Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Filologické vědy

Kód předmětu Název předmětu
Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
DFP/BAKP Bakalářská práce
DFP/BAKP Bakalářská práce Zimní a letní Čeština 9 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
DFP/BCP Bakalářská práce
DFP/BCP Bakalářská práce Zimní a letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
DFP/BP1 Bakalářská práce
DFP/BP1 Bakalářská práce Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
DFP/BP1E Bakalářská práce
DFP/BP1E Bakalářská práce Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
DFP/BP1M Bakalářská práce
DFP/BP1M Bakalářská práce Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
DFP/BP2 Bakalářská práce
DFP/BP2 Bakalářská práce Zimní a letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
DFP/BP2E Bakalářská práce
DFP/BP2E Bakalářská práce Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
DFP/BP2M Bakalářská práce
DFP/BP2M Bakalářská práce Zimní a letní Čeština 9 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/LATT Medicínská terminologie
FZS/LATT Medicínská terminologie Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FZS/MTO Medicínská terminologie
FZS/MTO Medicínská terminologie Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/AAUBE Akademické psaní
KAJ/AAUBE Akademické psaní Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/ADEN Anglický jazyk na pokročilé úrovni
KAJ/ADEN Anglický jazyk na pokročilé úrovni Zimní a letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/AFNK PAJ - alternativní formy výuky
KAJ/AFNK PAJ - alternativní formy výuky Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/AFNP PAJ - alternativní formy výuky
KAJ/AFNP PAJ - alternativní formy výuky Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/AFVNE Alternativní formy výuky
KAJ/AFVNE Alternativní formy výuky Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/AJ1 Anglický jazyk 1
KAJ/AJ1 Anglický jazyk 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/AJ2 Anglický jazyk 2
KAJ/AJ2 Anglický jazyk 2 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/AK1 Angličtina komunikativně I
KAJ/AK1 Angličtina komunikativně I Zimní Čeština 3  
KAJ/AK2 Angličtina komunikativně II
KAJ/AK2 Angličtina komunikativně II Letní Čeština 3  
KAJ/AMLNE Americká literatura
KAJ/AMLNE Americká literatura Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/AMSBE Americké studie
KAJ/AMSBE Americké studie Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/AZV Anglická žurnalistika
KAJ/AZV Anglická žurnalistika Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/BRLNE Britská literatura
KAJ/BRLNE Britská literatura Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/BRSBE Britské studie
KAJ/BRSBE Britské studie Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/CA1K Cizí jazyk AJ 1
KAJ/CA1K Cizí jazyk AJ 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/CA1P Cizí jazyk AJ 1
KAJ/CA1P Cizí jazyk AJ 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/CA2K Cizí jazyk AJ 2
KAJ/CA2K Cizí jazyk AJ 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/CA2P Cizí jazyk AJ 2
KAJ/CA2P Cizí jazyk AJ 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/CA3K Cizí jazyk AJ 3
KAJ/CA3K Cizí jazyk AJ 3 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/CA3P Cizí jazyk AJ 3
KAJ/CA3P Cizí jazyk AJ 3 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/CA4K Cizí jazyk AJ 4
KAJ/CA4K Cizí jazyk AJ 4 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/CA4P Cizí jazyk AJ 4
KAJ/CA4P Cizí jazyk AJ 4 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/CA5K Cizí jazyk AJ 5
KAJ/CA5K Cizí jazyk AJ 5 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/CA5P Cizí jazyk AJ 5
KAJ/CA5P Cizí jazyk AJ 5 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/CA6K Cizí jazyk AJ 6
KAJ/CA6K Cizí jazyk AJ 6 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/CA6P Cizí jazyk AJ 6
KAJ/CA6P Cizí jazyk AJ 6 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/DA1K Didaktika anglického jazyka 1
KAJ/DA1K Didaktika anglického jazyka 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/DA1P Didaktika anglického jazyka 1
KAJ/DA1P Didaktika anglického jazyka 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/DA2K Didaktika anglického jazyka 2
KAJ/DA2K Didaktika anglického jazyka 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/DA2P Didaktika anglického jazyka 2
KAJ/DA2P Didaktika anglického jazyka 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/DA3K Didaktika anglického jazyka 3
KAJ/DA3K Didaktika anglického jazyka 3 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/DA3P Didaktika anglického jazyka 3
KAJ/DA3P Didaktika anglického jazyka 3 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/DA4K PAJ - didaktika anglického jazyka 4
KAJ/DA4K PAJ - didaktika anglického jazyka 4 Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/DA4P PAJ - didaktika anglického jazyka 4
KAJ/DA4P PAJ - didaktika anglického jazyka 4 Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/DELK PAJ - dětská literatura
KAJ/DELK PAJ - dětská literatura Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/DELNE Dětská literatura
KAJ/DELNE Dětská literatura Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/DELP PAJ - dětská literatura
KAJ/DELP PAJ - dětská literatura Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/DIBE Didaktika cizích jazyků
KAJ/DIBE Didaktika cizích jazyků Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/DI1NE Didaktika AJ 1
KAJ/DI1NE Didaktika AJ 1 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/DI1NM Didaktika anglického jazyka 1
KAJ/DI1NM Didaktika anglického jazyka 1 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/DI2NE Didaktika AJ 2
KAJ/DI2NE Didaktika AJ 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/DI2NM Didaktika anglického jazyka 2
KAJ/DI2NM Didaktika anglického jazyka 2 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/DI3NE Didaktika AJ 3
KAJ/DI3NE Didaktika AJ 3 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/DI3NM Didaktika anglického jazyka 3
KAJ/DI3NM Didaktika anglického jazyka 3 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/DI4NM Didaktika anglického jazyka 4
KAJ/DI4NM Didaktika anglického jazyka 4 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/DRV Drama ve výuce jazyků
KAJ/DRV Drama ve výuce jazyků Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/FCBE Formy a techniky komunikace
KAJ/FCBE Formy a techniky komunikace Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/FMCBE Forms and Methods of Communication
KAJ/FMCBE Forms and Methods of Communication Zimní a letní Čeština 2  
KAJ/FMM Film a moderní média
KAJ/FMM Film a moderní média Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/FO1BE Fonetika, fonologie AJ 1
KAJ/FO1BE Fonetika, fonologie AJ 1 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/FO2BE Fonetika/fonologie AJ 2
KAJ/FO2BE Fonetika/fonologie AJ 2 Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/HIR Historie a reálie
KAJ/HIR Historie a reálie Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/JCVNE Jazyková cvičení
KAJ/JCVNE Jazyková cvičení Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/JD1BE Jazykové dovednosti 1
KAJ/JD1BE Jazykové dovednosti 1 Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/JD2BE Jazykové dovednosti 2
KAJ/JD2BE Jazykové dovednosti 2 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/JD3BE Jazykové dovednosti 3
KAJ/JD3BE Jazykové dovednosti 3 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/JD4BE Jazykové dovednosti 4
KAJ/JD4BE Jazykové dovednosti 4 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/JD5BE Jazykové dovednosti 5
KAJ/JD5BE Jazykové dovednosti 5 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/JSMK PAJ - jazykový seminář
KAJ/JSMK PAJ - jazykový seminář Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/JSMP PAJ - jazykový seminář
KAJ/JSMP PAJ - jazykový seminář Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/KOL Úvod do korpusové lingvistiky
KAJ/KOL Úvod do korpusové lingvistiky Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/KON Anglická konverzace
KAJ/KON Anglická konverzace Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/KONP PAJ - konverzace
KAJ/KONP PAJ - konverzace Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/KU1BE Kultura I: Úvod do kultury a literatury
KAJ/KU1BE Kultura I: Úvod do kultury a literatury Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/KU2BE Kultura II: Britská studia
KAJ/KU2BE Kultura II: Britská studia Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/KU3BE Kultura III: Americká studia
