Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Informatické obory

Kód předmětu Název předmětu
Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
DFP/BP1 Bakalářská práce
DFP/BP1 Bakalářská práce Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
DFP/BP1E Bakalářská práce
DFP/BP1E Bakalářská práce Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
DFP/BP1M Bakalářská práce
DFP/BP1M Bakalářská práce Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
DFP/BP2 Bakalářská práce
DFP/BP2 Bakalářská práce Zimní a letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
DFP/BP2E Bakalářská práce
DFP/BP2E Bakalářská práce Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
ITE/ANS Aplikace neuronových sítí
ITE/ANS Aplikace neuronových sítí Zimní a letní Čeština 5  
ITE/BP-1 Bakalářská práce
ITE/BP-1 Bakalářská práce Zimní Čeština 3  
ITE/BP1 Bakalářská práce
ITE/BP1 Bakalářská práce Zimní Čeština 5  
ITE/BP-2 Bakalářská práce
ITE/BP-2 Bakalářská práce Letní Čeština 10  
ITE/BP2 Bakalářská práce
ITE/BP2 Bakalářská práce Letní Čeština 7  
ITE/BS Bakalářský seminář
ITE/BS Bakalářský seminář Zimní a letní Čeština 3  
ITE/BSI Biologické a akustické signály
ITE/BSI Biologické a akustické signály Letní Čeština 5  
ITE/CDM Classification and Decission Methods
ITE/CDM Classification and Decission Methods Letní Angličtina 5  
ITE/CIT Číslicová technika
ITE/CIT Číslicová technika Zimní Čeština 5  
ITE/CIT-L Číslicová technika
ITE/CIT-L Číslicová technika Zimní Čeština 4  
ITE/DAI Digitální audio inženýrství
ITE/DAI Digitální audio inženýrství Letní Čeština 5  
ITE/DOK Technická dokumentace
ITE/DOK Technická dokumentace Zimní Čeština 3  
ITE/DP1 Diplomová práce
ITE/DP1 Diplomová práce Zimní Čeština 5  
ITE/DP2 Diplomová práce
ITE/DP2 Diplomová práce Letní Čeština, Angličtina 12  
ITE/DSP Diagnostika a spolehlivost
ITE/DSP Diagnostika a spolehlivost Letní Čeština 5  
ITE/EDK Elektronická dokumentace
ITE/EDK Elektronická dokumentace Letní Čeština 2  
ITE/EDOK Elektronická dokumentace
ITE/EDOK Elektronická dokumentace Letní Čeština 3  
ITE/EZA Elektronická zařízení
ITE/EZA Elektronická zařízení Zimní a letní Čeština 5  
ITE/HSC Hardware software codesign
ITE/HSC Hardware software codesign Zimní a letní Čeština, Angličtina 5  
ITE/ICP Interakce člověka s počítačem
ITE/ICP Interakce člověka s počítačem Zimní a letní Čeština, Angličtina 5  
ITE/IMA Image Processing
ITE/IMA Image Processing Zimní a letní Angličtina 5  
ITE/MATLB Výpočty, simulace a vizualizace Matlab
ITE/MATLB Výpočty, simulace a vizualizace Matlab Letní Čeština 2  
ITE/MMZ Moderní metody zpracování signálů
ITE/MMZ Moderní metody zpracování signálů Letní Čeština 5  
ITE/MSD Modelování signálů a dat
ITE/MSD Modelování signálů a dat Zimní Čeština 5  
ITE/MT Multimediální technologie
ITE/MT Multimediální technologie Zimní a letní Čeština 5  
ITE/MTLB Výpočty, simulace a vizualizace Matlab
ITE/MTLB Výpočty, simulace a vizualizace Matlab Zimní Čeština 3  
ITE/MZOD Metody zpracování obrazových dat
ITE/MZOD Metody zpracování obrazových dat Letní Čeština 5  
ITE/NOF Nástroje Office
ITE/NOF Nástroje Office Letní Čeština 4  
ITE/OFF Nástroje pro práci s daty - office
ITE/OFF Nástroje pro práci s daty - office Letní Čeština 3  
ITE/PCZ Praktikum číslicového zpracování signálu
ITE/PCZ Praktikum číslicového zpracování signálu Zimní Čeština 5  
ITE/PLI Úvod do počítačové lingvistiky
ITE/PLI Úvod do počítačové lingvistiky Letní Čeština 5  
ITE/PMR Pokročilé metody rozpoznávání řeči
ITE/PMR Pokročilé metody rozpoznávání řeči Zimní Čeština 5  
ITE/PO Programovatelné obvody
ITE/PO Programovatelné obvody Zimní a letní Čeština 5  
ITE/POB Programovatelné obvody
ITE/POB Programovatelné obvody Zimní a letní Čeština 4  
ITE/PPJ Pokročilé programování na platformě Java
