Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

Kód předmětu Název předmětu
Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
ITE/BP-1 Bakalářská práce
ITE/BP-1 Bakalářská práce Zimní Čeština 3  
ITE/BP1 Bakalářská práce
ITE/BP1 Bakalářská práce Zimní Čeština 5  
ITE/BP-2 Bakalářská práce
ITE/BP-2 Bakalářská práce Letní Čeština 10  
ITE/BP2 Bakalářská práce
ITE/BP2 Bakalářská práce Letní Čeština 7  
ITE/CIE Číslicová elektronika
ITE/CIE Číslicová elektronika Zimní Čeština 5  
ITE/DAI Digitální audio inženýrství
ITE/DAI Digitální audio inženýrství Letní Čeština 5  
ITE/DOK Technická dokumentace
ITE/DOK Technická dokumentace Zimní Čeština 3  
ITE/EDK Elektronická dokumentace
ITE/EDK Elektronická dokumentace Letní Čeština 2  
ITE/ELE Elektrotechnika a elektronika
ITE/ELE Elektrotechnika a elektronika Letní Čeština 5  
ITE/EM Elektronika a měření
ITE/EM Elektronika a měření Letní Čeština 4  
ITE/EZA Elektronická zařízení
ITE/EZA Elektronická zařízení Zimní a letní Čeština 5  
ITE/NOF Nástroje Office
ITE/NOF Nástroje Office Letní Čeština 4  
ITE/PRJ Projekt
ITE/PRJ Projekt Letní Čeština 4  
ITE/PRJ1 Projekt
ITE/PRJ1 Projekt Zimní Čeština 5  
ITE/PRJ2 Projekt
ITE/PRJ2 Projekt Letní Čeština 5  
ITE/PR1 Projekt
ITE/PR1 Projekt Zimní Čeština 2  
ITE/SGI Signály a informace
ITE/SGI Signály a informace Zimní Čeština 4  
ITE/UZO Úvod do zpracování obrazů
ITE/UZO Úvod do zpracování obrazů Zimní a letní Čeština 4  
ITE/VEL Vybrané statě z elektrotechniky
ITE/VEL Vybrané statě z elektrotechniky Zimní a letní Čeština 6  
ITE/VSE/D Vybrané stati z elektroniky
ITE/VSE/D Vybrané stati z elektroniky Zimní a letní Čeština, Angličtina 0  
ITE/ZVS/D Zpracování vícerozměrných signálů
ITE/ZVS/D Zpracování vícerozměrných signálů Zimní a letní Čeština, Angličtina 0  
KFY/MECE Mechanika
KFY/MECE Mechanika Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/UFY Úvod do studia fyziky
KFY/UFY Úvod do studia fyziky Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/PCN1 Počítače I
KIN/PCN1 Počítače I Zimní Čeština 4  
KIN/PCN2 Počítače II
KIN/PCN2 Počítače II Letní Čeština 2  
KIN/PP1 Základy multimédií
KIN/PP1 Základy multimédií Zimní Čeština 3  
KIN/TIS Technické prostředky inform. systémů
KIN/TIS Technické prostředky inform. systémů Zimní Čeština 4  
KIN/UMT Multimediální technologie
KIN/UMT Multimediální technologie Zimní a letní Čeština 5  
KMD/MC1-M Cvičení z matematiky 1
KMD/MC1-M Cvičení z matematiky 1 Zimní Čeština 4  