KAJ/KU3BE Kultura III: Americká studia Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/LEXNE Lexikologie
KAJ/LEXNE Lexikologie Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/LISNM Literární seminář
KAJ/LISNM Literární seminář Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/LI1BE Lingvistika I: Fonetika a morfologie
KAJ/LI1BE Lingvistika I: Fonetika a morfologie Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/LI2BE Lingvistika II: Fonologie a morfologie
KAJ/LI2BE Lingvistika II: Fonologie a morfologie Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/LI3BE Lingvistika III: Syntax 1
KAJ/LI3BE Lingvistika III: Syntax 1 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/LI4BE Lingvistika IV: Syntax 2
KAJ/LI4BE Lingvistika IV: Syntax 2 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/LNSNE Lingvistický seminář
KAJ/LNSNE Lingvistický seminář Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/LT1NM Literatura I: Anglofonní literatury
KAJ/LT1NM Literatura I: Anglofonní literatury Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/LT2SS Literatura 2: Anglofonní literatury
KAJ/LT2SS Literatura 2: Anglofonní literatury Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/MO1BE Morfologie 1
KAJ/MO1BE Morfologie 1 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/MO2BE Morfologie 2
KAJ/MO2BE Morfologie 2 Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/ORA Odborná rozprava z anglického jazyka
KAJ/ORA Odborná rozprava z anglického jazyka Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/PA1P Praktický anglický jazyk 1
KAJ/PA1P Praktický anglický jazyk 1 Letní Čeština 2  
KAJ/PCA3 Cizí jazyk 3
KAJ/PCA3 Cizí jazyk 3 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/PDBE Prezentační dovednosti
KAJ/PDBE Prezentační dovednosti Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/PP1BE Psaný projev I: Základy
KAJ/PP1BE Psaný projev I: Základy Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/PP2BE Psaný projev II: Esej
KAJ/PP2BE Psaný projev II: Esej Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/PP3BE Psaný projev III: Akademické psaní
KAJ/PP3BE Psaný projev III: Akademické psaní Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/PRJNE Praktický anglický jazyk
KAJ/PRJNE Praktický anglický jazyk Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/PRS Překladový seminář
KAJ/PRS Překladový seminář Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/PRTA Materiály a pomůcky pro výuku AJ
KAJ/PRTA Materiály a pomůcky pro výuku AJ Zimní a letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/PR1BE Praktický jazyk 1
KAJ/PR1BE Praktický jazyk 1 Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/PR2BE Praktický jazyk 2
KAJ/PR2BE Praktický jazyk 2 Letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/PR3BE Praktický jazyk 3
KAJ/PR3BE Praktický jazyk 3 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/PR4BE Praktický jazyk 4
KAJ/PR4BE Praktický jazyk 4 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/PR5BE Praktický jazyk 5
KAJ/PR5BE Praktický jazyk 5 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/PUMNE Příprava učebních materiálů
KAJ/PUMNE Příprava učebních materiálů Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/PUNK PAJ - příprava učebních materiálů
KAJ/PUNK PAJ - příprava učebních materiálů Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/PUNP PAJ - příprava učebních materiálů
KAJ/PUNP PAJ - příprava učebních materiálů Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/SP1NE Seminář k pedagogické praxi 1
KAJ/SP1NE Seminář k pedagogické praxi 1 Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/SP2NE Seminář k pedagogické praxi 2
KAJ/SP2NE Seminář k pedagogické praxi 2 Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/SY1BE Syntax 1
KAJ/SY1BE Syntax 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/SY2BE Syntax 2
KAJ/SY2BE Syntax 2 Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/TALNE Textová analýza lingvistická
KAJ/TALNE Textová analýza lingvistická Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/UCTB Úvod do četby textů
KAJ/UCTB Úvod do četby textů Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/UDBE Didaktická propedeutika
KAJ/UDBE Didaktická propedeutika Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/UJBE Úvod do studia jazyka
KAJ/UJBE Úvod do studia jazyka Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/UKLBE Úvod do kultury a literatury
KAJ/UKLBE Úvod do kultury a literatury Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/VAJNE Vývoj anglického jazyka
KAJ/VAJNE Vývoj anglického jazyka Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/ZADBE Základy didaktiky anglického jazyka
KAJ/ZADBE Základy didaktiky anglického jazyka Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/ZANP PAJ - základy aplikovaného výzkumu
KAJ/ZANP PAJ - základy aplikovaného výzkumu Zimní a letní Čeština 2  
KAJ/ZAVNE Základy aplikovaného výzkumu
KAJ/ZAVNE Základy aplikovaného výzkumu Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCJ/A-E Advanced English
KCJ/A-E Advanced English Zimní a letní Angličtina, Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCJ/AJZ1 Odborný jazyk anglický 1
KCJ/AJZ1 Odborný jazyk anglický 1 Zimní Čeština 2  
KCJ/AJZ2 Odborný jazyk anglický 2
KCJ/AJZ2 Odborný jazyk anglický 2 Letní Čeština, Angličtina 2  
KCJ/AJZ3 Odborný jazyk anglický 3
KCJ/AJZ3 Odborný jazyk anglický 3 Zimní Čeština, Angličtina 2  
KCJ/AJZ4 Odborný jazyk anglický 4
KCJ/AJZ4 Odborný jazyk anglický 4 Letní Čeština, Angličtina 2  
KCJ/AK Angličtina komunikativně
KCJ/AK Angličtina komunikativně Letní Čeština 3  
KCJ/AK1 Angličtina komunikativně I
KCJ/AK1 Angličtina komunikativně I Zimní Čeština 3  
KCJ/AK2 Angličtina komunikativně II
KCJ/AK2 Angličtina komunikativně II Letní Čeština 3  
KCJ/AN1 Anglický jazyk 1
KCJ/AN1 Anglický jazyk 1 Zimní Čeština 3  
KCJ/AN2 Anglický jazyk 2
KCJ/AN2 Anglický jazyk 2 Letní Čeština 3  
KCJ/AN3 Anglický jazyk 3
KCJ/AN3 Anglický jazyk 3 Zimní Čeština 3  
KCJ/AN4 Anglický jazyk 4
KCJ/AN4 Anglický jazyk 4 Letní Čeština 4  
KCJ/A-T Jazyk - Angličtina
KCJ/A-T Jazyk - Angličtina Zimní a letní Čeština, Angličtina 4  
KCJ/AZ1 Odborný jazyk anglický 1
KCJ/AZ1 Odborný jazyk anglický 1 Zimní Čeština 1  
KCJ/AZ2 Odborný jazyk anglický 2
KCJ/AZ2 Odborný jazyk anglický 2 Letní Čeština, Angličtina 1  
KCJ/AZ3 Odborný jazyk anglický 3
KCJ/AZ3 Odborný jazyk anglický 3 Zimní Čeština, Angličtina 1  
KCJ/AZ4 Odborný jazyk anglický 4
KCJ/AZ4 Odborný jazyk anglický 4 Letní Čeština, Angličtina 1  
KCJ/A1A*H Jazyk I - Angličtina 1
KCJ/A1A*H Jazyk I - Angličtina 1 Zimní Čeština 3  
KCJ/A1AH Jazyk I - Angličtina 1
KCJ/A1AH Jazyk I - Angličtina 1 Zimní Čeština 3  
KCJ/A1B*H Jazyk I - Angličtina 2
KCJ/A1B*H Jazyk I - Angličtina 2 Letní Čeština 3  
KCJ/A1BH Jazyk I - Angličtina 2
KCJ/A1BH Jazyk I - Angličtina 2 Letní Čeština 3  
KCJ/A1BT Odborný jazyk anglický 1
KCJ/A1BT Odborný jazyk anglický 1 Zimní Čeština 2  
KCJ/A1C*H Jazyk I - Angličtina 3
KCJ/A1C*H Jazyk I - Angličtina 3 Zimní Čeština 3  
KCJ/A1D*H Jazyk I - Angličtina 4
KCJ/A1D*H Jazyk I - Angličtina 4 Letní Čeština 3  
KCJ/A1DH Jazyk I - Angličtina 4
KCJ/A1DH Jazyk I - Angličtina 4 Letní Čeština 3  
KCJ/A1E*H Jazyk I - Angličtina 5
KCJ/A1E*H Jazyk I - Angličtina 5 Zimní Čeština 3  
KCJ/A1EH Jazyk I - Angličtina 5
KCJ/A1EH Jazyk I - Angličtina 5 Zimní Čeština 3  
KCJ/A1F*H Jazyk I - Angličtina 6
KCJ/A1F*H Jazyk I - Angličtina 6 Letní Čeština 5  
KCJ/A1FH Jazyk I - Angličtina 6
KCJ/A1FH Jazyk I - Angličtina 6 Letní Čeština 3  
KCJ/A1G-H Jazyk I - Angličtina 7
KCJ/A1G-H Jazyk I - Angličtina 7 Zimní Čeština 3  
KCJ/A1GH Jazyk I - Angličtina 7
KCJ/A1GH Jazyk I - Angličtina 7 Zimní Čeština 3  
KCJ/A1H-H Jazyk I - Angličtina 8
KCJ/A1H-H Jazyk I - Angličtina 8 Letní Čeština 3  
KCJ/A1HH Jazyk I - Angličtina 8
KCJ/A1HH Jazyk I - Angličtina 8 Letní Čeština 3  
KCJ/A1CH Jazyk I - Angličtina 3
KCJ/A1CH Jazyk I - Angličtina 3 Zimní Čeština 3  
KCJ/A1I-H Jazyk I - Angličtina 9
KCJ/A1I-H Jazyk I - Angličtina 9 Zimní Čeština 3  
KCJ/A1IH Jazyk I - Angličtina 9
KCJ/A1IH Jazyk I - Angličtina 9 Zimní Čeština 3  
KCJ/A1*M Angličtina 1
KCJ/A1*M Angličtina 1 Zimní Čeština 2  
KCJ/A1*S Cizí jazyk - Angličtina 1
KCJ/A1*S Cizí jazyk - Angličtina 1 Zimní a letní Čeština 1  
KCJ/A1S Cizí jazyk - Angličtina 1
KCJ/A1S Cizí jazyk - Angličtina 1 Zimní a letní Čeština 2  
KCJ/A1-T Jazyk I - Angličtina 1
KCJ/A1-T Jazyk I - Angličtina 1 Zimní Čeština 3  
KCJ/A2A*H Jazyk II - Angličtina 1
KCJ/A2A*H Jazyk II - Angličtina 1 Zimní Čeština 4  
KCJ/A2B*H Jazyk II - Angličtina 2