ITE/PPJ Pokročilé programování na platformě Java Letní Čeština 5  
ITE/PRJ Projekt
ITE/PRJ Projekt Letní Čeština 4  
ITE/PRJ1 Projekt
ITE/PRJ1 Projekt Zimní Čeština 5  
ITE/PRJ2 Projekt
ITE/PRJ2 Projekt Letní Čeština 5  
ITE/PRO Semestrální projekt
ITE/PRO Semestrální projekt Letní Čeština, Angličtina 5  
ITE/PR1 Projekt
ITE/PR1 Projekt Zimní Čeština 2  
ITE/PVI Počítačové vidění
ITE/PVI Počítačové vidění Zimní Čeština, Angličtina 5  
ITE/PZR Počítačové zpracování řeči
ITE/PZR Počítačové zpracování řeči Letní Čeština 5  
ITE/PZS Počítačové zpracování signálů
ITE/PZS Počítačové zpracování signálů Zimní a letní Čeština, Angličtina 5  
ITE/P4IOT Průmysl 4.0 a IoT
ITE/P4IOT Průmysl 4.0 a IoT Zimní Čeština 4  
ITE/SGI Signály a informace
ITE/SGI Signály a informace Zimní Čeština 4  
ITE/SIP Digitální signálové procesory
ITE/SIP Digitální signálové procesory Zimní Čeština 5  
ITE/USU Strojové učení
ITE/USU Strojové učení Zimní a letní Čeština 5  
ITE/UZO Úvod do zpracování obrazů
ITE/UZO Úvod do zpracování obrazů Zimní a letní Čeština 4  
ITE/VSE/D Vybrané stati z elektroniky
ITE/VSE/D Vybrané stati z elektroniky Zimní a letní Čeština, Angličtina 0  
ITE/ZKO Základy konstruování
ITE/ZKO Základy konstruování Letní Čeština 2  
KAP/ALG Algoritmy a datové struktury
KAP/ALG Algoritmy a datové struktury Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/DVE Digitální technologie ve výuce
KAP/DVE Digitální technologie ve výuce Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/ELV E-learning
KAP/ELV E-learning Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/IDM Digitální technologie v MŠ
KAP/IDM Digitální technologie v MŠ Zimní a letní Čeština 3  
KAP/IDP Didaktika ICT
KAP/IDP Didaktika ICT Zimní Čeština 2  
KAP/IDSN Didaktika informatiky pro SŠ
KAP/IDSN Didaktika informatiky pro SŠ Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/IDZN Didaktika informatiky pro ZŠ
KAP/IDZN Didaktika informatiky pro ZŠ Zimní a letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/IHV Informatika v hudební tvorbě a výchově
KAP/IHV Informatika v hudební tvorbě a výchově Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/MUPN Multimédia ve školních projektech
KAP/MUPN Multimédia ve školních projektech Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/ORI Odborná rozprava z informatiky
KAP/ORI Odborná rozprava z informatiky Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/PRGD Didaktika programování
KAP/PRGD Didaktika programování Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/ROB Programovatelné hračky
KAP/ROB Programovatelné hračky Zimní a letní Čeština 2  
KAP/ROB1 Robotické hračky
KAP/ROB1 Robotické hračky Zimní a letní Čeština 3  
KAP/ROB2 Robotické stavebnice
KAP/ROB2 Robotické stavebnice Zimní a letní Čeština 2  
KAP/VVA Vývoj výukové aplikace
KAP/VVA Vývoj výukové aplikace Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/ZED Zpracování elektronických dokumentů
KAP/ZED Zpracování elektronických dokumentů Zimní a letní Čeština 2  
KAP/ZEDS Práce se zdroji a ICT pro bak. práci
KAP/ZEDS Práce se zdroji a ICT pro bak. práci Zimní a letní Čeština 2  
KDE/POG1 Počítačová grafika 1
KDE/POG1 Počítačová grafika 1 Letní Čeština, Angličtina 5  
KDE/POG2 Počítačová grafika 2
KDE/POG2 Počítačová grafika 2 Zimní Čeština, Angličtina 4  
KEK/DP2PE Diplomová práce II
KEK/DP2PE Diplomová práce II Zimní a letní Čeština 12  
KFÚ/DP2PE Diplomová práce II
KFÚ/DP2PE Diplomová práce II Zimní a letní Čeština 12  
KHT/PPJ Poč. podpora říz. jakosti a anal. dat
KHT/PPJ Poč. podpora říz. jakosti a anal. dat Zimní Čeština, Angličtina 6  
KCH/CHI Chemická informatika
KCH/CHI Chemická informatika Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/AIN-D Ambientní inteligence
KIN/AIN-D Ambientní inteligence Zimní a letní Čeština 10  
KIN/AMI-D Ambientní inteligence
