Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Matematické obory

Kód předmětu Název předmětu
Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
DFP/BP1 Bakalářská práce
DFP/BP1 Bakalářská práce Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
DFP/BP1E Bakalářská práce
DFP/BP1E Bakalářská práce Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
DFP/BP1M Bakalářská práce
DFP/BP1M Bakalářská práce Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
DFP/BP2 Bakalářská práce
DFP/BP2 Bakalářská práce Zimní a letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
DFP/BP2E Bakalářská práce
DFP/BP2E Bakalářská práce Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
DFT/D100 Vybrané partie kontroly jakosti
DFT/D100 Vybrané partie kontroly jakosti Letní Čeština 0  
DFT/D101 Plánování a vyhodnocování experimentů
DFT/D101 Plánování a vyhodnocování experimentů Letní Čeština 0  
DFT/D102 Aplikace náhodných procesů
DFT/D102 Aplikace náhodných procesů Letní Čeština 0  
ITE/MSD Modelování signálů a dat
ITE/MSD Modelování signálů a dat Zimní Čeština 5  
ITE/MTLB Výpočty, simulace a vizualizace Matlab
ITE/MTLB Výpočty, simulace a vizualizace Matlab Zimní Čeština 3  
KAP/ADM Aplikace diskrétní matematiky
KAP/ADM Aplikace diskrétní matematiky Zimní a letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/AFVP Analýza funkcí více proměnných
KAP/AFVP Analýza funkcí více proměnných Zimní Čeština 8 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/AMA Aplikovaná Matematika
KAP/AMA Aplikovaná Matematika Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/AN1 Matematická analýza 1
KAP/AN1 Matematická analýza 1 Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/AN1E Matematická analýza 1
KAP/AN1E Matematická analýza 1 Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/AN1K Matematická analýza 1
KAP/AN1K Matematická analýza 1 Zimní Čeština 5  
KAP/AN1M Matematická analýza 1
KAP/AN1M Matematická analýza 1 Zimní Čeština 8 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/AN2 Matematická analýza 2
KAP/AN2 Matematická analýza 2 Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/AN2E Matematická analýza 2
KAP/AN2E Matematická analýza 2 Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/AN2K Matematická analýza 2
KAP/AN2K Matematická analýza 2 Letní Čeština 5  
KAP/AN2M Matematická analýza 2
KAP/AN2M Matematická analýza 2 Letní Čeština 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/AN3 Matematická analýza 3
KAP/AN3 Matematická analýza 3 Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/AN3E Matematická analýza 3
KAP/AN3E Matematická analýza 3 Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/AN3K Matematická analýza 3
KAP/AN3K Matematická analýza 3 Zimní Čeština 7  
KAP/AVP Ankety a výběry z konečných populací
KAP/AVP Ankety a výběry z konečných populací Zimní a letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/DEM Demografie
KAP/DEM Demografie Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/DIM Diskrétní matematika
KAP/DIM Diskrétní matematika Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/DMA Diskrétní matematika
KAP/DMA Diskrétní matematika Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/DMI Data mining
KAP/DMI Data mining Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/DS1 Diplomový seminář I
KAP/DS1 Diplomový seminář I Zimní Čeština 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/DS2 Diplomový seminář II
KAP/DS2 Diplomový seminář II Letní Čeština 15 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/FA Funkcionální analýza
KAP/FA Funkcionální analýza Zimní a letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/FIM Finanční matematika
KAP/FIM Finanční matematika Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/FIME Finanční matematika
KAP/FIME Finanční matematika Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/FVP Analýza funkcí více proměnných
KAP/FVP Analýza funkcí více proměnných Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/IPIT Integrální počet a integr. transformace
KAP/IPIT Integrální počet a integr. transformace Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/KA1 Kalkulus 1
KAP/KA1 Kalkulus 1 Zimní Čeština 8 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/KA2 Kalkulus 2
KAP/KA2 Kalkulus 2 Letní Čeština 8 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/KME Kombinatorické metody
KAP/KME Kombinatorické metody Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/KOM Kombinatorické metody
KAP/KOM Kombinatorické metody Letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/MAN Moderní analýza
KAP/MAN Moderní analýza Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/MIE Matematika pro informatiky
KAP/MIE Matematika pro informatiky Zimní a letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/MNO Teorie množin
KAP/MNO Teorie množin Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/MPV Matematika pro přírodní vědy
