Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Tělesná kultura, tělovýchova a sport

Kód předmětu Název předmětu
Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KCH/ANA1 Anatomie člověka 1
KCH/ANA1 Anatomie člověka 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/ANA2 Anatomie člověka 2
KCH/ANA2 Anatomie člověka 2 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/VYZ Výživa člověka
KCH/VYZ Výživa člověka Letní Čeština 2  
KTV/ANTB Antropomotorika
KTV/ANTB Antropomotorika Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/APG Animační programy
KTV/APG Animační programy Zimní Čeština 2  
KTV/ATLE Atletika
KTV/ATLE Atletika Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/ATLE1 Atletika 1
KTV/ATLE1 Atletika 1 Zimní Čeština 2  
KTV/ATLE2 Atletika 2
KTV/ATLE2 Atletika 2 Letní Čeština 2  
KTV/ATL1 Atletika 1
KTV/ATL1 Atletika 1 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/ATL2 Atletika 2
KTV/ATL2 Atletika 2 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/ATTK Atletika
KTV/ATTK Atletika Letní Čeština 2  
KTV/ATTP Atletika
KTV/ATTP Atletika Letní Čeština 2  
KTV/BAS Basketbal
KTV/BAS Basketbal Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/BATV Biomedicínské aspekty tělesné výchovy
KTV/BATV Biomedicínské aspekty tělesné výchovy Letní Čeština 2  
KTV/BRU Didaktika bruslení
KTV/BRU Didaktika bruslení Zimní Čeština 2  
KTV/BRUK Bruslení
KTV/BRUK Bruslení Zimní Čeština 2  
KTV/BRUP Bruslení
KTV/BRUP Bruslení Zimní Čeština 2  
KTV/DI2E Didaktika tělesné výchovy 2
KTV/DI2E Didaktika tělesné výchovy 2 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/DPR Didaktika pohybové rekreace
KTV/DPR Didaktika pohybové rekreace Zimní Čeština 3  
KTV/FIT Funkční a intervalový trénink
KTV/FIT Funkční a intervalový trénink Letní Čeština 2  
KTV/FLO Florbal
KTV/FLO Florbal Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/FLOK Florbal
KTV/FLOK Florbal Letní Čeština 2  
KTV/FYZ Fyziologie člověka
KTV/FYZ Fyziologie člověka Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/FYZC Fyziologie člověka
KTV/FYZC Fyziologie člověka Zimní Čeština 3  
KTV/GYMN1 Gymnastika 1
KTV/GYMN1 Gymnastika 1 Zimní Čeština 2  
KTV/GYMN2 Gymnastika 2
KTV/GYMN2 Gymnastika 2 Letní Čeština 2  
KTV/GYM2 Gymnastika 2
KTV/GYM2 Gymnastika 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/GYM3 Gymnastika 3
KTV/GYM3 Gymnastika 3 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/HITK Historie tělesné kultury
KTV/HITK Historie tělesné kultury Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/HOR Sportovní lezení
KTV/HOR Sportovní lezení Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/HRVC Hry volného času
KTV/HRVC Hry volného času Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/IPP Intervenční pohybové programy
KTV/IPP Intervenční pohybové programy Letní Čeština 3  
KTV/JOG Jóga
KTV/JOG Jóga Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/JOGD Jóga pro děti
KTV/JOGD Jóga pro děti Letní Čeština 2  
KTV/KBR Kurs bruslení
KTV/KBR Kurs bruslení Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/KCP Kondiční cvičení v přírodě
KTV/KCP Kondiční cvičení v přírodě Letní Čeština 3  
KTV/KCT Kurz cykloturistiky
KTV/KCT Kurz cykloturistiky Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/KHT Kurz horské turistiky
KTV/KHT Kurz horské turistiky Zimní a letní Čeština 2  
KTV/KINE Obecná kineziologie
KTV/KINE Obecná kineziologie Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/KOC Kompenzační cvičení
KTV/KOC Kompenzační cvičení Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/KODA Kurz outdoorových aktivit
KTV/KODA Kurz outdoorových aktivit Zimní Čeština 3  
KTV/KOP Kondiční programy
KTV/KOP Kondiční programy Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/KPDK Kondiční příprava dětí