KCJ/A2B*H Jazyk II - Angličtina 2 Letní Čeština 4  
KCJ/A2BT Odborný jazyk anglický 2
KCJ/A2BT Odborný jazyk anglický 2 Letní Čeština 2  
KCJ/A2C*H Jazyk II - Angličtina 3
KCJ/A2C*H Jazyk II - Angličtina 3 Zimní Čeština 4  
KCJ/A2D*H Jazyk II - Angličtina 4
KCJ/A2D*H Jazyk II - Angličtina 4 Letní Čeština 5  
KCJ/A2E*H Jazyk II - Angličtina 5
KCJ/A2E*H Jazyk II - Angličtina 5 Zimní Čeština 3  
KCJ/A2F*H Jazyk II - Angličtina 6
KCJ/A2F*H Jazyk II - Angličtina 6 Letní Čeština 3  
KCJ/A2G-H Jazyk II - Angličtina 7
KCJ/A2G-H Jazyk II - Angličtina 7 Zimní Čeština 3  
KCJ/A2H-H Jazyk II - Angličtina 8
KCJ/A2H-H Jazyk II - Angličtina 8 Letní Čeština 3  
KCJ/A2I-H Jazyk II - Angličtina 9
KCJ/A2I-H Jazyk II - Angličtina 9 Zimní Čeština 3  
KCJ/A2*M Angličtina 2
KCJ/A2*M Angličtina 2 Letní Čeština 2  
KCJ/A2*S Cizí jazyk - Angličtina 2
KCJ/A2*S Cizí jazyk - Angličtina 2 Zimní a letní Čeština 2  
KCJ/A2S Cizí jazyk - Angličtina 2
KCJ/A2S Cizí jazyk - Angličtina 2 Zimní a letní Čeština 2  
KCJ/A2-T Jazyk I - Angličtina 2
KCJ/A2-T Jazyk I - Angličtina 2 Letní Čeština 3  
KCJ/A3BT Odborný jazyk anglický 3
KCJ/A3BT Odborný jazyk anglický 3 Zimní Čeština 2  
KCJ/A3-T Jazyk I - Angličtina 3
KCJ/A3-T Jazyk I - Angličtina 3 Zimní Čeština 3  
KCJ/A4BT Odborný jazyk anglický 4
KCJ/A4BT Odborný jazyk anglický 4 Letní Čeština 2  
KCJ/A4-T Jazyk I - Angličtina 4
KCJ/A4-T Jazyk I - Angličtina 4 Letní Čeština 4  
KCJ/CCIZ Czech Language
KCJ/CCIZ Czech Language Zimní a letní Angličtina 2  
KCJ/CIM Intercultural Communication (Czech)
KCJ/CIM Intercultural Communication (Czech) Zimní a letní Angličtina 5  
KCJ/CREK Czech Language
KCJ/CREK Czech Language Zimní a letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCJ/C2G-A Jazyk II - Čeština 7
KCJ/C2G-A Jazyk II - Čeština 7 Zimní Angličtina 3  
KCJ/C2GH Jazyk II - Čeština 5
KCJ/C2GH Jazyk II - Čeština 5 Zimní Angličtina 3  
KCJ/C2H-A Jazyk II - Čeština 8
KCJ/C2H-A Jazyk II - Čeština 8 Letní Angličtina 3  
KCJ/C2HH Jazyk II - Čeština 6
KCJ/C2HH Jazyk II - Čeština 6 Letní Angličtina 3  
KCJ/C2I-A Jazyk II - Čeština 9
KCJ/C2I-A Jazyk II - Čeština 9 Zimní Angličtina 4  
KCJ/C2IH Jazyk II - Čeština 7
KCJ/C2IH Jazyk II - Čeština 7 Zimní Angličtina 3  
KCJ/F2A*H Jazyk II - Francouzština 1
KCJ/F2A*H Jazyk II - Francouzština 1 Zimní Čeština 4  
KCJ/F2AH Jazyk II - Francouzština 1
KCJ/F2AH Jazyk II - Francouzština 1 Zimní Čeština 3  
KCJ/F2B*H Jazyk II - Francouzština 2
KCJ/F2B*H Jazyk II - Francouzština 2 Letní Čeština 4  
KCJ/F2BH Jazyk II - Francouzština 2
KCJ/F2BH Jazyk II - Francouzština 2 Letní Čeština 3  
KCJ/F2C*H Jazyk II - Francouzština 3
KCJ/F2C*H Jazyk II - Francouzština 3 Zimní Čeština 4  
KCJ/F2D*H Jazyk II - Francouzština 4
KCJ/F2D*H Jazyk II - Francouzština 4 Letní Čeština 5  
KCJ/F2DH Jazyk II - Francouzština 4
KCJ/F2DH Jazyk II - Francouzština 4 Letní Čeština 3  
KCJ/F2E*H Jazyk II - Francouzština 5
KCJ/F2E*H Jazyk II - Francouzština 5 Zimní Čeština 3  
KCJ/F2F*H Jazyk II - Francouzština 6
KCJ/F2F*H Jazyk II - Francouzština 6 Letní Čeština 3  
KCJ/F2G-H Jazyk II - Francouzština 7
KCJ/F2G-H Jazyk II - Francouzština 7 Zimní Čeština 3  
KCJ/F2H-H Jazyk II - Francouzština 8
KCJ/F2H-H Jazyk II - Francouzština 8 Letní Čeština 3  
KCJ/F2CH Jazyk II - Francouzština 3
KCJ/F2CH Jazyk II - Francouzština 3 Zimní Čeština 3  
KCJ/F2I-H Jazyk II - Francouzština 9
KCJ/F2I-H Jazyk II - Francouzština 9 Zimní Čeština 3  
KCJ/F3A-H Jazyk III - Francouzština 1
KCJ/F3A-H Jazyk III - Francouzština 1 Zimní Čeština 3  
KCJ/F3B-H Jazyk III - Francouzština 2
KCJ/F3B-H Jazyk III - Francouzština 2 Letní Čeština 3  
KCJ/NE1 Německý jazyk 1
KCJ/NE1 Německý jazyk 1 Zimní Čeština 3  
KCJ/NE1A Němčina s certifikátem I
KCJ/NE1A Němčina s certifikátem I Zimní Čeština 3  
KCJ/NE1B Němčina s certifikátem I
KCJ/NE1B Němčina s certifikátem I Letní Čeština 3  
KCJ/NE1C Němčina s certifikátem I
KCJ/NE1C Němčina s certifikátem I Zimní Čeština 3  
KCJ/NE1D Němčina s certifikátem I
KCJ/NE1D Němčina s certifikátem I Letní Čeština 3  
KCJ/NE2 Německý jazyk 2
KCJ/NE2 Německý jazyk 2 Letní Čeština 3  
KCJ/NE2A Němčina s certifikátem II
KCJ/NE2A Němčina s certifikátem II Zimní Čeština 4  
KCJ/NE2B Němčina s certifikátem II
KCJ/NE2B Němčina s certifikátem II Letní Čeština 4  
KCJ/NE2C Němčina s certifikátem II
KCJ/NE2C Němčina s certifikátem II Zimní Čeština 4  
KCJ/NE3 Německý jazyk 3
KCJ/NE3 Německý jazyk 3 Zimní Čeština 3  
KCJ/NE4 Německý jazyk 4
KCJ/NE4 Německý jazyk 4 Letní Čeština 4  
KCJ/NFP1 Němčina pro firemní prostředí I
KCJ/NFP1 Němčina pro firemní prostředí I Zimní Čeština 3  
KCJ/NFP2 Němčina pro firemní prostředí II
KCJ/NFP2 Němčina pro firemní prostředí II Letní Čeština 3  
KCJ/NK1 Němčina komunikativně I
KCJ/NK1 Němčina komunikativně I Zimní Čeština 3  
KCJ/NK2 Němčina komunikativně II
KCJ/NK2 Němčina komunikativně II Letní Čeština 3  
KCJ/NZ1*H Jazyk II - Němčina 1 začátečníci
KCJ/NZ1*H Jazyk II - Němčina 1 začátečníci Zimní Čeština 4  
KCJ/NZ1H Jazyk II - Němčina 1 začátečníci
KCJ/NZ1H Jazyk II - Němčina 1 začátečníci Zimní Čeština 3  
KCJ/NZ2*H Jazyk II - Němčina 2 začátečníci
KCJ/NZ2*H Jazyk II - Němčina 2 začátečníci Letní Čeština 4  
KCJ/NZ2H Jazyk II - Němčina 2 začátečníci
KCJ/NZ2H Jazyk II - Němčina 2 začátečníci Letní Čeština 3  
KCJ/NZ3*H Jazyk II - Němčina 3 začátečníci
KCJ/NZ3*H Jazyk II - Němčina 3 začátečníci Zimní Čeština 4  
KCJ/NZ3H Jazyk II - Němčina 3 začátečníci
KCJ/NZ3H Jazyk II - Němčina 3 začátečníci Zimní Čeština 3  
KCJ/NZ4*H Jazyk II - Němčina 4 začátečníci
KCJ/NZ4*H Jazyk II - Němčina 4 začátečníci Letní Čeština 5  
KCJ/NZ4H Jazyk II - Němčina 4 začátečníci
KCJ/NZ4H Jazyk II - Němčina 4 začátečníci Letní Čeština 3  
KCJ/N1A*H Jazyk I - Němčina 1
KCJ/N1A*H Jazyk I - Němčina 1 Zimní Čeština 3  
KCJ/N1B*H Jazyk I - Němčina 2
KCJ/N1B*H Jazyk I - Němčina 2 Letní Čeština 3  
KCJ/N1C*H Jazyk I - Němčina 3
KCJ/N1C*H Jazyk I - Němčina 3 Zimní Čeština 3  
KCJ/N1D*H Jazyk I - Němčina 4
KCJ/N1D*H Jazyk I - Němčina 4 Letní Čeština 3  
KCJ/N1E*H Jazyk I - Němčina 5
KCJ/N1E*H Jazyk I - Němčina 5 Zimní Čeština 3  
KCJ/N1F*H Jazyk I - Němčina 6
KCJ/N1F*H Jazyk I - Němčina 6 Letní Čeština 5  
KCJ/N1G-H Jazyk I - Němčina 7
KCJ/N1G-H Jazyk I - Němčina 7 Zimní Čeština 3  
KCJ/N1H-H Jazyk I - Němčina 8
KCJ/N1H-H Jazyk I - Němčina 8 Letní Čeština 3  
KCJ/N1I-H Jazyk I - Němčina 9
KCJ/N1I-H Jazyk I - Němčina 9 Zimní Čeština 3  
KCJ/N1*S Cizí jazyk - Němčina 1
KCJ/N1*S Cizí jazyk - Němčina 1 Zimní a letní Čeština 1  
KCJ/N1S Cizí jazyk - Němčina 1
KCJ/N1S Cizí jazyk - Němčina 1 Zimní a letní Čeština 2  
KCJ/N2A*H Jazyk II - Němčina 1
KCJ/N2A*H Jazyk II - Němčina 1 Zimní Čeština 4  
KCJ/N2AH Jazyk II - Němčina 1
KCJ/N2AH Jazyk II - Němčina 1 Zimní Čeština 3  
KCJ/N2B*H Jazyk II - Němčina 2
KCJ/N2B*H Jazyk II - Němčina 2 Letní Čeština 4  
KCJ/N2BH Jazyk II - Němčina 2
KCJ/N2BH Jazyk II - Němčina 2 Letní Čeština 3  
KCJ/N2C*H Jazyk II - Němčina 3
KCJ/N2C*H Jazyk II - Němčina 3 Zimní Čeština 4  
KCJ/N2D*H Jazyk II - Němčina 4
KCJ/N2D*H Jazyk II - Němčina 4 Letní Čeština 5  
KCJ/N2DH Jazyk II - Němčina 4
KCJ/N2DH Jazyk II - Němčina 4 Letní Čeština 3  
KCJ/N2E*H Jazyk II - Němčina 5
KCJ/N2E*H Jazyk II - Němčina 5 Zimní Čeština 3  
KCJ/N2EH Jazyk II - Němčina 5
KCJ/N2EH Jazyk II - Němčina 5 Zimní Čeština 3  
KCJ/N2F*H Jazyk II - Němčina 6
KCJ/N2F*H Jazyk II - Němčina 6 Letní Čeština 3  
KCJ/N2FH Jazyk II - Němčina 6
KCJ/N2FH Jazyk II - Němčina 6 Letní Čeština 3  
KCJ/N2G-H Jazyk II - Němčina 7
KCJ/N2G-H Jazyk II - Němčina 7 Zimní Čeština 3  
KCJ/N2GH Jazyk II - Němčina 7
KCJ/N2GH Jazyk II - Němčina 7 Zimní Čeština 3  
KCJ/N2H-H Jazyk II - Němčina 8
KCJ/N2H-H Jazyk II - Němčina 8 Letní Čeština 3  
KCJ/N2CH Jazyk II - Němčina 3
KCJ/N2CH Jazyk II - Němčina 3 Zimní Čeština 3  
KCJ/N2I-H Jazyk II - Němčina 9
KCJ/N2I-H Jazyk II - Němčina 9 Zimní Čeština 3  
KCJ/N2*S Cizí jazyk - Němčina 2
KCJ/N2*S Cizí jazyk - Němčina 2 Zimní a letní Čeština 2  
KCJ/N2S Cizí jazyk - Němčina 2
KCJ/N2S Cizí jazyk - Němčina 2 Zimní a letní Čeština 2  
KCJ/OA1*M Odborná angličtina 1
KCJ/OA1*M Odborná angličtina 1 Zimní a letní Čeština 2  
KCJ/OA2*M Odborná angličtina 2
KCJ/OA2*M Odborná angličtina 2 Zimní a letní Čeština 2  
KCJ/OJA1 Odborný jazyk anglický 1
KCJ/OJA1 Odborný jazyk anglický 1 Zimní Čeština 2  
KCJ/OJA2 Odborný jazyk anglický 2
KCJ/OJA2 Odborný jazyk anglický 2 Letní Čeština 2  
KCJ/OJA3 Odborný jazyk anglický 3
KCJ/OJA3 Odborný jazyk anglický 3 Zimní Čeština 2  
KCJ/OJA4 Odborný jazyk anglický 4
KCJ/OJA4 Odborný jazyk anglický 4 Letní Čeština 2  
KCJ/R1E*H Jazyk I - Ruština 5
KCJ/R1E*H Jazyk I - Ruština 5 Zimní Čeština 3  
KCJ/R1F*H Jazyk I - Ruština 6
KCJ/R1F*H Jazyk I - Ruština 6 Letní Čeština 5  