KIN/AMI-D Ambientní inteligence Zimní a letní Čeština 10  
KIN/APS-E Application Software
KIN/APS-E Application Software Zimní a letní Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/APSN Aplikační software
KIN/APSN Aplikační software Zimní Čeština 4  
KIN/BIN Business Intelligence
KIN/BIN Business Intelligence Zimní Čeština 4  
KIN/BIN-E Business Intelligence
KIN/BIN-E Business Intelligence Zimní Angličtina, Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/BOD Počítačová bezpečnost a ochrana dat
KIN/BOD Počítačová bezpečnost a ochrana dat Zimní Čeština 4  
KIN/BP1MI Bakalářská práce I
KIN/BP1MI Bakalářská práce I Zimní a letní Čeština 3  
KIN/BP2MI Bakalářská práce II
KIN/BP2MI Bakalářská práce II Zimní a letní Čeština 5  
KIN/DAM-D Datové modelování
KIN/DAM-D Datové modelování Zimní a letní Čeština 10  
KIN/DBN-D Teorie distribuovaných DBS
KIN/DBN-D Teorie distribuovaných DBS Zimní a letní Čeština 10  
KIN/DBS-D Teorie distribuovaných DBS
KIN/DBS-D Teorie distribuovaných DBS Zimní a letní Čeština 10  
KIN/DDP-D Disertační práce
KIN/DDP-D Disertační práce Zimní a letní Čeština 0  
KIN/DIP-D Dizertační práce
KIN/DIP-D Dizertační práce Zimní a letní Čeština 40  
KIN/DMS-D Decentralizované a multiagentní systémy
KIN/DMS-D Decentralizované a multiagentní systémy Zimní a letní Čeština 10  
KIN/DP2MI Diplomová práce II
KIN/DP2MI Diplomová práce II Zimní a letní Čeština 12  
KIN/DP2PE Diplomová práce II
KIN/DP2PE Diplomová práce II Zimní a letní Čeština 12  
KIN/EKO Elektronická komerce
KIN/EKO Elektronická komerce Zimní Čeština 4  
KIN/ES-D Expertní systémy
KIN/ES-D Expertní systémy Zimní Čeština 5  
KIN/FMA-D Fuzzy metody a jejich aplikace
KIN/FMA-D Fuzzy metody a jejich aplikace Zimní a letní Čeština 10  
KIN/GIS-D Geografické informační systémy
KIN/GIS-D Geografické informační systémy Zimní a letní Čeština 10  
KIN/GSN-D Geografické informační systémy
KIN/GSN-D Geografické informační systémy Zimní a letní Čeština 10  
KIN/GUR Grafická uživatelská rozhraní
KIN/GUR Grafická uživatelská rozhraní Letní Čeština 2  
KIN/INN1 Informatika I
KIN/INN1 Informatika I Zimní Čeština 3  
KIN/IN1 Informatika I
KIN/IN1 Informatika I Zimní Čeština 4  
KIN/IN2 Informatika II
KIN/IN2 Informatika II Letní Čeština 5  
KIN/ISN2 Informační systémy II
KIN/ISN2 Informační systémy II Letní Čeština 4  
KIN/ISN3 Informační systémy III
KIN/ISN3 Informační systémy III Zimní Čeština 4  
KIN/ISS Informační systémy a služby
KIN/ISS Informační systémy a služby Zimní Čeština 4  
KIN/IS1 Informační systémy I
KIN/IS1 Informační systémy I Zimní Čeština 5  
KIN/IS4 Informační systémy IV
KIN/IS4 Informační systémy IV Letní Čeština 4  
KIN/IZM-D Informační a znalostní management
KIN/IZM-D Informační a znalostní management Zimní a letní Čeština 10  
KIN/IZS-D Informační a znalostní systémy
KIN/IZS-D Informační a znalostní systémy Zimní a letní Čeština 15  
KIN/KPN-D Návrh komunikačních protokolů
KIN/KPN-D Návrh komunikačních protokolů Zimní a letní Čeština 10  
KIN/MEA-D Vybrané metody ekonomické analýzy
KIN/MEA-D Vybrané metody ekonomické analýzy Zimní a letní Čeština 10  
KIN/MIRP1 Roční řízená praxe I
KIN/MIRP1 Roční řízená praxe I Zimní Čeština 20  
KIN/MIRP2 Roční řízená praxe II
KIN/MIRP2 Roční řízená praxe II Letní Čeština 20  
KIN/MIS Manažerské informační systémy
KIN/MIS Manažerské informační systémy Letní Čeština 4  
KIN/MISZZ Státní závěrečná zkouška
KIN/MISZZ Státní závěrečná zkouška Zimní a letní Čeština 0  
KIN/MMA Multimediální aplikace
KIN/MMA Multimediální aplikace Zimní a letní Čeština 4  
KIN/MMM-D Moderní manažerské metody
KIN/MMM-D Moderní manažerské metody Zimní a letní Čeština 10  
KIN/MSS-D Multiagentové modely a sociální simulace
KIN/MSS-D Multiagentové modely a sociální simulace Zimní a letní Čeština 10  