KMD/MC2-M Cvičení z matematiky 2
KMD/MC2-M Cvičení z matematiky 2 Letní Čeština 4  
KMD/MP1*M Matematika 1
KMD/MP1*M Matematika 1 Zimní Čeština 5  
KMD/MP1-M Matematika 1
KMD/MP1-M Matematika 1 Zimní Čeština 4  
KMD/MP2-M Matematika 2
KMD/MP2-M Matematika 2 Letní Čeština 5  
KMG/MRB Marketing
KMG/MRB Marketing Zimní Čeština 3  
MTI/AEL Analogová elektronika
MTI/AEL Analogová elektronika Letní Čeština 5  
MTI/AES Architektury elektronických systémů
MTI/AES Architektury elektronických systémů Letní Čeština 3  
MTI/BEZ*Z Bezpečnost elektrických zařízení
MTI/BEZ*Z Bezpečnost elektrických zařízení Letní Čeština, Čeština, Čeština 2  
MTI/BP-1 Bakalářská práce
MTI/BP-1 Bakalářská práce Zimní Čeština 3  
MTI/BP1 Bakalářská práce
MTI/BP1 Bakalářská práce Zimní Čeština 5  
MTI/BP-2 Bakalářská práce
MTI/BP-2 Bakalářská práce Letní Čeština 10  
MTI/BP2 Bakalářská práce
MTI/BP2 Bakalářská práce Letní Čeština 7  
MTI/CIP Číslicové počítače
MTI/CIP Číslicové počítače Zimní Čeština 5  
MTI/CMS Číslicové měřicí systémy
MTI/CMS Číslicové měřicí systémy Letní Čeština 5  
MTI/ELA Elektromobilita a autoelektronika
MTI/ELA Elektromobilita a autoelektronika Letní Čeština 5  
MTI/ELE Elektronika
MTI/ELE Elektronika Zimní Čeština 5  
MTI/ELO Elektrické obvody
MTI/ELO Elektrické obvody Letní Čeština 5  
MTI/ELT Elektrotechnika
MTI/ELT Elektrotechnika Zimní Čeština 5  
MTI/EMC Elektromagnetická kompatibilita
MTI/EMC Elektromagnetická kompatibilita Letní Čeština 4  
MTI/EMS/D Elektromechanické systémy
MTI/EMS/D Elektromechanické systémy Zimní a letní Čeština, Angličtina 0  
MTI/EMZ Elektrotechnická měření, provoz. bezp.
MTI/EMZ Elektrotechnická měření, provoz. bezp. Letní Čeština 2  
MTI/EPA Elektrické pohony a aktuátory
MTI/EPA Elektrické pohony a aktuátory Letní Čeština 4  
MTI/EPRO Elektroprojektování
MTI/EPRO Elektroprojektování Letní Čeština 4  
MTI/EVC Elektrické výkonové členy
MTI/EVC Elektrické výkonové členy Zimní a letní Čeština 5  
MTI/FM Feromagnetické materiály
MTI/FM Feromagnetické materiály Letní Čeština 5  
MTI/FON/D Functionalized Intelligent Materials
MTI/FON/D Functionalized Intelligent Materials Zimní a letní Čeština, Angličtina 0  
MTI/MBI Měření elektr. a neelektr. veličin
MTI/MBI Měření elektr. a neelektr. veličin Letní Čeština 3  
MTI/MEV Měření elektrických veličin
MTI/MEV Měření elektrických veličin Letní Čeština 5  
MTI/MT1 Měřicí technika I.
MTI/MT1 Měřicí technika I. Letní Čeština 4  
MTI/MT2 Měřicí technika II.