KCJ/R2A*H Jazyk II - Ruština 1
KCJ/R2A*H Jazyk II - Ruština 1 Zimní Čeština 4  
KCJ/R2AH Jazyk II - Ruština 1
KCJ/R2AH Jazyk II - Ruština 1 Zimní Čeština 3  
KCJ/R2B*H Jazyk II - Ruština 2
KCJ/R2B*H Jazyk II - Ruština 2 Letní Čeština 4  
KCJ/R2BH Jazyk II - Ruština 2
KCJ/R2BH Jazyk II - Ruština 2 Letní Čeština 3  
KCJ/R2C*H Jazyk II - Ruština 3
KCJ/R2C*H Jazyk II - Ruština 3 Zimní Čeština 4  
KCJ/R2D*H Jazyk II - Ruština 4
KCJ/R2D*H Jazyk II - Ruština 4 Letní Čeština 5  
KCJ/R2DH Jazyk II - Ruština 4
KCJ/R2DH Jazyk II - Ruština 4 Letní Čeština 3  
KCJ/R2E*H Jazyk II - Ruština 5
KCJ/R2E*H Jazyk II - Ruština 5 Zimní Čeština 3  
KCJ/R2F*H Jazyk II - Ruština 6
KCJ/R2F*H Jazyk II - Ruština 6 Letní Čeština 3  
KCJ/R2G-H Jazyk II - Ruština 7
KCJ/R2G-H Jazyk II - Ruština 7 Zimní Čeština 3  
KCJ/R2H-H Jazyk II - Ruština 8
KCJ/R2H-H Jazyk II - Ruština 8 Letní Čeština 3  
KCJ/R2CH Jazyk II - Ruština 3
KCJ/R2CH Jazyk II - Ruština 3 Zimní Čeština 3  
KCJ/R2I-H Jazyk II - Ruština 9
KCJ/R2I-H Jazyk II - Ruština 9 Zimní Čeština 3  
KCJ/R3A-H Jazyk III - Ruština 1
KCJ/R3A-H Jazyk III - Ruština 1 Zimní Čeština 3  
KCJ/R3B-H Jazyk III - Ruština 2
KCJ/R3B-H Jazyk III - Ruština 2 Letní Čeština 3  
KCJ/SFP1 Španělština pro firemní prostředí I
KCJ/SFP1 Španělština pro firemní prostředí I Zimní Čeština 3  
KCJ/SFP2 Španělština pro firemní prostředí II
KCJ/SFP2 Španělština pro firemní prostředí II Letní Čeština 3  
KCJ/S2A*H Jazyk II - Španělština 1
KCJ/S2A*H Jazyk II - Španělština 1 Zimní Čeština 4  
KCJ/S2AH Jazyk II - Španělština 1
KCJ/S2AH Jazyk II - Španělština 1 Zimní Čeština 3  
KCJ/S2B*H Jazyk II - Španělština 2
KCJ/S2B*H Jazyk II - Španělština 2 Letní Čeština 4  
KCJ/S2BH Jazyk II - Španělština 2
KCJ/S2BH Jazyk II - Španělština 2 Letní Čeština 3  
KCJ/S2C*H Jazyk II - Španělština 3
KCJ/S2C*H Jazyk II - Španělština 3 Zimní Čeština 4  
KCJ/S2D*H Jazyk II - Španělština 4
KCJ/S2D*H Jazyk II - Španělština 4 Letní Čeština 5  
KCJ/S2DH Jazyk II - Španělština 4
KCJ/S2DH Jazyk II - Španělština 4 Letní Čeština 3  
KCJ/S2E*H Jazyk II - Španělština 5
KCJ/S2E*H Jazyk II - Španělština 5 Zimní Čeština 3  
KCJ/S2F*H Jazyk II - Španělština 6
KCJ/S2F*H Jazyk II - Španělština 6 Letní Čeština 3  
KCJ/S2G-H Jazyk II - Španělština 7
KCJ/S2G-H Jazyk II - Španělština 7 Zimní Čeština 3  
KCJ/S2H-H Jazyk II - Španělština 8
KCJ/S2H-H Jazyk II - Španělština 8 Letní Čeština 3  
KCJ/S2CH Jazyk II - Španělština 3
KCJ/S2CH Jazyk II - Španělština 3 Zimní Čeština 3  
KCJ/S2I-H Jazyk II - Španělština 9
KCJ/S2I-H Jazyk II - Španělština 9 Zimní Čeština 3  
KCJ/S3A-H Jazyk III - Španělština 1
KCJ/S3A-H Jazyk III - Španělština 1 Zimní Čeština 3  
KCJ/S3B-H Jazyk III - Španělština 2
KCJ/S3B-H Jazyk III - Španělština 2 Letní Čeština 3  
KCL/ACJ Analýza a kritika učebnic ČJL
KCL/ACJ Analýza a kritika učebnic ČJL Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCL/AIL Analýza a interpretace české literatury
KCL/AIL Analýza a interpretace české literatury Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCL/CL1-B Česká literatura 19. století 1
KCL/CL1-B Česká literatura 19. století 1 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCL/CL2-B Česká literatura 19. století 2
KCL/CL2-B Česká literatura 19. století 2 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCL/CL3-B Česká literatura 1. pol. 20. století 1
KCL/CL3-B Česká literatura 1. pol. 20. století 1 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCL/CL4-B Česká literatura 1. pol. 20. století 2
KCL/CL4-B Česká literatura 1. pol. 20. století 2 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCL/CL6-B Česká literatura 2. pol. 20. století 2
KCL/CL6-B Česká literatura 2. pol. 20. století 2 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCL/CMO-B Morfologie českého jazyka
KCL/CMO-B Morfologie českého jazyka Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCL/CPX-B Čeština pro praxi
KCL/CPX-B Čeština pro praxi Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCL/ČC1-B Čeština jako jazyk cizí
KCL/ČC1-B Čeština jako jazyk cizí Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCL/ČDD-B České drama a divadlo
KCL/ČDD-B České drama a divadlo Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCL/ČGČ1 Čtenářská gramotnost ve výuce ČJL
KCL/ČGČ1 Čtenářská gramotnost ve výuce ČJL Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCL/ČGČ2 Čtenářská gramotnost ve výuce ČJL
KCL/ČGČ2 Čtenářská gramotnost ve výuce ČJL Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCL/ČKP-B Čeština v kontrastivním pohledu
KCL/ČKP-B Čeština v kontrastivním pohledu Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCL/DCL1 Didaktika ČJL 1
KCL/DCL1 Didaktika ČJL 1 Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCL/DCL2 Didaktika ČJL 2
KCL/DCL2 Didaktika ČJL 2 Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCL/DCL3 Didaktika ČJL 3
KCL/DCL3 Didaktika ČJL 3 Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCL/DIA-B Dialektologie a sociolingvistika
KCL/DIA-B Dialektologie a sociolingvistika Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCL/EKT Editorská a korektorská práce s textem
KCL/EKT Editorská a korektorská práce s textem Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCL/FRA Frazeologie českého jazyka
KCL/FRA Frazeologie českého jazyka Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCL/IRG-B Interpretace děl regionální literatury
KCL/IRG-B Interpretace děl regionální literatury Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCL/IT1-B Interpretace literárních textů 1
KCL/IT1-B Interpretace literárních textů 1 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCL/IT2-B Interpretace literárních textů 2
KCL/IT2-B Interpretace literárních textů 2 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCL/IT3-B Interpretace literárních textů 3
KCL/IT3-B Interpretace literárních textů 3 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCL/IT4-B Interpretace literárních textů 4
KCL/IT4-B Interpretace literárních textů 4 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCL/JP1-B Jazykový proseminář 1
KCL/JP1-B Jazykový proseminář 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCL/JP2-B Jazykový proseminář 2
KCL/JP2-B Jazykový proseminář 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCL/KAD-B Kritická analýza diskursu
KCL/KAD-B Kritická analýza diskursu Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCL/KAT Komplexní analýza textu
KCL/KAT Komplexní analýza textu Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCL/KGL Kapitoly z kognitivní lingvistiky
KCL/KGL Kapitoly z kognitivní lingvistiky Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCL/KLDM Kapitoly ze současné LDM
KCL/KLDM Kapitoly ze současné LDM Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCL/KMP-B Kultura mluveného projevu
KCL/KMP-B Kultura mluveného projevu Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCL/KMP1 Kultura mluveného projevu 1
KCL/KMP1 Kultura mluveného projevu 1 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCL/KMP2 Kultura mluveného projevu 2
KCL/KMP2 Kultura mluveného projevu 2 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCL/KSD-B Kapitoly ze světové LDM
KCL/KSD-B Kapitoly ze světové LDM Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCL/KSL1E Kapitoly ze světové literatury 1
KCL/KSL1E Kapitoly ze světové literatury 1 Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCL/KSL2E Kapitoly ze světové literatury 2
KCL/KSL2E Kapitoly ze světové literatury 2 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCL/KSL3E Kapitoly ze světové literatury 3
KCL/KSL3E Kapitoly ze světové literatury 3 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCL/KVK Cesty ke čtenářství v praxi
KCL/KVK Cesty ke čtenářství v praxi Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCL/LDM-B Literatura pro děti a mládež
KCL/LDM-B Literatura pro děti a mládež Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCL/LDMF LDM ve filmových adaptacích
KCL/LDMF LDM ve filmových adaptacích Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCL/LEX-B Lexikologie českého jazyka
KCL/LEX-B Lexikologie českého jazyka Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCL/LE1-B Literární exkurze 1
KCL/LE1-B Literární exkurze 1 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCL/LE2-B Literární exkurze 2
KCL/LE2-B Literární exkurze 2 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCL/LFŠ Literatura a film ve školní praxi
KCL/LFŠ Literatura a film ve školní praxi Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCL/LIP-B Literární proseminář
KCL/LIP-B Literární proseminář Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCL/LIT-B Literární praktikum