KIN/MUA Multimediální aplikace
KIN/MUA Multimediální aplikace Letní Čeština 4  
KIN/MUM Multimédia
KIN/MUM Multimédia Letní Čeština 4  
KIN/NKP-D Návrh komunikačních protokolů
KIN/NKP-D Návrh komunikačních protokolů Zimní a letní Čeština 10  
KIN/OTS-D Obecná teorie systémů
KIN/OTS-D Obecná teorie systémů Zimní a letní Čeština 20  
KIN/PCN1 Počítače I
KIN/PCN1 Počítače I Zimní Čeština 4  
KIN/PCN2 Počítače II
KIN/PCN2 Počítače II Letní Čeština 2  
KIN/PC1D Pedagogické působení 1
KIN/PC1D Pedagogické působení 1 Zimní Čeština 5  
KIN/PC2D Pedagogické působení 2
KIN/PC2D Pedagogické působení 2 Letní Čeština 5  
KIN/PC3D Pedagogické působení 3
KIN/PC3D Pedagogické působení 3 Zimní Čeština 5  
KIN/PC4D Pedagogické působení 4
KIN/PC4D Pedagogické působení 4 Letní Čeština 5  
KIN/PC5D Pedagogické působení 5
KIN/PC5D Pedagogické působení 5 Zimní Čeština 10  
KIN/PC6D Pedagogické působení 6
KIN/PC6D Pedagogické působení 6 Letní Čeština 10  
KIN/PDS Pokročilé databázové systémy
KIN/PDS Pokročilé databázové systémy Letní Čeština 4  
KIN/PG Počítačová grafika
KIN/PG Počítačová grafika Zimní Čeština 3  
KIN/PIM1 Roční řízená praxe I
KIN/PIM1 Roční řízená praxe I Zimní Čeština 25  
KIN/PIM2 Roční řízená praxe II
KIN/PIM2 Roční řízená praxe II Letní Čeština 25  
KIN/PMD-D Pokročilé metody dataminingu
KIN/PMD-D Pokročilé metody dataminingu Zimní a letní Čeština 10  
KIN/PPN2 Praktická příprava II
KIN/PPN2 Praktická příprava II Letní Čeština 1  
KIN/PP1 Základy multimédií
KIN/PP1 Základy multimédií Zimní Čeština 3  
KIN/PRM Projektové řízení
KIN/PRM Projektové řízení Zimní Čeština 4  
KIN/PRN-D Projektové řízení zavádění a inovací IS
KIN/PRN-D Projektové řízení zavádění a inovací IS Zimní a letní Čeština 10  
KIN/PRZ-D Projektové řízení zavádění a inovací IS
KIN/PRZ-D Projektové řízení zavádění a inovací IS Zimní a letní Čeština 10  
KIN/PSP-D Použitelnost SW produktů
KIN/PSP-D Použitelnost SW produktů Zimní a letní Čeština 10  
KIN/PVN1 Praktická cvičení I
KIN/PVN1 Praktická cvičení I Zimní Čeština 2  
KIN/RPR Řízení projektů
KIN/RPR Řízení projektů Letní Čeština 4  
KIN/RPR-E Project Management
KIN/RPR-E Project Management Zimní a letní Angličtina 6  
KIN/RVS-D Vybrané problémy řízení soudobé VS
KIN/RVS-D Vybrané problémy řízení soudobé VS Zimní a letní Čeština 10  
KIN/SAN-D Systémová analýza a návrh systémů
KIN/SAN-D Systémová analýza a návrh systémů Zimní a letní Čeština 10  
KIN/SAS-D Systémová analýza a projektování systémů
KIN/SAS-D Systémová analýza a projektování systémů Zimní a letní Čeština 10  
KIN/SDZEI Státní doktorská zkouška
KIN/SDZEI Státní doktorská zkouška Zimní a letní Čeština 0  
KIN/SDZMI Státní doktorská zkouška
KIN/SDZMI Státní doktorská zkouška Zimní a letní Čeština 0  
KIN/SVI-D Stáž na vzdělávací nebo v-v instituci
KIN/SVI-D Stáž na vzdělávací nebo v-v instituci Zimní a letní Čeština 25  
KIN/SZZMI Státní závěrečná zkouška
KIN/SZZMI Státní závěrečná zkouška Zimní a letní Čeština 0  
KIN/TIS Technické prostředky inform. systémů
KIN/TIS Technické prostředky inform. systémů Zimní Čeština 4  
KIN/TSN-D Obecná teorie systémů
KIN/TSN-D Obecná teorie systémů Letní Čeština 15  
KIN/TZD-D Teorie zabezpečení informací a dat
KIN/TZD-D Teorie zabezpečení informací a dat Zimní a letní Čeština 10  
KIN/TZI-D Teorie zabezpečení informací a dat
KIN/TZI-D Teorie zabezpečení informací a dat Zimní a letní Čeština 10  
KIN/TZN-D Transfer znalostí a technologií
KIN/TZN-D Transfer znalostí a technologií Zimní a letní Čeština 10  
KIN/UEP Úvod do elektronického podnikání
KIN/UEP Úvod do elektronického podnikání Zimní Čeština 3  
KIN/UIN Umělá inteligence
KIN/UIN Umělá inteligence Zimní Čeština 4  
KIN/UMI Umělá inteligence
KIN/UMI Umělá inteligence Zimní Čeština 4  
KIN/UMK Úvod do elektronické komerce