KAP/MPV Matematika pro přírodní vědy Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/MS Matematická statistika
KAP/MS Matematická statistika Zimní a letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/MZS Matematické základy teorie spolehlivosti
KAP/MZS Matematické základy teorie spolehlivosti Letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/M2A-K Matematika 2A (lineární algebra)
KAP/M2A-K Matematika 2A (lineární algebra) Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/M2A-P Matematika 2A (lineární algebra)
KAP/M2A-P Matematika 2A (lineární algebra) Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/M2B-K Matematika IIB (matematická analýza)
KAP/M2B-K Matematika IIB (matematická analýza) Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/M2B-P Matematika IIB (matematická analýza)
KAP/M2B-P Matematika IIB (matematická analýza) Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/NDR Nelineární diferenciální rovnice
KAP/NDR Nelineární diferenciální rovnice Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/NUM Numerická matematika
KAP/NUM Numerická matematika Letní Čeština 6  
KAP/ODR Obyčejné diferenciální rovnice
KAP/ODR Obyčejné diferenciální rovnice Letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/ORM Odborná rozprava z matematiky
KAP/ORM Odborná rozprava z matematiky Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/PAS Pravděpodobnost a statistika
KAP/PAS Pravděpodobnost a statistika Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/PASM Pravděpodobnost a statistika
KAP/PASM Pravděpodobnost a statistika Zimní Čeština 8 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/PDR Parciální diferenciální rovnice
KAP/PDR Parciální diferenciální rovnice Zimní a letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/PFM Pojistná a finanční matematika
KAP/PFM Pojistná a finanční matematika Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/PJM Pojistná matematika
KAP/PJM Pojistná matematika Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/PJMA Pojistná matematika
KAP/PJMA Pojistná matematika Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/PJME Pojistná matematika
KAP/PJME Pojistná matematika Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/PJMK Pojistná matematika
KAP/PJMK Pojistná matematika Zimní Čeština 3  
KAP/PPR Počítačové praktikum (program R)
KAP/PPR Počítačové praktikum (program R) Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/PRS*M Pravděpodobnost a statistika
KAP/PRS*M Pravděpodobnost a statistika Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/PSE Pravděpodobnost a statistika
KAP/PSE Pravděpodobnost a statistika Zimní a letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/PSEK Pravděpodobnost a statistika
KAP/PSEK Pravděpodobnost a statistika Letní Čeština 5  
KAP/SEM-K Seminář z matematiky
KAP/SEM-K Seminář z matematiky Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/SEM-P Seminář z matematiky
KAP/SEM-P Seminář z matematiky Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/SHR Spolehlivost a hodnocení rizik
KAP/SHR Spolehlivost a hodnocení rizik Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/SIK Šifrování, kódování a jejich aplikace
KAP/SIK Šifrování, kódování a jejich aplikace Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/SKA Šifrování, kódování a jejich aplikace
KAP/SKA Šifrování, kódování a jejich aplikace Zimní a letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/SSO Statistický software
KAP/SSO Statistický software Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/TEM Teorie míry a integrálu
KAP/TEM Teorie míry a integrálu Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/TMI Teorie míry a integrálu
KAP/TMI Teorie míry a integrálu Letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/TP Teorie pravděpodobnosti
KAP/TP Teorie pravděpodobnosti Zimní a letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/UDM Úvod do diskrétní matematiky
KAP/UDM Úvod do diskrétní matematiky Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/UDME Úvod do diskrétní matematiky
KAP/UDME Úvod do diskrétní matematiky Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/UDMK Úvod do diskrétní matematiky
KAP/UDMK Úvod do diskrétní matematiky Letní Čeština 4  
KAP/UFA Úvod do funkcionální analýzy
KAP/UFA Úvod do funkcionální analýzy Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/UFAM Úvod do funkcionální analýzy
KAP/UFAM Úvod do funkcionální analýzy Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/UKA Úvod do analýzy v komplexním oboru
KAP/UKA Úvod do analýzy v komplexním oboru Zimní Čeština 8 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/UKAM Úvod do analýzy v komplexním oboru
KAP/UKAM Úvod do analýzy v komplexním oboru Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/UKPE Úvod do komplexní proměnné
KAP/UKPE Úvod do komplexní proměnné Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/ULA Úvod do lin. algebry a diskrétní mat.