KCL/LIT-B Literární praktikum Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCL/LPR-B Úvod do pragmalingvistiky
KCL/LPR-B Úvod do pragmalingvistiky Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCL/LVF-B Literatura a film
KCL/LVF-B Literatura a film Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCL/MKP Marketingová/mediální komunikace v praxi
KCL/MKP Marketingová/mediální komunikace v praxi Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCL/MKP-B Marketingová/mediální komunikace v praxi
KCL/MKP-B Marketingová/mediální komunikace v praxi Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCL/MLV Metodologie literární vědy
KCL/MLV Metodologie literární vědy Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCL/MNM Marketing a nová média
KCL/MNM Marketing a nová média Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCL/MTČ Moderní trendy ve výuce ČJL
KCL/MTČ Moderní trendy ve výuce ČJL Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCL/NAR Naratologie
KCL/NAR Naratologie Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCL/NEO Neologie
KCL/NEO Neologie Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCL/NRP Nakladatelská a redakční praxe
KCL/NRP Nakladatelská a redakční praxe Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCL/NRP-B Nakladatelská redakční praxe
KCL/NRP-B Nakladatelská redakční praxe Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCL/ONO-B Onomastika
KCL/ONO-B Onomastika Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCL/ORC Odborná rozprava z českého jazyka
KCL/ORC Odborná rozprava z českého jazyka Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCL/PST-B Praktická stylistika ČJ
KCL/PST-B Praktická stylistika ČJ Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCL/PVP-B Praktický výcvik v pravopisu
KCL/PVP-B Praktický výcvik v pravopisu Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCL/PX1-B Praxe 1
KCL/PX1-B Praxe 1 Zimní a letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCL/PX2-B Praxe 2
KCL/PX2-B Praxe 2 Zimní a letní Čeština 9 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCL/RGL-B Regionální literatura
KCL/RGL-B Regionální literatura Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCL/SCJ-B Syntax ČJ
KCL/SCJ-B Syntax ČJ Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCL/SCL-B Starší česká literatura
KCL/SCL-B Starší česká literatura Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCL/SKC-B Sociokulturní kompetence ve výuce CJ
KCL/SKC-B Sociokulturní kompetence ve výuce CJ Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCL/SLI-B Světová literatura
KCL/SLI-B Světová literatura Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCL/SOT-B Stylizace odb. a publ. textů
KCL/SOT-B Stylizace odb. a publ. textů Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCL/SOU-B Současná česká literatura
KCL/SOU-B Současná česká literatura Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCL/SSL Četba a analýza staroslověnských textů
KCL/SSL Četba a analýza staroslověnských textů Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCL/TEL-B Teorie literatury
KCL/TEL-B Teorie literatury Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCL/TEX Textologie a ediční praxe
KCL/TEX Textologie a ediční praxe Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCL/TEX-B Textologie a ediční praxe
KCL/TEX-B Textologie a ediční praxe Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCL/TKD-B Teorie a kritika LDM
KCL/TKD-B Teorie a kritika LDM Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCL/TVP-B Tvůrčí psaní
KCL/TVP-B Tvůrčí psaní Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCL/UBS-B Úvod do studia lingvistické bohemistiky
KCL/UBS-B Úvod do studia lingvistické bohemistiky Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCL/UK1 Úvod do korpusové lingvistiky
KCL/UK1 Úvod do korpusové lingvistiky Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCL/VER Versologie
KCL/VER Versologie Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCL/VHM-B Vývoj ČJ a historická mluvnice
KCL/VHM-B Vývoj ČJ a historická mluvnice Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCL/VKD Vybrané kapitoly z didaktiky ČJL
KCL/VKD Vybrané kapitoly z didaktiky ČJL Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCL/VKM-B Vybrané kapitoly z morfologie
KCL/VKM-B Vybrané kapitoly z morfologie Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCL/VKS-B Vybrané kapitoly ze syntaxe
KCL/VKS-B Vybrané kapitoly ze syntaxe Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCL/ZJV Základy jazykovědy
KCL/ZJV Základy jazykovědy Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCL/ZLT-B Základy stylistiky a lingvistiky textu
KCL/ZLT-B Základy stylistiky a lingvistiky textu Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCL/ZMA-B Základy marketingové komunikace
KCL/ZMA-B Základy marketingové komunikace Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCL/ZMK-B Základy teorie mediální komunikace
KCL/ZMK-B Základy teorie mediální komunikace Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCL/ZSC-B Zvuková stránka češtiny
KCL/ZSC-B Zvuková stránka češtiny Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCL/ŽUR-B Základy žurnalistiky
KCL/ŽUR-B Základy žurnalistiky Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFL/CVS Civilizační výzvy 21. století
KFL/CVS Civilizační výzvy 21. století Zimní Čeština 3  
KHI/IHITM Interpretace historických textů
KHI/IHITM Interpretace historických textů Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/IHITZ Interpretace historických textů
KHI/IHITZ Interpretace historických textů Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/LAT1 Latina I
KHI/LAT1 Latina I Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/LAT1M Latina I
KHI/LAT1M Latina I Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/LAT1Z Latina I
KHI/LAT1Z Latina I Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/LAT2 Latina II
KHI/LAT2 Latina II Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/LAT2M Latina II
KHI/LAT2M Latina II Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/LAT2Z Latina II
KHI/LAT2Z Latina II Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/LA1BE Latina I
KHI/LA1BE Latina I Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/LA2B Latina II
KHI/LA2B Latina II Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/RDS Reflexe dějin v současnosti
KHI/RDS Reflexe dějin v současnosti Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/TMHVO Teorie a metodologie historické vědy
KHI/TMHVO Teorie a metodologie historické vědy Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/VC1B Vybrané problémy z novověkých dějin 1
KHI/VC1B Vybrané problémy z novověkých dějin 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/CN5K Cizí jazyk NJ 5
KNJ/CN5K Cizí jazyk NJ 5 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/CN5P Cizí jazyk NJ 5
KNJ/CN5P Cizí jazyk NJ 5 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/CN6K Cizí jazyk NJ 6
KNJ/CN6K Cizí jazyk NJ 6 Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/CN6P Cizí jazyk NJ 6
KNJ/CN6P Cizí jazyk NJ 6 Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/DNJ1 Didaktika NJ 1
KNJ/DNJ1 Didaktika NJ 1 Zimní a letní Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/DNJ2 Didaktika NJ 2
KNJ/DNJ2 Didaktika NJ 2 Zimní a letní Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/DNJ3 Didaktika NJ 3
KNJ/DNJ3 Didaktika NJ 3 Zimní a letní Němčina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/DN1 Didaktika NJ I
KNJ/DN1 Didaktika NJ I Zimní a letní Němčina 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/DN1E Didaktika NJ 1
KNJ/DN1E Didaktika NJ 1 Zimní a letní Němčina 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/DN2 Didaktika NJ II
KNJ/DN2 Didaktika NJ II Zimní a letní Němčina 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/DN2E Didaktika NJ 2
KNJ/DN2E Didaktika NJ 2 Zimní a letní Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/DN3 Didaktika NJ III
KNJ/DN3 Didaktika NJ III Zimní a letní Němčina 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/DN3E Didaktika NJ 3
KNJ/DN3E Didaktika NJ 3 Zimní a letní Němčina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/DSE1 Didaktický seminář NJ 1
KNJ/DSE1 Didaktický seminář NJ 1 Zimní a letní Čeština, Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/DS1N Didaktický seminář NJ 1
KNJ/DS1N Didaktický seminář NJ 1 Zimní a letní Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/DS2N Didaktický seminář NJ 2
KNJ/DS2N Didaktický seminář NJ 2 Zimní a letní Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/DS3N Didaktický seminář NJ 3