KIN/UMK Úvod do elektronické komerce Zimní a letní Čeština 3  
KIN/UMK-E Introduction to E-commerce
KIN/UMK-E Introduction to E-commerce Zimní a letní Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KIN/UMMN Úvod do multimediálních technologií
KIN/UMMN Úvod do multimediálních technologií Letní Čeština 3  
KIN/UMMT Úvod do multimediálních technologií
KIN/UMMT Úvod do multimediálních technologií Letní Čeština 4  
KIN/UMT Multimediální technologie
KIN/UMT Multimediální technologie Zimní a letní Čeština 5  
KIN/VES-D Veřejná ekonomie a správa
KIN/VES-D Veřejná ekonomie a správa Zimní a letní Čeština 10  
KMD/IKM Informace podniku a krizový management
KMD/IKM Informace podniku a krizový management Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/MC1-M Cvičení z matematiky 1
KMD/MC1-M Cvičení z matematiky 1 Zimní Čeština 4  
KMD/MC2-M Cvičení z matematiky 2
KMD/MC2-M Cvičení z matematiky 2 Letní Čeština 4  
KMD/MP1*M Matematika 1
KMD/MP1*M Matematika 1 Zimní Čeština 5  
KMD/MP1-M Matematika 1
KMD/MP1-M Matematika 1 Zimní Čeština 4  
KMD/MP2-M Matematika 2
KMD/MP2-M Matematika 2 Letní Čeština 5  
KMG/DP2PE Diplomová práce II
KMG/DP2PE Diplomová práce II Zimní a letní Čeština 12  
KPE/DP2PE Diplomová práce II
KPE/DP2PE Diplomová práce II Zimní a letní Čeština 12  
KPE/NLS1 Navrhování logistických systémů 1
KPE/NLS1 Navrhování logistických systémů 1 Letní Čeština, Angličtina 2  
KPE/NLS2 Navrhování logistických systémů 2
KPE/NLS2 Navrhování logistických systémů 2 Letní Čeština, Angličtina 2  
KSA/DIP*M Digitální podnik
KSA/DIP*M Digitální podnik Zimní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSA/PRO-B Programování
KSA/PRO-B Programování Zimní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSY/DP2PE Diplomová práce II
KSY/DP2PE Diplomová práce II Zimní a letní Čeština 12  
KTV/KZP Kurz zimní
KTV/KZP Kurz zimní Zimní Čeština 2  
KTV/LKU Letní kurz
KTV/LKU Letní kurz Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/SPA1 Sportovní a pohybové aktivity 1
KTV/SPA1 Sportovní a pohybové aktivity 1 Zimní a letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/SPA2 Sportovní a pohybové aktivity 2
KTV/SPA2 Sportovní a pohybové aktivity 2 Zimní a letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/ZKU Zimní kurz
KTV/ZKU Zimní kurz Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/ALP1 Algoritmizace a programování 1
MTI/ALP1 Algoritmizace a programování 1 Zimní Čeština 5  
MTI/ALP1S Seminář z programování 1
MTI/ALP1S Seminář z programování 1 Zimní Čeština 2  
MTI/ALP2 Algoritmizace a programování 2
MTI/ALP2 Algoritmizace a programování 2 Letní Čeština 5  
MTI/ALP2S Seminář z programování 2
MTI/ALP2S Seminář z programování 2 Letní Čeština 2  
MTI/ARP Architektura počítačů
MTI/ARP Architektura počítačů Zimní Čeština 5  
MTI/BP-1 Bakalářská práce
MTI/BP-1 Bakalářská práce Zimní Čeština 3  
MTI/BP1 Bakalářská práce
MTI/BP1 Bakalářská práce Zimní Čeština 5  
MTI/BP-2 Bakalářská práce
MTI/BP-2 Bakalářská práce Letní Čeština 10  
MTI/BP2 Bakalářská práce
MTI/BP2 Bakalářská práce Letní Čeština 7  
MTI/BS Bakalářský seminář
MTI/BS Bakalářský seminář Zimní a letní Čeština 3  
MTI/BTS Bezdrátové technologie a sítě
MTI/BTS Bezdrátové technologie a sítě Letní Čeština 5  
MTI/CIP Číslicové počítače
MTI/CIP Číslicové počítače Zimní Čeština 5  
MTI/DAT Databáze a tvorba datových skladů
MTI/DAT Databáze a tvorba datových skladů Letní Čeština 5  
MTI/DBS Databázové systémy
MTI/DBS Databázové systémy Zimní Čeština 4  
MTI/DBSP Databázové systémy
MTI/DBSP Databázové systémy Zimní Čeština 5  
MTI/DDS Databáze a tvorba datových skladů
MTI/DDS Databáze a tvorba datových skladů Zimní Čeština 5  
MTI/DM Data mining
MTI/DM Data mining Letní Čeština 5  
MTI/DPR Diplomová práce
MTI/DPR Diplomová práce Letní Angličtina 30  
MTI/DP-1 Diplomová práce