KTV/KPDK Kondiční příprava dětí Letní Čeština 2  
KTV/KPDP Kondiční příprava dětí
KTV/KPDP Kondiční příprava dětí Letní Čeština 2  
KTV/KPLP1 Kurz pobytu v letní přírodě 1
KTV/KPLP1 Kurz pobytu v letní přírodě 1 Letní Čeština 2  
KTV/KPO Kondiční posilování
KTV/KPO Kondiční posilování Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/KPOK Kondiční posilování
KTV/KPOK Kondiční posilování Zimní a letní Čeština 2  
KTV/KPR1 Kondiční příprava 1
KTV/KPR1 Kondiční příprava 1 Zimní Čeština 2  
KTV/KPR2 Kondiční příprava 2
KTV/KPR2 Kondiční příprava 2 Letní Čeština 2  
KTV/KPR3 Kondiční příprava 3
KTV/KPR3 Kondiční příprava 3 Zimní Čeština 2  
KTV/KPR4 Kondiční příprava 4
KTV/KPR4 Kondiční příprava 4 Letní Čeština 2  
KTV/KPSR Komunální podpora sportu a cest. ruchu
KTV/KPSR Komunální podpora sportu a cest. ruchu Letní Čeština 3  
KTV/KPZP Kurz pobytu v zimní přírodě
KTV/KPZP Kurz pobytu v zimní přírodě Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/KSA Kurz skialpinismu
KTV/KSA Kurz skialpinismu Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/KSB Kurz snowboardingu
KTV/KSB Kurz snowboardingu Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/KSLZ Kurz školního lyžování
KTV/KSLZ Kurz školního lyžování Zimní Čeština 2  
KTV/KSSB Kurz školního snowboardingu
KTV/KSSB Kurz školního snowboardingu Zimní Čeština 2  
KTV/KVS Kurz vodních sportů
KTV/KVS Kurz vodních sportů Letní Čeština 2  
KTV/KZIS2 Kurz zimních sportů 2
KTV/KZIS2 Kurz zimních sportů 2 Zimní Čeština 2  
KTV/KZS1 Kurz zimních sportů 1
KTV/KZS1 Kurz zimních sportů 1 Zimní Čeština 2  
KTV/KZS2 Kurz zimních sportů 2
KTV/KZS2 Kurz zimních sportů 2 Zimní Čeština 3  
KTV/LSK Letní sportovní kurz
KTV/LSK Letní sportovní kurz Letní Čeština 3  
KTV/MAS Sportovní masáž
KTV/MAS Sportovní masáž Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/MEVE Metodologie výzkumu
KTV/MEVE Metodologie výzkumu Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/MPF Moderní pohybové formy
KTV/MPF Moderní pohybové formy Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/MPF1 Moderní pohybové formy 1
KTV/MPF1 Moderní pohybové formy 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/MPF2 Moderní pohybové formy 2
KTV/MPF2 Moderní pohybové formy 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/MVS Multimédia ve sportu
KTV/MVS Multimédia ve sportu Letní Čeština 2  
KTV/NEH Netradiční hry
KTV/NEH Netradiční hry Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/NSH Netradiční sportovní hry
KTV/NSH Netradiční sportovní hry Zimní Čeština 2  
KTV/OP1 Odborná praxe 1
KTV/OP1 Odborná praxe 1 Zimní Čeština 4  
KTV/OP2 Odborná praxe 2
KTV/OP2 Odborná praxe 2 Letní Čeština 5  
KTV/OP3 Odborná praxe3
KTV/OP3 Odborná praxe3 Zimní Čeština 6  
KTV/ORT Odborná rozprava z tělesné výchovy
KTV/ORT Odborná rozprava z tělesné výchovy Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/OSA1 Organizace a řízení sportovních akcí 1
KTV/OSA1 Organizace a řízení sportovních akcí 1 Zimní Čeština 2  
KTV/OSA2 Organizace a řízení sportovních akcí 2
KTV/OSA2 Organizace a řízení sportovních akcí 2 Letní Čeština 3  
KTV/OUA Outdoorové aktivity
KTV/OUA Outdoorové aktivity Letní Čeština, Slovenština 4  
KTV/PASP Pálkovací sporty
KTV/PASP Pálkovací sporty Zimní a letní Čeština 2  
KTV/PASR Právní aspekty sportu a rekreace
KTV/PASR Právní aspekty sportu a rekreace Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/PASR1 Právní aspekty sportu a rekreace 1
KTV/PASR1 Právní aspekty sportu a rekreace 1 Zimní a letní Čeština 3  
KTV/PASR2 Právní aspekty sportu a rekreace 2
KTV/PASR2 Právní aspekty sportu a rekreace 2 Zimní a letní Čeština 3  
KTV/PATV Právní aspekty školní tělesné výchovy
KTV/PATV Právní aspekty školní tělesné výchovy Zimní Čeština 2  
KTV/PLA1 Plavání 1