KNJ/DS3N Didaktický seminář NJ 3 Zimní a letní Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/DS4N Didaktický seminář NJ 4
KNJ/DS4N Didaktický seminář NJ 4 Zimní a letní Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/FFNJ Fonetika a fonologie NJ
KNJ/FFNJ Fonetika a fonologie NJ Zimní a letní Čeština, Němčina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/FNJ Fonetika a fonologie
KNJ/FNJ Fonetika a fonologie Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/FNJN Fonetika a fonologie NJ
KNJ/FNJN Fonetika a fonologie NJ Zimní a letní Čeština, Němčina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/FONN Fonetika a fonologie NJ
KNJ/FONN Fonetika a fonologie NJ Zimní a letní Čeština, Němčina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/FSE1 Fonetický seminář NJ 1
KNJ/FSE1 Fonetický seminář NJ 1 Zimní a letní Čeština, Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/GL1 Kapitoly z germanistické lingvistiky I
KNJ/GL1 Kapitoly z germanistické lingvistiky I Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/GL2 Kapitoly z germanistické lingvistiky II
KNJ/GL2 Kapitoly z germanistické lingvistiky II Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/GSE1 Gramatický seminář NJ 1
KNJ/GSE1 Gramatický seminář NJ 1 Zimní a letní Čeština, Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/IIKS Intrakulturní a interkulturní studia
KNJ/IIKS Intrakulturní a interkulturní studia Zimní a letní Čeština, Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/IISE Intrakulturní a interkulturní studia
KNJ/IISE Intrakulturní a interkulturní studia Zimní a letní Čeština, Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/IST Intrakulturní studia
KNJ/IST Intrakulturní studia Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/KLGE Komplexní textová analýza lingvistická
KNJ/KLGE Komplexní textová analýza lingvistická Zimní a letní Němčina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/KLLE Komplexní textová analýza literární
KNJ/KLLE Komplexní textová analýza literární Zimní a letní Čeština, Němčina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/LEXE Lexikologie NJ
KNJ/LEXE Lexikologie NJ Zimní a letní Čeština, Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/LEXN Lexikologie NJ
KNJ/LEXN Lexikologie NJ Zimní a letní Čeština, Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/LGS1 Lingvistický seminář NJ 1
KNJ/LGS1 Lingvistický seminář NJ 1 Zimní a letní Čeština, Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/LG1N Lingvistický seminář NJ 1
KNJ/LG1N Lingvistický seminář NJ 1 Zimní a letní Čeština, Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/LG2N Lingvistický seminář NJ 2
KNJ/LG2N Lingvistický seminář NJ 2 Zimní a letní Čeština, Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/LG3N Lingvistický seminář NJ 3
KNJ/LG3N Lingvistický seminář NJ 3 Zimní a letní Čeština, Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/LG4N Lingvistický seminář NJ 4
KNJ/LG4N Lingvistický seminář NJ 4 Zimní a letní Čeština, Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/LI1 Německy psaná literatura I
KNJ/LI1 Německy psaná literatura I Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/LI2 Německy psaná literatura II
KNJ/LI2 Německy psaná literatura II Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/LI3 Německy psaná literatura III
KNJ/LI3 Německy psaná literatura III Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/LNJ3 Literatura NJ 3
KNJ/LNJ3 Literatura NJ 3 Zimní a letní Čeština, Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/LN1E Literatura NJ 1
KNJ/LN1E Literatura NJ 1 Zimní a letní Čeština, Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/LN2E Literatura NJ 2
KNJ/LN2E Literatura NJ 2 Zimní a letní Čeština, Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/LN2N Literatura NJ 2
KNJ/LN2N Literatura NJ 2 Zimní a letní Čeština, Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/LN3E Literatura NJ 3
KNJ/LN3E Literatura NJ 3 Zimní a letní Čeština, Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/LN4E Literatura NJ 4
KNJ/LN4E Literatura NJ 4 Zimní a letní Čeština, Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/LTPE Literární proseminář NJ
KNJ/LTPE Literární proseminář NJ Zimní a letní Čeština, Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/LTPN Literární proseminář NJ
KNJ/LTPN Literární proseminář NJ Zimní a letní Čeština, Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/LTS1 Literární seminář NJ 1
KNJ/LTS1 Literární seminář NJ 1 Zimní a letní Čeština, Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/LT1N Literární seminář NJ 1
KNJ/LT1N Literární seminář NJ 1 Zimní a letní Čeština, Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/LT2N Literární seminář NJ 2
KNJ/LT2N Literární seminář NJ 2 Zimní a letní Čeština, Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/LT3N Literární seminář NJ 3
KNJ/LT3N Literární seminář NJ 3 Zimní a letní Čeština, Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/LT4N Literární seminář NJ 4
KNJ/LT4N Literární seminář NJ 4 Zimní a letní Čeština, Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/MC1N Morfosyntaktická cvičení NJ 1
KNJ/MC1N Morfosyntaktická cvičení NJ 1 Zimní a letní Čeština, Němčina 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/MC2N Morfosyntaktická cvičení NJ 2
KNJ/MC2N Morfosyntaktická cvičení NJ 2 Zimní a letní Čeština, Němčina 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/MSE1 Morfosyntaktický seminář NJ 1
KNJ/MSE1 Morfosyntaktický seminář NJ 1 Zimní a letní Čeština, Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/MS1 Morfosyntax NJ I
KNJ/MS1 Morfosyntax NJ I Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/MS1N Morfosyntax NJ 1
KNJ/MS1N Morfosyntax NJ 1 Zimní a letní Čeština, Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/MS2 Morfosyntax NJ II
KNJ/MS2 Morfosyntax NJ II Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/MS2E Morfosyntax NJ 2
KNJ/MS2E Morfosyntax NJ 2 Zimní a letní Čeština, Němčina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/MS2N Morfosyntax NJ 2
KNJ/MS2N Morfosyntax NJ 2 Zimní a letní Čeština, Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/MS3 Morfosyntax NJ III
KNJ/MS3 Morfosyntax NJ III Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/MS3E Morfosyntax NJ 3
KNJ/MS3E Morfosyntax NJ 3 Zimní a letní Čeština, Němčina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/ND1K Didaktika německého jazyka 1
KNJ/ND1K Didaktika německého jazyka 1 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/ND1P Didaktika německého jazyka 1
KNJ/ND1P Didaktika německého jazyka 1 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/ND2K Didaktika německého jazyka 2
KNJ/ND2K Didaktika německého jazyka 2 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/ND2P Didaktika německého jazyka 2
KNJ/ND2P Didaktika německého jazyka 2 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/ND3K Didaktika německého jazyka 3
KNJ/ND3K Didaktika německého jazyka 3 Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/ND3P Didaktika německého jazyka 3
KNJ/ND3P Didaktika německého jazyka 3 Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/NJFK NJ - výběrový seminář fonetický
KNJ/NJFK NJ - výběrový seminář fonetický Zimní a letní Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/NJFP NJ - výběrový seminář fonetický
KNJ/NJFP NJ - výběrový seminář fonetický Zimní a letní Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/NJGK NJ - výběrový seminář gramatický
KNJ/NJGK NJ - výběrový seminář gramatický Zimní a letní Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/NJGP NJ - výběrový seminář gramatický
KNJ/NJGP NJ - výběrový seminář gramatický Zimní a letní Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/NJHK NJ - didaktické hry
KNJ/NJHK NJ - didaktické hry Zimní a letní Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/NJHP NJ - didaktické hry
KNJ/NJHP NJ - didaktické hry Zimní a letní Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/NJH1 Německý jazyk 1
KNJ/NJH1 Německý jazyk 1 Zimní a letní Čeština, Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/NJH2 Německý jazyk 2
KNJ/NJH2 Německý jazyk 2 Zimní a letní Čeština, Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/NJH3 Německý jazyk 3
KNJ/NJH3 Německý jazyk 3 Zimní a letní Čeština, Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/NJH4 Německý jazyk 4
KNJ/NJH4 Německý jazyk 4 Zimní a letní Čeština, Němčina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/NJLK NJ - dětská literatura
KNJ/NJLK NJ - dětská literatura Zimní a letní Čeština, Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/NJLP NJ - dětská literatura