MTI/DP-1 Diplomová práce Zimní Čeština 5  
MTI/DP1 Diplomová práce
MTI/DP1 Diplomová práce Zimní Čeština 5  
MTI/DP2 Diplomová práce
MTI/DP2 Diplomová práce Letní Čeština 12  
MTI/ELK Elektronika
MTI/ELK Elektronika Zimní Čeština 5  
MTI/GDA Grafické a databázové aplikace
MTI/GDA Grafické a databázové aplikace Letní Čeština 4  
MTI/GRA Gramatiky a automaty
MTI/GRA Gramatiky a automaty Zimní Čeština 5  
MTI/IMP Image Processing
MTI/IMP Image Processing Zimní Angličtina 5  
MTI/IRO Inteligentní roboty
MTI/IRO Inteligentní roboty Letní Čeština, Angličtina 5  
MTI/ISZ*Z Informační systémy ve zdravotnictví
MTI/ISZ*Z Informační systémy ve zdravotnictví Zimní Čeština 1  
MTI/IT*Z Informační technologie
MTI/IT*Z Informační technologie Zimní a letní Čeština 2  
MTI/KOT Komunikační technika
MTI/KOT Komunikační technika Letní Čeština 5  
MTI/MMP Moderní metody programování
MTI/MMP Moderní metody programování Letní Čeština 2  
MTI/MPT Moderní programovací techniky
MTI/MPT Moderní programovací techniky Letní Čeština 5  
MTI/MVPB Metodika vědecké práce
MTI/MVPB Metodika vědecké práce Zimní a letní Čeština 2  
MTI/NHK Návrh hardwarových komponent
MTI/NHK Návrh hardwarových komponent Letní Čeština 5  
MTI/PAU Programovatelné automaty
MTI/PAU Programovatelné automaty Zimní Čeština 3  
MTI/PDI Programovací techniky a zpracování dat
MTI/PDI Programovací techniky a zpracování dat Zimní Čeština 3  
MTI/PHS Počítačový hardware a rozhraní
MTI/PHS Počítačový hardware a rozhraní Zimní a letní Čeština 5  
MTI/PIZ Práce s informačními zdroji
MTI/PIZ Práce s informačními zdroji Letní Čeština, Angličtina 5  
MTI/PJC Programování v jazyce C/C++
MTI/PJC Programování v jazyce C/C++ Zimní Čeština 5  
MTI/PPR Prostředky pro programování
MTI/PPR Prostředky pro programování Zimní Čeština 4  
MTI/PRAU Programovatelné automaty
MTI/PRAU Programovatelné automaty Zimní Čeština 5  
MTI/PRG Programování
MTI/PRG Programování Letní Čeština 5  
MTI/PRG-L Programování
MTI/PRG-L Programování Letní Čeština 4  
MTI/PRG*P Základy programování
MTI/PRG*P Základy programování Zimní a letní Čeština 5  
MTI/PRG1 Programování 1
MTI/PRG1 Programování 1 Zimní Čeština 5  
MTI/PRG2 Programování 2
MTI/PRG2 Programování 2 Letní Čeština 4  
MTI/PRJ Projekt
MTI/PRJ Projekt Letní Čeština 4  
MTI/PRJC Programování v jazyce C/C++
MTI/PRJC Programování v jazyce C/C++ Zimní Čeština 4  
MTI/PRJ1 Projekt
MTI/PRJ1 Projekt Zimní Čeština 5  
MTI/PRJ2 Projekt
MTI/PRJ2 Projekt Letní Čeština 5  
MTI/PRO Semestrální projekt
MTI/PRO Semestrální projekt Zimní a letní Čeština, Angličtina 5  
MTI/PR1 Projekt
MTI/PR1 Projekt Zimní Čeština 2  
MTI/RDB Řízení databází
MTI/RDB Řízení databází Letní Čeština 5  
MTI/RPS Řídicí počítačové systémy
MTI/RPS Řídicí počítačové systémy Zimní Čeština 5  
MTI/RTS Real Time Systems
MTI/RTS Real Time Systems Zimní Angličtina 5  
MTI/SDI Simulace diskrétních systémů
MTI/SDI Simulace diskrétních systémů Letní Čeština 5  
MTI/SDIS Simulace diskrétních systémů
MTI/SDIS Simulace diskrétních systémů Letní Čeština 4  
MTI/SRC Systémy reálného času
MTI/SRC Systémy reálného času Zimní Čeština 5  
MTI/STI Softwarové inženýrství
MTI/STI Softwarové inženýrství Letní Čeština 5  
MTI/STIN Softwarové inženýrství
MTI/STIN Softwarové inženýrství Letní Čeština 4  
MTI/TAS Teorie algoritmů a složitosti
MTI/TAS Teorie algoritmů a složitosti Zimní Čeština 5  
MTI/UDI Úvod do inženýrství
MTI/UDI Úvod do inženýrství Zimní Čeština 3  
MTI/UIN-D Umělá inteligence a neuronové sítě
MTI/UIN-D Umělá inteligence a neuronové sítě Zimní a letní Čeština, Angličtina 0  
MTI/VAPW Vývoj aplikací pro Windows
MTI/VAPW Vývoj aplikací pro Windows Letní Čeština 4  
MTI/VAW Vývoj aplikací pro Windows
MTI/VAW Vývoj aplikací pro Windows Letní Čeština 5  
MTI/VES Vestavné systémy
MTI/VES Vestavné systémy Zimní a letní Čeština 5  
