Informace o studijním programu

« Zpět
Fakulta Fakulta umění a architektury (FA)
Studijní program Architecture and Urban Design (N3501)
Studijní obor / Specializace Architecture (3501T002/0 - ANG)
Stupeň získané kvalifikace Navazující
Forma studia Prezenční
Standardní doba studia 2 roky
Počet ECTS kreditů 120
Udělovaná kvalifikace Inženýr architekt (3)
Přístup k dalšímu studiu Doktorský studijní program  
Způsob ukončení Státní závěrečná zkouška
Studijní a zkušební řád URL
Fakultní koordinátor
Kirchner Blanka, MgA. Ph.D.
E-mail: blanka.kirchner@tul.cz
Telefon: +420 777 224 259
Fax:
Klíčové studijní výstupy Absolvent má velmi dobré základy v praktickém navrhování i v dějinách a teorii architektury. Má ucelený přehled o navrhování stavebních konstrukcí, stavitelství a technických systémech budov. Je schopen samostatné praktické činnosti a dalšího odborného rozvoje.
Specifické požadavky pro přijetí Řádné ukončení bakalářského studijního programu, úspěšné složení talentové zkoušky
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání Uznání absolvovaných částí studia se řídí <a class="xg_stag_a_out" href="http://www.tul.cz/intranet-studenti/legislativa/vnitrni-predpisy-tul" target="_blank" title="Studijní a zkušební řád">Studijním a zkušebním řádem TU v Liberci </a>(článek 26).
Kvalifikační požadavky a předpisy 120 ECTS kreditů ve skladbě předmětů předepsané studijním plánem, státní závěrečná zkouška, obhajoba diplomové práce.
Profil programu nespecifikováno
Podmínky pokračování studia nespecifikováno
Profesní profily absolventů s příklady Autorizovaný architekt. Dvouletý magisterský studijní program navazující na předchozí absolutorium v bakalářském studijním programu je Českou komorou architektů pokládán za uznané vzdělání. Absolvent tohoto programu může po splnění předepsané doby praxe žádat o autorizaci ČKA.
Garant oboru / specializace Suchomel Jiří, prof. Ing. arch. akad. arch.

Složení segmentů (bloky a jejich předměty):

Zkratka
FA-SZ
Název segmentu
FA-státní zkoušky
Název bloku
FA SZ
Statut
Povinný
Min. kreditů
0
Max. kreditů
-
Min. předmětů
3
Kód předmětu Název předmětu Kredity Zakončení Rozsah hodin Doporučený ročník Doporučený semestr Dostupnost předmětu
KDA/SZ Státní zkouška z dějin umění a architekt 0 Szv 0+0+0 - -  
KPS/SZ Státní zkouška z pozemního stavitelství 0 Szv 0+0+0 - -  
KNK/SZ Státní zkouška z nosných konstrukcí 0 Szv 0+0+0 - -  
Zkratka
FA-AR-n
Název segmentu
FA-AR-N3501 - Architektura
Název bloku
FA AR Povinné předměty
Statut
Povinný
Min. kreditů
82
Max. kreditů
-
Min. předmětů
15
Kód předmětu Název předmětu Kredity Zakončení Rozsah hodin Doporučený ročník Doporučený semestr Dostupnost předmětu
KPS/ST5 Stavitelství 5 3 Zk+ 2+0+0 1 Zimní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAR/KZ1M Krajinná a zahradní architektura 1 2 Zp 1+1+0 1 Zimní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/SU1M Současné umění 1 1 Zp 1+0+0 1 Zimní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/SA1M Současná architektura 1 1 Zp 1+0+0 1 Zimní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAR/AM1 Architektonický atelier 1 19 Zk+ 19+0+0 1 Zimní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KUR/PR1 Právo 1 2 Zk 2+0+0 1 Letní  
KDA/SA2M Současná architektura 2 1 Zp 1+0+0 1 Letní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAR/KZ2M Krajinná a zahradní architektura 2 2 Zk+ 1+1+0 1 Letní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAR/AM2 Architektonický ateliér 2 19 Zk+ 18+0+0 1 Letní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/SU2M Současné umění 2 1 Zp 1+0+0 1 Letní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/DA8 Moderní a současná architektura 1 Zk+ 0+0+2 1 Letní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAR/AM3 Architektonický ateliér 3 23 Zk+ 23+0+0 2 Zimní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPS/ER Ekonomika staveb 3 Zk+ 2+1+0 2 Zimní  
KUR/SM3 Stavba měst 3 2 Zk 2+0+0 2 Zimní  
KUR/PR2 Právo 2 2 Zk 2+0+0 2 Zimní  
Název bloku
FA AR Povinně volitelné předměty 1.sem.
Statut
Povinně volitelný
Min. kreditů
4
Max. kreditů
-
Min. předmětů
-
Kód předmětu Název předmětu Kredity Zakončení Rozsah hodin Doporučený ročník Doporučený semestr Dostupnost předmětu
KNK/KF1 Konstrukce a forma 1 2 Klz 2+0+0 1 Zimní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KUM/VA8 Výtvarný ateliér 8 2 Zk+ 4+0+0 1 Zimní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPS/AEZ Alternativní energetické zdroje 2 Klz 1+1+0 1 Zimní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Název bloku
FA AR Povinně volitelné předměty 2.sem.
Statut
Povinně volitelný
Min. kreditů
4
Max. kreditů
-
Min. předmětů
-
Kód předmětu Název předmětu Kredity Zakončení Rozsah hodin Doporučený ročník Doporučený semestr Dostupnost předmětu
KNK/KF2 Konstrukce a forma 2 2 Klz 2+0+0 1 Letní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KUM/VA9 Výtvarný ateliér 9 2 Zk+ 4+0+0 1 Letní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPS/SF3 Stavební fyzika 3 2 Klz 2+0+0 1 Letní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Název bloku
FA DP
Statut
Povinně volitelný
Min. kreditů
30
Max. kreditů
-
Min. předmětů
-
Kód předmětu Název předmětu Kredity Zakončení Rozsah hodin Doporučený ročník Doporučený semestr Dostupnost předmětu
KUR/DP Diplomová práce 30 Zp 0+14T+0 2 -  
KAR/DP Diplomová práce 30 Zp 0+14T+0 2 -  
Název bloku
FA AR volitelné
Statut
Volitelný
Min. kreditů
0
Max. kreditů
-
Min. předmětů
-
Kód předmětu Název předmětu Kredity Zakončení Rozsah hodin Doporučený ročník Doporučený semestr Dostupnost předmětu
KAR/W Workshop - letní škola 1 Klz 0T+2T+0 - - Předmět je nabízen přijíždějícím studentům