KNJ/NJLP NJ - dětská literatura Zimní a letní Čeština, Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/NJUK NJ - analýza učebnic pro NJ
KNJ/NJUK NJ - analýza učebnic pro NJ Zimní a letní Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/NJUP NJ - analýza učebnic pro NJ
KNJ/NJUP NJ - analýza učebnic pro NJ Zimní a letní Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/NJ1LK Německý jazyk - vyšší úroveň
KNJ/NJ1LK Německý jazyk - vyšší úroveň Zimní a letní Čeština, Němčina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/NJ1LS Německý jazyk - vyšší úroveň
KNJ/NJ1LS Německý jazyk - vyšší úroveň Zimní a letní Čeština, Němčina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/NJ1ZK Německý jazyk - vyšší úroveň
KNJ/NJ1ZK Německý jazyk - vyšší úroveň Zimní a letní Čeština, Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/NJ1ZS Německý jazyk - vyšší úroveň
KNJ/NJ1ZS Německý jazyk - vyšší úroveň Zimní a letní Čeština, Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/NJ2LK Německý jazyk - nižší úroveň
KNJ/NJ2LK Německý jazyk - nižší úroveň Zimní a letní Čeština, Němčina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/NJ2LS Německý jazyk - nižší úroveň
KNJ/NJ2LS Německý jazyk - nižší úroveň Zimní a letní Čeština, Němčina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/NJ2ZK Německý jazyk - nižší úroveň
KNJ/NJ2ZK Německý jazyk - nižší úroveň Zimní a letní Čeština, Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/NJ2ZS Německý jazyk - nižší úroveň
KNJ/NJ2ZS Německý jazyk - nižší úroveň Zimní a letní Čeština, Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/NKO1 Německá konverzace 1
KNJ/NKO1 Německá konverzace 1 Zimní a letní Čeština, Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/NK1N Německá konverzace 1
KNJ/NK1N Německá konverzace 1 Zimní a letní Čeština, Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/NK2N Německá konverzace 2
KNJ/NK2N Německá konverzace 2 Zimní a letní Čeština, Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/NK3N Německá konverzace 3
KNJ/NK3N Německá konverzace 3 Zimní a letní Čeština, Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/NK4N Německá konverzace 4
KNJ/NK4N Německá konverzace 4 Zimní a letní Čeština, Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/NO1K NJ - oborový seminář 1
KNJ/NO1K NJ - oborový seminář 1 Zimní a letní Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/NO1P NJ - oborový seminář 1
KNJ/NO1P NJ - oborový seminář 1 Zimní a letní Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/NO2E PNJ - oborový seminář 2
KNJ/NO2E PNJ - oborový seminář 2 Zimní a letní Němčina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/NO2K NJ - oborový seminář 2
KNJ/NO2K NJ - oborový seminář 2 Zimní a letní Němčina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/NO2P NJ - oborový seminář 2
KNJ/NO2P NJ - oborový seminář 2 Zimní a letní Němčina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/ORN Odborná rozprava z německého jazyka
KNJ/ORN Odborná rozprava z německého jazyka Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/PDN1 Didaktika cizího jazyka pro učitele 1
KNJ/PDN1 Didaktika cizího jazyka pro učitele 1 Zimní a letní Čeština, Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/PDN2 Didaktika cizího jazyka pro učitele 2
KNJ/PDN2 Didaktika cizího jazyka pro učitele 2 Zimní a letní Čeština, Němčina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/PNU1 Cizí jazyk pro učitele 1. st. ZŠ 1
KNJ/PNU1 Cizí jazyk pro učitele 1. st. ZŠ 1 Zimní a letní Čeština, Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/PNU2 Cizí jazyk pro učitele 1. st. ZŠ 2
KNJ/PNU2 Cizí jazyk pro učitele 1. st. ZŠ 2 Zimní a letní Čeština, Němčina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/PN1 Praktická jazyková cvičení I
KNJ/PN1 Praktická jazyková cvičení I Zimní a letní Čeština, Němčina 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/PN1-B Německý jazyk pro historiky 1
KNJ/PN1-B Německý jazyk pro historiky 1 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/PN1E Praktická jazyková cvičení NJ 1
KNJ/PN1E Praktická jazyková cvičení NJ 1 Zimní a letní Čeština, Němčina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/PN2 Praktická jazyková cvičení II
KNJ/PN2 Praktická jazyková cvičení II Zimní a letní Čeština, Němčina 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/PN2-B Německý jazyk pro historiky 2
KNJ/PN2-B Německý jazyk pro historiky 2 Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/PN2E Praktická jazyková cvičení NJ 2
KNJ/PN2E Praktická jazyková cvičení NJ 2 Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/PN2N Praktická jazyková cvičení NJ 2
KNJ/PN2N Praktická jazyková cvičení NJ 2 Zimní a letní Čeština, Němčina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/PN3 Praktická jazyková cvičení III
KNJ/PN3 Praktická jazyková cvičení III Zimní a letní Čeština, Němčina 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/PN3E Praktická jazyková cvičení NJ 3
KNJ/PN3E Praktická jazyková cvičení NJ 3 Zimní a letní Čeština, Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/PN4 Praktická jazyková cvičení IV
KNJ/PN4 Praktická jazyková cvičení IV Zimní a letní Čeština, Němčina 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/PN4E Praktická jazyková cvičení NJ 4
KNJ/PN4E Praktická jazyková cvičení NJ 4 Zimní a letní Čeština, Němčina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/PN5 Praktická jazyková cvičení V
KNJ/PN5 Praktická jazyková cvičení V Zimní a letní Čeština, Němčina 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/PN5E Praktická jazyková cvičení NJ 5
KNJ/PN5E Praktická jazyková cvičení NJ 5 Zimní a letní Čeština, Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/PN6E Praktická jazyková cvičení NJ 6
KNJ/PN6E Praktická jazyková cvičení NJ 6 Zimní a letní Čeština, Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/PN7E Praktická jazyková cvičení NJ 7
KNJ/PN7E Praktická jazyková cvičení NJ 7 Zimní a letní Čeština, Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/PN8E Praktická jazyková cvičení NJ 8
KNJ/PN8E Praktická jazyková cvičení NJ 8 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/PN8N Praktická jazyková cvičení NJ 8
KNJ/PN8N Praktická jazyková cvičení NJ 8 Zimní a letní Čeština, Němčina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/REAE Reálie německy mluvících zemí
KNJ/REAE Reálie německy mluvících zemí Zimní a letní Čeština, Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/REN Reálie německy mluvících zemí
KNJ/REN Reálie německy mluvících zemí Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/RRAK Reálie Rakouska
KNJ/RRAK Reálie Rakouska Zimní a letní Čeština, Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/RRAN Reálie Rakouska, blokový seminář
KNJ/RRAN Reálie Rakouska, blokový seminář Zimní a letní Čeština, Němčina 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/RSAN Reálie Švýcarska, blokový seminář
KNJ/RSAN Reálie Švýcarska, blokový seminář Zimní a letní Čeština, Němčina 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/ST1E Strategie a techniky mluv. projevu NJ 1
KNJ/ST1E Strategie a techniky mluv. projevu NJ 1 Zimní a letní Čeština, Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/ST2E Strategie a techniky pís. projevu NJ2
KNJ/ST2E Strategie a techniky pís. projevu NJ2 Zimní a letní Čeština, Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/TELT Teorie literatury
KNJ/TELT Teorie literatury Zimní a letní Čeština, Němčina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/TLTN Teorie literatury
KNJ/TLTN Teorie literatury Zimní a letní Čeština, Němčina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/UNJ Úvod do studia NJ
KNJ/UNJ Úvod do studia NJ Zimní a letní Němčina 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/UNJN Úvod do studia NJ
KNJ/UNJN Úvod do studia NJ Zimní a letní Němčina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/USNJ Úvod do studia NJ
KNJ/USNJ Úvod do studia NJ Zimní a letní Němčina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/VF1N Výběrový seminář fonetický NJ 1
KNJ/VF1N Výběrový seminář fonetický NJ 1 Zimní a letní Čeština, Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/VF2N Výběrový seminář fonetický NJ 2
KNJ/VF2N Výběrový seminář fonetický NJ 2 Zimní a letní Čeština, Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/VF3E Výběrový seminář fonetický NJ 3
KNJ/VF3E Výběrový seminář fonetický NJ 3 Zimní a letní Čeština, Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/VF4E Výběrový seminář fonetický NJ 4