KTV/PLA1 Plavání 1 Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/PLA2 Plavání 2
KTV/PLA2 Plavání 2 Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/PLA3E Plavání 3
KTV/PLA3E Plavání 3 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/PLK Plavání kondiční
KTV/PLK Plavání kondiční Letní Čeština 2  
KTV/PLN Plavání
KTV/PLN Plavání Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/PLN1 Plavání 1
KTV/PLN1 Plavání 1 Zimní a letní Čeština 2  
KTV/PLN2 Plavání 2
KTV/PLN2 Plavání 2 Zimní a letní Čeština 2  
KTV/PLO Plavání pro PVČ
KTV/PLO Plavání pro PVČ Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/PL1 Pavání 1
KTV/PL1 Pavání 1 Zimní Čeština 2  
KTV/PL1S Plavání 1
KTV/PL1S Plavání 1 Zimní a letní Čeština 2  
KTV/PL2 Plavání 2
KTV/PL2 Plavání 2 Letní Čeština 2  
KTV/PL2S Plavání 2
KTV/PL2S Plavání 2 Letní Čeština 2  
KTV/PMZS Prevent. medicína a zdravý životní styl
KTV/PMZS Prevent. medicína a zdravý životní styl Zimní Čeština 3  
KTV/PPA Psychologie pohybových aktivit
KTV/PPA Psychologie pohybových aktivit Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/PPS První pomoc
KTV/PPS První pomoc Zimní Čeština 3  
KTV/PRXP Praxe průběžná
KTV/PRXP Praxe průběžná Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/PRXS Praxe souvislá
KTV/PRXS Praxe souvislá Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/PSMZ Psychologie sportu a mentální zdraví
KTV/PSMZ Psychologie sportu a mentální zdraví Zimní Čeština 3  
KTV/PSPA Psychologie pohybových aktivit
KTV/PSPA Psychologie pohybových aktivit Zimní Čeština 2  
KTV/PVS Právo ve sportu
KTV/PVS Právo ve sportu Letní Čeština 3  
KTV/PVYG Pohybová výchova a gymnastika
KTV/PVYG Pohybová výchova a gymnastika Letní Čeština 3  
KTV/REGE Regenerace ve sportu
KTV/REGE Regenerace ve sportu Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/REK1 Rekreologie 1
KTV/REK1 Rekreologie 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/REK2 Rekreologie 2
KTV/REK2 Rekreologie 2 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/RGT Rytmická gymnastika a tance
KTV/RGT Rytmická gymnastika a tance Letní Čeština 2  
KTV/RSE Raketové sporty
KTV/RSE Raketové sporty Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/RSE1 Raketové sporty 1
KTV/RSE1 Raketové sporty 1 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/RSE2 Raketové sporty 2
KTV/RSE2 Raketové sporty 2 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/SAZS Sport a aktivní životní styl
KTV/SAZS Sport a aktivní životní styl Letní Čeština 5  
KTV/SEBO Sebeobrana
KTV/SEBO Sebeobrana Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/SG1 Sportovní gymnastika I
KTV/SG1 Sportovní gymnastika I Letní Čeština 2  
KTV/SG2 Sportovní gymnastika 2
KTV/SG2 Sportovní gymnastika 2 Zimní Čeština 2  
KTV/SHR1 Sportovní hry 1
KTV/SHR1 Sportovní hry 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/SHR2 Sportovní hry 2
KTV/SHR2 Sportovní hry 2 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/SLB Sportovní lezení a bouldering
KTV/SLB Sportovní lezení a bouldering Zimní a letní Čeština 2  
KTV/SOFT Softbal
KTV/SOFT Softbal Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/SOP1 Supervize odborné praxe 1
KTV/SOP1 Supervize odborné praxe 1 Zimní Čeština 2  
KTV/SOP2 Supervize odborné praxe 2
KTV/SOP2 Supervize odborné praxe 2 Letní Čeština 2  
KTV/SOP3 Supervize odborné praxe 3
KTV/SOP3 Supervize odborné praxe 3 Zimní Čeština 2  
KTV/SPH1 Sportovní a pohybové hry 1
KTV/SPH1 Sportovní a pohybové hry 1 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/SPH2 Sportovní a pohybové hry 2
KTV/SPH2 Sportovní a pohybové hry 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/SPH3E Sportovní a pohybové hry 3
KTV/SPH3E Sportovní a pohybové hry 3 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/SPH4E Sportovní a pohybové hry 4