KAP/ULA Úvod do lin. algebry a diskrétní mat. Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/ULAK Úvod do lin. algebry a diskrétní mat.
KAP/ULAK Úvod do lin. algebry a diskrétní mat. Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/UMS Uspořádané množiny, svazy
KAP/UMS Uspořádané množiny, svazy Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/VSM Vybrané statě z matematiky
KAP/VSM Vybrané statě z matematiky Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/VSS Výběrové systémy
KAP/VSS Výběrové systémy Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/VYB Vybrané statě z matematiky
KAP/VYB Vybrané statě z matematiky Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/ZPS Základy pravděpodobnosti a matem. stat.
KAP/ZPS Základy pravděpodobnosti a matem. stat. Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/ZZDK Základy zpracování dat
KAP/ZZDK Základy zpracování dat Zimní Čeština 2  
KDE/VAD Technologické výpočty a zpracování dat
KDE/VAD Technologické výpočty a zpracování dat Zimní Čeština, Angličtina 4  
KDE/VMA Matematika - vybrané statě
KDE/VMA Matematika - vybrané statě Zimní Čeština 5  
KCH/MMS Molekulární modelování a simulace
KCH/MMS Molekulární modelování a simulace Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/AFGU Afinní geometrie
KMD/AFGU Afinní geometrie Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/AMR Vybrané kapit. z apl. mat. v radiologii
KMD/AMR Vybrané kapit. z apl. mat. v radiologii Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/AMR1 Vybrané kap. z apl. mat. v radiologii 1
KMD/AMR1 Vybrané kap. z apl. mat. v radiologii 1 Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/AMR2 Vybrané kap. z apl. mat. v radiologii 2
KMD/AMR2 Vybrané kap. z apl. mat. v radiologii 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/BIS Bezpečnost informací
KMD/BIS Bezpečnost informací Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/BRI Řízení bezpečnostních rizik inf. systémů
KMD/BRI Řízení bezpečnostních rizik inf. systémů Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/DA2K Didaktika aritmetiky 2
KMD/DA2K Didaktika aritmetiky 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/DA2P Didaktika aritmetiky 2
KMD/DA2P Didaktika aritmetiky 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/DGKU Diferenciální geometrie křivek a ploch
KMD/DGKU Diferenciální geometrie křivek a ploch Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/DG1*A Deskriptivní geometrie 1
KMD/DG1*A Deskriptivní geometrie 1 Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/DG2*A Deskriptivní geometrie 2
KMD/DG2*A Deskriptivní geometrie 2 Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/DG2K Didaktika geometrie 2
KMD/DG2K Didaktika geometrie 2 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/DG2P Didaktika geometrie 2
KMD/DG2P Didaktika geometrie 2 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/DMA Didaktika matematiky
KMD/DMA Didaktika matematiky Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/DMAZS Didaktika matematiky ZŠ/SŠ
KMD/DMAZS Didaktika matematiky ZŠ/SŠ Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/DMA2Z Didaktika matematiky pro 2. stupeň ZŠ
KMD/DMA2Z Didaktika matematiky pro 2. stupeň ZŠ Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/DM1E Didaktika matematiky 1
KMD/DM1E Didaktika matematiky 1 Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/DM2E Didaktika matematiky 2
KMD/DM2E Didaktika matematiky 2 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/DSSU Didaktika matematiky pro SŠ
KMD/DSSU Didaktika matematiky pro SŠ Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/EA1K Elementární aritmetika 1
KMD/EA1K Elementární aritmetika 1 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/EA1P Elementární aritmetika 1
KMD/EA1P Elementární aritmetika 1 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/EA2K Elementární aritmetika s did. 2
KMD/EA2K Elementární aritmetika s did. 2 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/EA2P Elementární aritmetika s did. 2
KMD/EA2P Elementární aritmetika s did. 2 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/EA3K Elementární aritmetika 3
KMD/EA3K Elementární aritmetika 3 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/EA3P Elementární aritmetika 3
KMD/EA3P Elementární aritmetika 3 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/EG1K Elementární geometrie s did. 1
KMD/EG1K Elementární geometrie s did. 1 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/EG1P Elementární geometrie s did. 1