MTI/VPV-P Vývoj programového vybavení
MTI/VPV-P Vývoj programového vybavení Letní Čeština 3  
MTI/VST Vestavné systémy
MTI/VST Vestavné systémy Letní Čeština 5  
MTI/ZAK Základy kybernetiky
MTI/ZAK Základy kybernetiky Zimní Čeština 3  
MTI/ZALR Základy logického řízení
MTI/ZALR Základy logického řízení Zimní Čeština 2  
MTI/ZAP Základy algoritmizace a programování
MTI/ZAP Základy algoritmizace a programování Zimní Čeština 4  
MTI/ZKM Základy měření
MTI/ZKM Základy měření Zimní Čeština 4  
MTI/ZKY Základy kybernetiky
MTI/ZKY Základy kybernetiky Zimní Čeština 4  
NTI/ADA Algoritmy a datové struktury
NTI/ADA Algoritmy a datové struktury Zimní Čeština 5  
NTI/ADS-P Algoritmy a datové struktury
NTI/ADS-P Algoritmy a datové struktury Letní Čeština 3  
NTI/AFJ Automaty a formální jazyky
NTI/AFJ Automaty a formální jazyky Letní Čeština 3  
NTI/AFJ-P Automaty a formální jazyky
NTI/AFJ-P Automaty a formální jazyky Letní Čeština 4  
NTI/AMP Alternativní metody programování
NTI/AMP Alternativní metody programování Letní Čeština 5  
NTI/BPA1 Bakalářská práce 1
NTI/BPA1 Bakalářská práce 1 Zimní Čeština 7  
NTI/BPA2 Bakalářská práce 2
NTI/BPA2 Bakalářská práce 2 Letní Čeština 7  
NTI/BP-1 Bakalářská práce
NTI/BP-1 Bakalářská práce Zimní Čeština 3  
NTI/BP1 Bakalářská práce
NTI/BP1 Bakalářská práce Zimní Čeština 5  
NTI/BP-2 Bakalářská práce
NTI/BP-2 Bakalářská práce Letní Čeština 10  
NTI/BP2 Bakalářská práce
NTI/BP2 Bakalářská práce Letní Čeština 7  
NTI/BS Bakalářský seminář
NTI/BS Bakalářský seminář Zimní a letní Čeština 3  
NTI/DPA1 Diplomová práce 1
NTI/DPA1 Diplomová práce 1 Zimní Čeština 6  
NTI/DPA2 Diplomová práce 2
NTI/DPA2 Diplomová práce 2 Letní Čeština 12  
NTI/DPG Distribuované programování
NTI/DPG Distribuované programování Letní Čeština 5  
NTI/DP1 Diplomová práce
NTI/DP1 Diplomová práce Zimní Čeština 5  
NTI/DP2 Diplomová práce
NTI/DP2 Diplomová práce Letní Čeština, Angličtina 12  
NTI/HAP-N Hardware a architektura počítačů
NTI/HAP-N Hardware a architektura počítačů Zimní Angličtina 5  
NTI/IM2 Operační systémy
NTI/IM2 Operační systémy Letní Čeština 2  
NTI/JPD Jazyky pro popis dat
NTI/JPD Jazyky pro popis dat Zimní Čeština 5  
NTI/KAS Kybernetická bezpečnost a šifrování
NTI/KAS Kybernetická bezpečnost a šifrování Zimní Čeština 5  
NTI/LNXPE Operační systém Linux
NTI/LNXPE Operační systém Linux Zimní Čeština 3  
NTI/MEL Metody užívané v logistice
NTI/MEL Metody užívané v logistice Zimní Čeština 4  
NTI/MIP Minipočítače a jejich praktické aplikace
NTI/MIP Minipočítače a jejich praktické aplikace Letní Čeština 5  
NTI/MSP/D Metody simulace sdružených procesů
NTI/MSP/D Metody simulace sdružených procesů Zimní a letní Čeština, Angličtina 0  
NTI/MUL Metody užívané v logistice
NTI/MUL Metody užívané v logistice Zimní Čeština 5  
NTI/NMP Numerické modelování a počítače
NTI/NMP Numerické modelování a počítače Zimní Čeština 5  
NTI/OPS Operační systémy
NTI/OPS Operační systémy Zimní Čeština 5  
NTI/OPS-P Operační systémy
NTI/OPS-P Operační systémy Zimní Čeština 3  
NTI/OS Operační systémy
NTI/OS Operační systémy Letní Čeština 3  
NTI/OSN-N Operating Systems
NTI/OSN-N Operating Systems Zimní Angličtina 2  
NTI/OSU Operační systém UNIX
NTI/OSU Operační systém UNIX Letní Čeština 2  
NTI/OSU-P Operační systém Unix
NTI/OSU-P Operační systém Unix Letní Čeština 5  
NTI/OUP Operační systém Unix
NTI/OUP Operační systém Unix Letní Čeština 3  
NTI/OV Operační výzkum
NTI/OV Operační výzkum Letní Čeština 5  
NTI/PAA Programování mobilních aplikací
NTI/PAA Programování mobilních aplikací Zimní Čeština 5  
NTI/PAV Python pro aplikované vědy
NTI/PAV Python pro aplikované vědy Zimní a letní Čeština 5  
NTI/PBE Počítačová bezpečnost
NTI/PBE Počítačová bezpečnost Zimní Čeština 5  
NTI/PCS-P Osobní počítače