KTV/SPH4E Sportovní a pohybové hry 4 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/SPTE Teorie a didaktika sportovního tréninku
KTV/SPTE Teorie a didaktika sportovního tréninku Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/SPZ5 Sport 5
KTV/SPZ5 Sport 5 Zimní Čeština 2  
KTV/TDPP Teorie a didaktika pobytu v přírodě
KTV/TDPP Teorie a didaktika pobytu v přírodě Zimní Čeština 3  
KTV/TDST Teorie a didaktika sportovního tréninku
KTV/TDST Teorie a didaktika sportovního tréninku Letní Čeština 2  
KTV/TDTK Teorie a didaktika tělesné výchovy
KTV/TDTK Teorie a didaktika tělesné výchovy Zimní Čeština 4  
KTV/TDTP Teorie a didaktika tělesné výchovy
KTV/TDTP Teorie a didaktika tělesné výchovy Zimní Čeština 4  
KTV/TRS Teorie rekreačního sportu
KTV/TRS Teorie rekreačního sportu Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/TRVP Teorie rekreace a výchovy v přírodě
KTV/TRVP Teorie rekreace a výchovy v přírodě Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/TSP Turistika a sporty v přírodě
KTV/TSP Turistika a sporty v přírodě Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/TSVA Teorie sportu a volnočasových aktivit
KTV/TSVA Teorie sportu a volnočasových aktivit Letní Čeština 4  
KTV/TV2 Tělesná výchova II
KTV/TV2 Tělesná výchova II Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/UPL Úpoly
KTV/UPL Úpoly Zimní Čeština 2  
KTV/USO Úvodní soustředění
KTV/USO Úvodní soustředění Zimní Čeština 2  
KTV/VG2K Pohybová výchova a gymnastika 2
KTV/VG2K Pohybová výchova a gymnastika 2 Letní Čeština 2  
KTV/VG2P Pohybová výchova a gymnastika 2
KTV/VG2P Pohybová výchova a gymnastika 2 Letní Čeština 2  
KTV/VHT Kurz vysokohorské turistiky
KTV/VHT Kurz vysokohorské turistiky Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/VOK Vodácký kurz
KTV/VOK Vodácký kurz Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/VOL Volejbal
KTV/VOL Volejbal Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/VZZS Výživa ve zdravém životním stylu
KTV/VZZS Výživa ve zdravém životním stylu Zimní Čeština 3  
KTV/ZAAT Základy atletiky
KTV/ZAAT Základy atletiky Zimní a letní Čeština 2  
KTV/ZABI Základy biomechaniky
KTV/ZABI Základy biomechaniky Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/ZACR Základy cestovního ruchu
KTV/ZACR Základy cestovního ruchu Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/ZBIE Základy biomechaniky
KTV/ZBIE Základy biomechaniky Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/ZDTV Zdravotní TV
KTV/ZDTV Zdravotní TV Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/ZD1 Zdravotní tělesná výchova 1
KTV/ZD1 Zdravotní tělesná výchova 1 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/ZD2 Zdravotní tělesná výchova 2
KTV/ZD2 Zdravotní tělesná výchova 2 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/ZGY Základy gymnastiky
KTV/ZGY Základy gymnastiky Zimní Čeština 3  
KTV/ZKC Zdravotní a kompenzační cvičení
KTV/ZKC Zdravotní a kompenzační cvičení Zimní Čeština 2  
KTV/ZKIN Základy kinantropologie
KTV/ZKIN Základy kinantropologie Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/ZKIS Základy kinantropologie
KTV/ZKIS Základy kinantropologie Zimní Čeština 3  
KTV/ZLB Základy lezení a boulderingu
KTV/ZLB Základy lezení a boulderingu Letní Čeština 3  
KTV/ZNV Zájmové a neformální vzdělávání
KTV/ZNV Zájmové a neformální vzdělávání Zimní Čeština 3  
KTV/ZPF Základy pohybových forem
KTV/ZPF Základy pohybových forem Letní Čeština 3  
KTV/ZSK Zimní sportovní kurz
KTV/ZSK Zimní sportovní kurz Zimní Čeština 3  
KTV/ZST Základy sportovního tréninku
KTV/ZST Základy sportovního tréninku Letní Čeština 3  
KTV/ZTVR Zdravotní TV
KTV/ZTVR Zdravotní TV Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/ZZS Zdravý životní styl
KTV/ZZS Zdravý životní styl Zimní Čeština 5