KMD/EG1P Elementární geometrie s did. 1 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/EG2K Elementární geometrie 2
KMD/EG2K Elementární geometrie 2 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/EG2P Elementární geometrie 2
KMD/EG2P Elementární geometrie 2 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/EM1 Elementární matematika 1
KMD/EM1 Elementární matematika 1 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/EM1U Elementární matematika 1
KMD/EM1U Elementární matematika 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/EM2 Elementární matematika 2
KMD/EM2 Elementární matematika 2 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/EM2U Elementární matematika 2
KMD/EM2U Elementární matematika 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/GES Geometrický software
KMD/GES Geometrický software Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/GE1 Geometrie 1
KMD/GE1 Geometrie 1 Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/GE1E Geometrie 1
KMD/GE1E Geometrie 1 Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/GE2 Geometrie 2
KMD/GE2 Geometrie 2 Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/GE2B Geometrie 2
KMD/GE2B Geometrie 2 Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/GSW Geometrický software
KMD/GSW Geometrický software Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/KBIU Kryptografie a bezpečnost informací
KMD/KBIU Kryptografie a bezpečnost informací Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/KDI Kapitoly z didaktiky
KMD/KDI Kapitoly z didaktiky Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/KDM Kapitoly z didaktiky matematiky
KMD/KDM Kapitoly z didaktiky matematiky Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/KGE-K Konstruktivní geometrie
KMD/KGE-K Konstruktivní geometrie Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/KGE-P Konstruktivní geometrie
KMD/KGE-P Konstruktivní geometrie Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/KSM Kompendium středoškolské matematiky
KMD/KSM Kompendium středoškolské matematiky Zimní Čeština 1  
KMD/LAG Úvod do lineární algebry
KMD/LAG Úvod do lineární algebry Zimní Čeština 8 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/LPE Lineární perspektiva
KMD/LPE Lineární perspektiva Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/MA-E Matematika pro MEV
KMD/MA-E Matematika pro MEV Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/MAGE Matematika anglicky
KMD/MAGE Matematika anglicky Zimní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/MA*H Matematika
KMD/MA*H Matematika Zimní a letní Čeština 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/MAS Matematické struktury
KMD/MAS Matematické struktury Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/MASU Matematické struktury
KMD/MASU Matematické struktury Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/MAT Matematika
KMD/MAT Matematika Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/MA1-E Matematika I
KMD/MA1-E Matematika I Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/MA1-H Matematika 1
KMD/MA1-H Matematika 1 Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/MA1*M Matematika 1
KMD/MA1*M Matematika 1 Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/MA1-M Matematika 1
KMD/MA1-M Matematika 1 Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/MA2-E Matematika II
KMD/MA2-E Matematika II Letní Čeština 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/MA2-H Matematika 2
KMD/MA2-H Matematika 2 Letní Čeština 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/MA2*M Matematika 2
KMD/MA2*M Matematika 2 Letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/MA2-M Matematika 2
KMD/MA2-M Matematika 2 Letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/MA3-K Matematika III ( numerická matematika)
KMD/MA3-K Matematika III ( numerická matematika) Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/MA3*M Matematika 3
KMD/MA3*M Matematika 3 Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/MA3-M Matematika 3
KMD/MA3-M Matematika 3 Zimní Čeština 5  
KMD/MA3-P Matematika III ( numerická matematika)
KMD/MA3-P Matematika III ( numerická matematika) Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/MBT1 Matematika 1
KMD/MBT1 Matematika 1 Zimní Čeština 4  
KMD/MBT2 Matematika 2
KMD/MBT2 Matematika 2 Letní Čeština 4  
KMD/MEN Matematika anglicky
KMD/MEN Matematika anglicky Zimní Čeština, Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/MKP Metoda konečných prvků