KNJ/VF4E Výběrový seminář fonetický NJ 4 Zimní a letní Čeština, Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/VGLE Vybrané kapitoly z german. lingvistiky
KNJ/VGLE Vybrané kapitoly z german. lingvistiky Zimní a letní Čeština, Němčina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/VGLN Vybrané kapitoly z german. lingvistiky
KNJ/VGLN Vybrané kapitoly z german. lingvistiky Zimní a letní Čeština, Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/VG1N Výběrový seminář gramatický NJ 1
KNJ/VG1N Výběrový seminář gramatický NJ 1 Zimní a letní Čeština, Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/VG2N Výběrový seminář gramatický NJ 2
KNJ/VG2N Výběrový seminář gramatický NJ 2 Zimní a letní Čeština, Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/VG3E Výběrový seminář gramatický NJ 3
KNJ/VG3E Výběrový seminář gramatický NJ 3 Zimní a letní Čeština, Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/VG4E Výběrový seminář gramatický NJ 4
KNJ/VG4E Výběrový seminář gramatický NJ 4 Zimní a letní Čeština, Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNJ/VNJE Vývojové tendence NJ
KNJ/VNJE Vývojové tendence NJ Zimní a letní Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/JD1K Didaktika jazyka 1
KPV/JD1K Didaktika jazyka 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/JD2K Didaktika jazyka 2
KPV/JD2K Didaktika jazyka 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/JD2P Didaktika jazyka 2
KPV/JD2P Didaktika jazyka 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRO/DCJE Didaktika cizích jazyků
KRO/DCJE Didaktika cizích jazyků Letní Čeština, Španělština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRO/DCJN Didaktika cizího jazyka
KRO/DCJN Didaktika cizího jazyka Letní Čeština, Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRO/DEL Přípravný kurz na zkoušku DELE
KRO/DEL Přípravný kurz na zkoušku DELE Zimní a letní Španělština 2  
KRO/DKSE Dějiny a kultura Španělska
KRO/DKSE Dějiny a kultura Španělska Zimní Čeština, Španělština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRO/DLAE Dějiny a kultura Latinské Ameriky
KRO/DLAE Dějiny a kultura Latinské Ameriky Letní Čeština, Španělština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRO/FJ1LS Francouzský jazyk - vyšší úroveň
KRO/FJ1LS Francouzský jazyk - vyšší úroveň - Francouzština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRO/FJ1ZS Francouzský jazyk - vyšší úroveň
KRO/FJ1ZS Francouzský jazyk - vyšší úroveň - Francouzština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRO/FJ2LS Francouzský jazyk - nižší úroveň
KRO/FJ2LS Francouzský jazyk - nižší úroveň - Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRO/FJ2ZS Francouzský jazyk - nižší úroveň
KRO/FJ2ZS Francouzský jazyk - nižší úroveň - Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRO/FON Fonetika a fonologie
KRO/FON Fonetika a fonologie Zimní Čeština, Španělština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRO/HL1 Hispanoamerická literatura 1
KRO/HL1 Hispanoamerická literatura 1 Zimní Španělština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRO/HL2 Hispanoamerická literatura 2
KRO/HL2 Hispanoamerická literatura 2 Letní Španělština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRO/HL3 Stěžejní díla hispanoamerické literatury
KRO/HL3 Stěžejní díla hispanoamerické literatury Letní Španělština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRO/JAZE Jazyková politika ve Španělsku a Lat. Am
KRO/JAZE Jazyková politika ve Španělsku a Lat. Am Zimní Španělština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRO/KSHN Kapitoly španělské historie
KRO/KSHN Kapitoly španělské historie Zimní a letní Čeština, Španělština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRO/LES Lexikologie a sémantika
KRO/LES Lexikologie a sémantika Zimní Španělština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRO/LESN Lexikologie a sémantika
KRO/LESN Lexikologie a sémantika Zimní Španělština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRO/LG1 Lingvistický seminář 1
KRO/LG1 Lingvistický seminář 1 Zimní a letní Španělština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRO/LT1 Literární seminář 1
KRO/LT1 Literární seminář 1 Zimní a letní Španělština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRO/MAT Morfologická analýza textu
KRO/MAT Morfologická analýza textu Letní Španělština 2  
KRO/MATN Morfologická analýza textu
KRO/MATN Morfologická analýza textu Letní Španělština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRO/MOR Morfologie
KRO/MOR Morfologie Zimní Španělština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRO/ORS Odborná rozprava ze španělského jazyka
KRO/ORS Odborná rozprava ze španělského jazyka Zimní a letní Španělština 0  
KRO/PC1E Praktická jazyková cvičení 1
KRO/PC1E Praktická jazyková cvičení 1 Zimní Španělština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRO/PC2E Praktická jazyková cvičení 2
KRO/PC2E Praktická jazyková cvičení 2 Letní Španělština 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRO/PC3 Praktická jazyková cvičení 3
KRO/PC3 Praktická jazyková cvičení 3 Zimní Španělština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRO/PC4E Praktická jazyková cvičení 4
KRO/PC4E Praktická jazyková cvičení 4 Letní Španělština 3  
KRO/PC4N Praktická jazyková cvičení 4
KRO/PC4N Praktická jazyková cvičení 4 Letní Španělština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRO/PC5 Praktická jazyková cvičení 5
KRO/PC5 Praktická jazyková cvičení 5 Zimní Španělština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRO/PC6E Praktická jazyková cvičení 6
KRO/PC6E Praktická jazyková cvičení 6 Letní Španělština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRO/POC Poslechová cvičení
KRO/POC Poslechová cvičení Zimní a letní Španělština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRO/POCN Poslechová cvičení
KRO/POCN Poslechová cvičení Zimní a letní Španělština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRO/PTSE Překladatelský seminář
KRO/PTSE Překladatelský seminář Letní Čeština, Španělština 2  
KRO/ROK Mezinárodní dimenze románských kultur
KRO/ROK Mezinárodní dimenze románských kultur Zimní a letní Čeština 2  
KRO/SATE Syntaktická analýza textu
KRO/SATE Syntaktická analýza textu Zimní Španělština 3  
KRO/SATN Syntaktická analýza textu
KRO/SATN Syntaktická analýza textu Zimní Španělština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRO/SJ1LS Španělský jazyk - vyšší úroveň
KRO/SJ1LS Španělský jazyk - vyšší úroveň Letní Španělština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRO/SJ1ZS Španělský jazyk - vyšší úroveň
KRO/SJ1ZS Španělský jazyk - vyšší úroveň Zimní Španělština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRO/SJ2LS Španělský jazyk - nižší úroveň
KRO/SJ2LS Španělský jazyk - nižší úroveň Letní Španělština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRO/SJ2ZS Španělský jazyk - nižší úroveň
KRO/SJ2ZS Španělský jazyk - nižší úroveň Zimní Španělština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRO/SKN Španělská kinematografie
KRO/SKN Španělská kinematografie Zimní a letní Španělština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRO/SL1 Španělská literatura 1
KRO/SL1 Španělská literatura 1 Zimní Španělština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRO/SL2 Španělská literatura 2
KRO/SL2 Španělská literatura 2 Letní Španělština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRO/SL3 Stěžejní díla španělské literatury
KRO/SL3 Stěžejní díla španělské literatury Zimní Španělština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRO/STPE Strategie písemného projevu
KRO/STPE Strategie písemného projevu Letní Španělština 3  
KRO/STPN Strategie písemného projevu
KRO/STPN Strategie písemného projevu Letní Španělština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRO/SYNE Syntax
KRO/SYNE Syntax Letní Španělština 2  
KRO/SYNN Syntax
KRO/SYNN Syntax Letní Španělština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRO/TLAE Teorie literatury a analýza lit. textu
KRO/TLAE Teorie literatury a analýza lit. textu Zimní Čeština, Španělština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRO/ZAJ Základy jazykovědy
KRO/ZAJ Základy jazykovědy Zimní a letní Čeština, Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRO/ZSD Základy španělské dialektologie
KRO/ZSD Základy španělské dialektologie Letní Španělština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/SPA1E Sportovní a pohybové aktivity 1
KTV/SPA1E Sportovní a pohybové aktivity 1 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/SPA2E Sportovní a pohybové aktivity 2
KTV/SPA2E Sportovní a pohybové aktivity 2 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům