTI/PRJ2 Projekt Letní Čeština 5  
NTI/PRN Projekt
NTI/PRN Projekt Zimní Čeština 4  
NTI/PRO Semestrální projekt
NTI/PRO Semestrální projekt Letní Čeština, Angličtina 5  
NTI/PS*A Počítačové sítě - HTML
NTI/PS*A Počítačové sítě - HTML Zimní Čeština 4  
NTI/PST Počítačové sítě
NTI/PST Počítačové sítě Zimní a letní Čeština 5  
NTI/SES Simulace elektromechanických systémů
NTI/SES Simulace elektromechanických systémů Zimní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/SLV Složitost a vyčislitelnost
NTI/SLV Složitost a vyčislitelnost Zimní Čeština 1  
NTI/SRM Stavba a řešení počítačových modelů
NTI/SRM Stavba a řešení počítačových modelů Zimní Čeština 4  
NTI/STP Simulační softwary v technické praxi
NTI/STP Simulační softwary v technické praxi Letní Čeština 5  
NTI/SVA Složitost a vyčíslitelnost
NTI/SVA Složitost a vyčíslitelnost Zimní a letní Čeština 2  
NTI/TGH Teorie grafů a her
NTI/TGH Teorie grafů a her Letní Čeština 5  
NTI/TGHE Teorie grafů a her
NTI/TGHE Teorie grafů a her Letní Čeština 4  
NTI/THE Teorie her
NTI/THE Teorie her Letní Čeština 5  
NTI/TOV Technologie optické výroby
NTI/TOV Technologie optické výroby Zimní Čeština 3  
NTI/TZS*Z Tomografické zobrazovací systémy
NTI/TZS*Z Tomografické zobrazovací systémy Letní Čeština 4  
NTI/USTN Úvod do studia nanomateriálů
NTI/USTN Úvod do studia nanomateriálů Zimní a letní Čeština 3  
NTI/ZOS*Z Zobrazovací systémy
NTI/ZOS*Z Zobrazovací systémy Zimní Čeština 5  
NTI/ZPO Zpracování obrazu
NTI/ZPO Zpracování obrazu Letní Čeština 5