KMD/MKP Metoda konečných prvků Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/MLA Moderní metody lineární algebry
KMD/MLA Moderní metody lineární algebry Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/MLAU Moderní metody lineární algebry
KMD/MLAU Moderní metody lineární algebry Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/MMM Matematické metody v mechanice tekutin
KMD/MMM Matematické metody v mechanice tekutin Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/MPR Matematické praktikum
KMD/MPR Matematické praktikum Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/MPRK Matematický proseminář
KMD/MPRK Matematický proseminář Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/MPRP Matematický proseminář
KMD/MPRP Matematický proseminář Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/MP1*M Matematika 1
KMD/MP1*M Matematika 1 Zimní Čeština 5  
KMD/MRMU Metody řešení matematických úloh
KMD/MRMU Metody řešení matematických úloh Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/MX1K Matematika pro praxi 1
KMD/MX1K Matematika pro praxi 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/MX1P Matematika pro praxi 1
KMD/MX1P Matematika pro praxi 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/MX2K Matematika pro praxi 2
KMD/MX2K Matematika pro praxi 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/MX2P Matematika pro praxi 2
KMD/MX2P Matematika pro praxi 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/M1A-K Matematika 1A (matematická analýza)
KMD/M1A-K Matematika 1A (matematická analýza) Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/M1A-P Matematika 1A (matematická analýza)
KMD/M1A-P Matematika 1A (matematická analýza) Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/M1B-K Matematika 1B (matematická analýza)
KMD/M1B-K Matematika 1B (matematická analýza) Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/M1B-P Matematika 1B (matematická analýza)
KMD/M1B-P Matematika 1B (matematická analýza) Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/NM Numerická matematika
KMD/NM Numerická matematika Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/NMA Numerické metody algebry
KMD/NMA Numerické metody algebry Zimní a letní Čeština 5  
KMD/NME Numerické model. probl. elektrotechniky
KMD/NME Numerické model. probl. elektrotechniky Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/NML Numerické metody lineární algebry
KMD/NML Numerické metody lineární algebry Letní Čeština 5  
KMD/NPVM Nestandardní přístupy ve výuce matemat.
KMD/NPVM Nestandardní přístupy ve výuce matemat. Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/NUM Numerické metody
KMD/NUM Numerické metody Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/NUME Numerické metody
KMD/NUME Numerické metody Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/NUM1 Numerická matematika 1
KMD/NUM1 Numerická matematika 1 Letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/NUM2 Numerická matematika 2
KMD/NUM2 Numerická matematika 2 Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/OAG Úvod do obecné algebry
KMD/OAG Úvod do obecné algebry Letní Čeština 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/OPM Optimalizační metody
KMD/OPM Optimalizační metody Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/ORM Odborná rozprava z matematiky
KMD/ORM Odborná rozprava z matematiky Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/ORMS Odborná rozprava z matematiky
KMD/ORMS Odborná rozprava z matematiky Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/ORMZ Odborná rozprava z matematiky
KMD/ORMZ Odborná rozprava z matematiky Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/PCP Počítačové praktikum
KMD/PCP Počítačové praktikum Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/PDAR1 Didaktika aritmetiky 1
KMD/PDAR1 Didaktika aritmetiky 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/PEA1 Elementární aritmetika 1
KMD/PEA1 Elementární aritmetika 1 Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/PEG1 Elementární geometrie 1
KMD/PEG1 Elementární geometrie 1 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/PEG2 Elementární geometrie 2
KMD/PEG2 Elementární geometrie 2 Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/PMPR Matematická propedeutika
KMD/PMPR Matematická propedeutika Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/PPM Počítačové praktikum (Matlab)
KMD/PPM Počítačové praktikum (Matlab) Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/SMDM Semináře z matematiky a didaktiky mat.