MTI/MT2 Měřicí technika II. Zimní Čeština 5  
MTI/OPR Odborná praxe
MTI/OPR Odborná praxe Zimní Čeština 8  
MTI/PAR Prostředky automatického řízení
MTI/PAR Prostředky automatického řízení Letní Čeština 5  
MTI/PFV Převodníky fyzikálních veličin
MTI/PFV Převodníky fyzikálních veličin Zimní Čeština 5  
MTI/PMP Počítače a mikropočítače
MTI/PMP Počítače a mikropočítače Letní Čeština 5  
MTI/PPR Prostředky pro programování
MTI/PPR Prostředky pro programování Zimní Čeština 4  
MTI/PRA Programovatelné automaty
MTI/PRA Programovatelné automaty Letní Čeština 5  
MTI/PRG Programování
MTI/PRG Programování Letní Čeština 5  
MTI/PRG-L Programování
MTI/PRG-L Programování Letní Čeština 4  
MTI/PRJ Projekt
MTI/PRJ Projekt Letní Čeština 4  
MTI/PRJ1 Projekt
MTI/PRJ1 Projekt Zimní Čeština 5  
MTI/PRJ2 Projekt
MTI/PRJ2 Projekt Letní Čeština 5  
MTI/PR1 Projekt
MTI/PR1 Projekt Zimní Čeština 2  
MTI/PTE Přístrojová technika
MTI/PTE Přístrojová technika Zimní Čeština 4  
MTI/RO1 Robotika 1
MTI/RO1 Robotika 1 Zimní Čeština 5  
MTI/SDS Simulace dynamických systémů
MTI/SDS Simulace dynamických systémů Zimní Čeština 5  
MTI/SEE*Z Silnopr. elektrotechnika a elektronika
MTI/SEE*Z Silnopr. elektrotechnika a elektronika Letní Čeština, Čeština, Čeština 4  
MTI/TLT Teoretická elektrotechnika
MTI/TLT Teoretická elektrotechnika Zimní Čeština 4  
MTI/UDI Úvod do inženýrství
MTI/UDI Úvod do inženýrství Zimní Čeština 3  
MTI/VRI Vybrané kapitoly z elektrotechniky
MTI/VRI Vybrané kapitoly z elektrotechniky Zimní Čeština 2  
MTI/ZLR Základy logického řízení
MTI/ZLR Základy logického řízení Zimní a letní Čeština 5  
MTI/ZRO Základy robotiky
MTI/ZRO Základy robotiky Zimní a letní Čeština 5  
MTI/ZSR Základy spojitého řízení
MTI/ZSR Základy spojitého řízení Letní Čeština 5  
NTI/APM Aplikace počítačových modelů
NTI/APM Aplikace počítačových modelů Letní Čeština 5  
NTI/APMO Aplikace počítačových modelů
NTI/APMO Aplikace počítačových modelů Letní Čeština 4  
NTI/BPA1 Bakalářská práce 1
NTI/BPA1 Bakalářská práce 1 Zimní Čeština 7  
NTI/BPA2 Bakalářská práce 2
NTI/BPA2 Bakalářská práce 2 Letní Čeština 7  
NTI/BP-1 Bakalářská práce
NTI/BP-1 Bakalářská práce Zimní Čeština 3  
NTI/BP1 Bakalářská práce
NTI/BP1 Bakalářská práce Zimní Čeština 5  
NTI/BP-2 Bakalářská práce
NTI/BP-2 Bakalářská práce Letní Čeština 10  
NTI/BP2 Bakalářská práce
NTI/BP2 Bakalářská práce Letní Čeština 7  
NTI/DPA1 Diplomová práce 1
NTI/DPA1 Diplomová práce 1 Zimní Čeština 6  
NTI/DPA2 Diplomová práce 2
NTI/DPA2 Diplomová práce 2 Letní Čeština 12  
NTI/EXM Experimentální metody
NTI/EXM Experimentální metody Zimní Čeština 4  
NTI/HWP Hardware osobních počítačů
NTI/HWP Hardware osobních počítačů Zimní Čeština 2  
NTI/KSSMI Komunikační systémy a služby
NTI/KSSMI Komunikační systémy a služby Zimní Čeština 4  
NTI/MT3 Měřicí technika 3
NTI/MT3 Měřicí technika 3 Zimní Čeština 5  
NTI/PBE Počítačová bezpečnost
NTI/PBE Počítačová bezpečnost Zimní Čeština 5  
NTI/POB Počítačová bezpečnost
NTI/POB Počítačová bezpečnost Letní Čeština 4  
NTI/PRJ Projekt
NTI/PRJ Projekt Letní Čeština 4  
NTI/PRJ1 Projekt
NTI/PRJ1 Projekt Zimní Čeština 5  
NTI/PRJ2 Projekt
NTI/PRJ2 Projekt Letní Čeština 5  
NTI/SRM Stavba a řešení počítačových modelů
NTI/SRM Stavba a řešení počítačových modelů Zimní Čeština 4  
NTI/VPS/D Vybrané partie z počítačových sítí
NTI/VPS/D Vybrané partie z počítačových sítí Zimní a letní Čeština, Angličtina 0