NTI/PCS-P Osobní počítače Zimní Čeština 2  
NTI/PCT*H Počítačové sítě
NTI/PCT*H Počítačové sítě Letní Čeština 3  
NTI/PG Počítačová grafika
NTI/PG Počítačová grafika Zimní Čeština 5  
NTI/PG*A Počítačová grafika
NTI/PG*A Počítačová grafika Zimní Čeština 4  
NTI/PGWE Programování pro web
NTI/PGWE Programování pro web Letní Čeština 3  
NTI/PG1 Počítačová grafika 1
NTI/PG1 Počítačová grafika 1 Zimní Čeština 5  
NTI/PG1-N Programming I
NTI/PG1-N Programming I Zimní Angličtina 5  
NTI/PG1-P Programování 1
NTI/PG1-P Programování 1 Zimní Čeština 4  
NTI/PG2-N Programming II
NTI/PG2-N Programming II Letní Angličtina 5  
NTI/PG2-P Programování 2
NTI/PG2-P Programování 2 Letní Čeština 5  
NTI/PJCPE Programovací jazyk C
NTI/PJCPE Programovací jazyk C Letní Čeština 2  
NTI/PJP Programovací jazyk Python
NTI/PJP Programovací jazyk Python Zimní Čeština 5  
NTI/PJPA Programovací jazyk Python
NTI/PJPA Programovací jazyk Python Letní Čeština 4  
NTI/POB Počítačová bezpečnost
NTI/POB Počítačová bezpečnost Letní Čeština 4  
NTI/PRJ Projekt
NTI/PRJ Projekt Letní Čeština 4  
NTI/PRJ1 Projekt
NTI/PRJ1 Projekt Zimní Čeština 5  
NTI/PRJ2 Projekt
NTI/PRJ2 Projekt Letní Čeština 5  
NTI/PRK Překladače
NTI/PRK Překladače Letní Čeština 5  
NTI/PRO Semestrální projekt
NTI/PRO Semestrální projekt Letní Čeština, Angličtina 5  
NTI/PS*A Počítačové sítě - HTML
NTI/PS*A Počítačové sítě - HTML Zimní Čeština 4  
NTI/PST Počítačové sítě
NTI/PST Počítačové sítě Zimní a letní Čeština 5  
NTI/PST-P Počítačové sítě
NTI/PST-P Počítačové sítě Letní Čeština 3  
NTI/PT Počítačová typografie
NTI/PT Počítačová typografie Zimní Čeština 3  
NTI/PTO Počítačová typografie
NTI/PTO Počítačová typografie Zimní Čeština 2  
NTI/PTO-P Počítačová typografie
NTI/PTO-P Počítačová typografie Zimní Čeština 2  
NTI/PWA Pokročilé webové aplikace
NTI/PWA Pokročilé webové aplikace Zimní Čeština 5  
NTI/PWAP Pokročilé webové aplikace
NTI/PWAP Pokročilé webové aplikace Letní Čeština 5  
NTI/SEM Seminář z matematiky
NTI/SEM Seminář z matematiky Letní Čeština 2  
NTI/SEM2 Seminář z matematiky 2
NTI/SEM2 Seminář z matematiky 2 Letní Čeština 2  
NTI/SH Úvod do Shellu
NTI/SH Úvod do Shellu Zimní Čeština 3  
NTI/SMA Seminář z matematiky
NTI/SMA Seminář z matematiky Letní Čeština 4  
NTI/SRM Stavba a řešení počítačových modelů
NTI/SRM Stavba a řešení počítačových modelů Zimní Čeština 4  
NTI/STP Simulační softwary v technické praxi
NTI/STP Simulační softwary v technické praxi Letní Čeština 5  
NTI/TDW Tvorba dynamického webu
NTI/TDW Tvorba dynamického webu Letní Čeština 3  
NTI/TGH Teorie grafů a her
NTI/TGH Teorie grafů a her Letní Čeština 5  
NTI/TGHE Teorie grafů a her
NTI/TGHE Teorie grafů a her Letní Čeština 4  
NTI/THE Teorie her
NTI/THE Teorie her Letní Čeština 5  
NTI/TWS Tvorba WWW stránek
NTI/TWS Tvorba WWW stránek Letní Čeština 4  
NTI/UI Unix a Internet
NTI/UI Unix a Internet Zimní Čeština 5  
NTI/UICT Umělá inteligence pro chytré technologie
NTI/UICT Umělá inteligence pro chytré technologie Zimní Čeština 4  
NTI/US*Z Úvod do počítačových sítí
NTI/US*Z Úvod do počítačových sítí Zimní Čeština 3  
NTI/UXI Unix a Internet
NTI/UXI Unix a Internet Zimní Čeština 2  
NTI/VIS Vytváření internetových služeb
NTI/VIS Vytváření internetových služeb Letní Čeština 4  
NTI/VISPE Vytváření infromačních služeb
NTI/VISPE Vytváření infromačních služeb Letní Čeština 4  
NTI/VPS/D Vybrané partie z počítačových sítí
NTI/VPS/D Vybrané partie z počítačových sítí Zimní a letní Čeština, Angličtina 0  
NTI/WEA Webové aplikace
NTI/WEA Webové aplikace Zimní a letní Čeština 5  
NTI/WEAP Webové aplikace
NTI/WEAP Webové aplikace Letní Čeština 5  
NTI/ZAP*Z Základy algoritmizace a programování
NTI/ZAP*Z Základy algoritmizace a programování Zimní Čeština 4  
NTI/ZPO Zpracování obrazu
NTI/ZPO Zpracování obrazu Letní Čeština 5