KMD/SMDM Semináře z matematiky a didaktiky mat. Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/SPW Spliny a wavelety
KMD/SPW Spliny a wavelety Letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/SZMK Seminář z matematiky k SZZ
KMD/SZMK Seminář z matematiky k SZZ Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/SZMP Seminář z matematiky k SZZ
KMD/SZMP Seminář z matematiky k SZZ Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/TEX Úvod do LaTeXu
KMD/TEX Úvod do LaTeXu Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/VBS Výběrový seminář (práce k Bc)
KMD/VBS Výběrový seminář (práce k Bc) Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/VMX1 Matematika pro praxi 1
KMD/VMX1 Matematika pro praxi 1 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/VMX2 Matematika pro praxi 2
KMD/VMX2 Matematika pro praxi 2 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/VPN Vybrané partie z numerické matematiky
KMD/VPN Vybrané partie z numerické matematiky Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/VS Výběrový seminář
KMD/VS Výběrový seminář Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/VSMA Seminář z matematiky
KMD/VSMA Seminář z matematiky Zimní a letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/VSO Výpočtový software
KMD/VSO Výpočtový software Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/VVPM Vybrané partie z matematiky
KMD/VVPM Vybrané partie z matematiky Zimní a letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/ZIN Zabezpečení obchodních informací
KMD/ZIN Zabezpečení obchodních informací Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/ZMKP Základy metody konečných prvků
KMD/ZMKP Základy metody konečných prvků Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/ZOI Zabezpečení obchodních informací
KMD/ZOI Zabezpečení obchodních informací Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMD/ZOIN Zabezpečení obchodních informací
KMD/ZOIN Zabezpečení obchodních informací Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMI/ZPD Zpracování dat
KMI/ZPD Zpracování dat Zimní Čeština, Angličtina 4  
KSA/PRO-B Programování
KSA/PRO-B Programování Zimní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSY/FMA Finanční matematika
KSY/FMA Finanční matematika Zimní Čeština 4  
KSY/FPEM Finanční a pojistná matematika
KSY/FPEM Finanční a pojistná matematika Zimní Čeština 3  
KSY/FPM Finanční a pojistná matematika
KSY/FPM Finanční a pojistná matematika Zimní Čeština 3  
KSY/FPM-E Financial Mathematics
KSY/FPM-E Financial Mathematics Zimní a letní Angličtina, Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSY/MAE Matematické aplikace v ekonomii
KSY/MAE Matematické aplikace v ekonomii Zimní Čeština 4  
KSY/MAE-E Mathematical Applications in Economics
KSY/MAE-E Mathematical Applications in Economics Zimní Angličtina, Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTT/SMB Simulační metody v biomedicíně
KTT/SMB Simulační metody v biomedicíně Letní Čeština 3  
KTT/SVB1 Semináře z mechaniky a biomechaniky 1
KTT/SVB1 Semináře z mechaniky a biomechaniky 1 Letní Čeština 4  
KTT/SVB2 Semináře z mechaniky a biomechaniky 2
KTT/SVB2 Semináře z mechaniky a biomechaniky 2 Zimní Čeština 4  
KTV/SPA1E Sportovní a pohybové aktivity 1
KTV/SPA1E Sportovní a pohybové aktivity 1 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/SPA2E Sportovní a pohybové aktivity 2
KTV/SPA2E Sportovní a pohybové aktivity 2 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KVM/IS Inženýrská statistika a spolehlivost
KVM/IS Inženýrská statistika a spolehlivost Zimní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
NTI/AMI Aplik. matematika a fyzikální výpočty
NTI/AMI Aplik. matematika a fyzikální výpočty Zimní Čeština 3  
NTI/DR Diferenciální rovnice
NTI/DR Diferenciální rovnice Zimní Čeština, Angličtina 4  
NTI/LADM Lineární algebra a diskrétní matematika
NTI/LADM Lineární algebra a diskrétní matematika Zimní Čeština 7  
NTI/MA4 Matematika 4
NTI/MA4 Matematika 4 Letní Čeština 5  
NTI/MFT Matematika a fyzika pro techniky
NTI/MFT Matematika a fyzika pro techniky Letní Čeština 5  
NTI/MKP Metoda konečných prvků
NTI/MKP Metoda konečných prvků Zimní Čeština 5  
NTI/MSP/D Metody simulace sdružených procesů
NTI/MSP/D Metody simulace sdružených procesů Zimní a letní Čeština, Angličtina 0  
NTI/MTP Matematická teorie pružnosti
NTI/MTP Matematická teorie pružnosti Zimní a letní Čeština 3  
NTI/PAS Pravděpodobnost a statistika
NTI/PAS Pravděpodobnost a statistika Zimní Čeština, Angličtina 4  
NTI/SEM2 Seminář z matematiky 2
NTI/SEM2 Seminář z matematiky 2 Letní Čeština 2  
NTI/SZO Snímání a zpracování obrazu
NTI/SZO Snímání a zpracování obrazu Zimní Čeština 5  
NTI/UM Úvod do modelování
NTI/UM Úvod do modelování Zimní Čeština 5  
NTI/UNM Úvod do numerického modelování
NTI/UNM Úvod do numerického modelování Zimní Čeština 4